Valesokkelin korjausmenetelmä

Valesokkelirakenteessa ulkoseinän rungon alaosa on maanpinnan alapuolella. Varsinkin 1970- ja 1980-luvulla tämä rakennustapa oli hyvin yleinen. Rakenne on kuitenkin riskialtis; maan alapuolella olevan puisen rakenteen on todettu olevan alttiina kostumiselle. Seinän alareunan rakenteisiin saattaa päästä kosteutta, joka ei pääse tuulettumaan pois. Kun alajuoksu ja rungon alapää eivät pääse tuulettumaan, alkaa ulkoseinä lahota.

Seinän alaosan korjaus käy näppärästi Termokengän ja -palkin avulla. Termokenkä naputellaan katkaistujen runkotolppien alareunaan ja Termopalkki asennetaan seinän alaosaan toimien kiinnitysalustana seinälevyjen alaosalle sekä jalkalistoille.