Paalutus

Tuotetiedot ja työohjeet

Maahan kierrettävä ruuvipaalu on nopea ja vaivaton perustusmenetelmä kaiken tyyppiseen rakentamiseen. Asennus ei aiheuta tärinää tai melua, eikä vaadi mittavia maansiirtotöitä. Siten maaperä pysyy häiriintymättömänä ja ympäristö vahingoittumattomana.

Myöskään routaeristystä ei tarvita kun ruuvipaalun kierrelaippa kierretään routarajan alapuolelle. Lisäksi ruuvipaalujen avulla voidaan tehdä perustukset paikkoihin, joissa muut perustusmenetelmät eivät helposti onnistu, esim. heikoille maaperille tai hankalien kulkuyhteyksien päähän.

Valutöistä ja kuivumisajoista ei ruuvipaaluille perustettaessa tarvitse huolehtia. Menetelmä säästää ajan lisäksi myös vaivaa ja rahaa!
Tuotetiedot työohjeet

Teräspaalut ovat tarpeellisia yhä useammalle. Pientalorakentaminen sijoittuu yhä useammin alueille, joissa teknisesti luotettava perustaminen edellyttää paalujen käyttöä. Lyötävä pieniläpimittainen teräsputkipaalu on kokonaistaloudellisesti edullisin paalutyyppi, kun maaperäolosuhteet sallivat paalujen asentamisen lyömällä. Mikäli olosuhteet ovat vaativat, voivat kysymykseen tulla myös porattavat tai vaippainjektoidut paalut.

Pientalorakentajalle teräspaalujen käyttö on vaivatonta. Kohteen suunnittelijan käytettävissä on erilaisia työkaluja, joiden avulla paalutussuunnitelma voidaan optimoida. Teräspaalujen asennuksesta vastaavat luotettavat erikoisurakoitsijat, jotka hankkivat paalumateriaalin SSAB:lta ja huolehtivat siitä, että kohteeseen käytetään täsmälleen vaadittu määrä paalua. Tällöin rakentaja maksaa ainoastaan asennetuista paalumetreistä. Teräspaalutusta voidaan aina pitää kannattavana investointina, joka lisää rakennuksen arvoa.

SSAB:n kehittämä paalujärjestelmä on suunniteltu erityisesti pohjoisiin olosuhteisiin. SSAB:n teräspaalut ovat CE-merkittyjä ja Suomessa valmistettuja. RR®-paaluja on asennettu jo vuodesta 1987 alkaen.

Edut:

•Oikea paalukoko oikeaan paikkaan - Et maksa ylimääräisestä

•Kevyet paalutuskoneet ja paalut - Paalutustyömaa säilyy siistinä. Ei tarvitse rakentaa mittavia paalutusalustoja, kulkuteitä tai varastointialueita.

•Pientalon paalut päivässä - Myös talviolosuhteissa

•Edistyksellinen tekniikka - Ei materiaalihukkaa ja laadunvarmistus on helppoa

•Paalutuksesta aiheutuva tärinähaitta vähäinen - Ei vaurioita lähirakenteille


Tuotetiedot työohjeet

Esitteet

Esitepalvelusta tilaat esitteet ja oppaat veloituksetta suoraan kotiisi
- Rakenna kotisi SSAB:n teräspaalujen varaan

Tilaa tästä

Yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntöjä tuotteista ja palveluista

Pyydä yhteydenottoa