Rudus voitti betonielementtiteollisuuden työturvallisuuskilpailun 2009

Rakennusteollisuus RT:hen kuuluva Betoniteollisuus ry järjesti vuoden 2009 aikana jäsenilleen suunnatun työturvallisuuskilpailun, jonka voittajat on nyt valittu. Kilpailun tavoitteena oli saada alan yritykset kiinnittämään entistä enemmän huomiota työturvallisuuteen, ja siten ehkäistä tapaturmia ja sairastumisia. Kilpailu liittyy osana tavoitteeseen saada Suomeen maailman turvallisin betoniteollisuus vuoteen 2015 mennessä.
Kilpailussa oli 29 osallistujaa, joiden tehtailla suoritettiin turvallisuusmittaukset. Mittausten perusteella valikoitui kärkikolmikko, joiden joukosta tuomaristo valitsi voittajan. Voittajaksi nousi Rudus Betonituote Oy: Nummelan tehdas. Kakkos- ja kolmossijaa ei määritelty erikseen, vaan ne jaettiin Rudus Betonituote Oy: Nurmijärven tehtaan ja Lujabetoni Oy: Siilinjärven ratapölkky- ja ontelolaattatehtaan kesken.
Voittajakolmikko erottui selkeästi mittausten perusteella. Sadasta maksimipisteestä Ruduksen Nummelan tehdas sai 91,66 pistettä, Ruduksen Nurmijärven tehdas 89,39 pistettä ja Lujabetoni Siilinjärven tehdas 89,30 pistettä. Kaikkien osallistuneiden keskiarvo oli 74,7 pistettä.
Mittauksen suoritti Tapaturva Oy:n asiantuntija Juha Merjama. Turvallisuustyön arviointiin Merjama käytti työkaluina Elmeri+ -havainnointimenetelmää, turvallisuuskymppi-taustaista turvallisuusjohtamisen arviointityökalua, minkä lisäksi tulokseen vaikuttivat sekä tapaturmataajuus että sairauspoissaolojen määrä.

Tuomaristo kiittelee Ruduksen sitoutumista turvallisuustyöhön

Tuomariston muodostivat Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi, Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Olli Hämäläinen ja Sosiaali- ja terveysministeriön Työsuojeluosaston valvontajohtaja Markku Marjamäki.
Tuomaristo kiitteli voittajakolmikon panostaneen työturvallisuuteen ja yleiseen asenneilmapiiriin. Tehtaissa vaaratilanteiden ja läheltä piti -tapauksien käsittely oli avointa, järjestelmällistä ja yhteisöllistä. Niin johto kuin henkilökuntakin oli motivoitunutta edistämään työturvallisuutta.
Tuomaristo kiinnitti huomiota siihen, että voittaja Rudus Betonituote Oy:n Nummelan paalutehdas on tehnyt erittäin järjestelmällistä työtä turvallisuuden eteen, ja tehtaan oma-aloitteinen kehitystyö on merkillepantavaa. Ruduksen johto ja henkilöstö ovat erityisen sitoutuneita työturvallisuuden edistämiseen, ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Turvallisuustyö on arkipäiväistetty mallikkaasti, ja jatkuva pienten askeleiden kehitystyö on ominaista tehtaan toiminnalle. Turvallisuustyöhön on panostettu myös rahallisesti.
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia lahjoittaa kilpailun voittajalle Fennia-palkinnon, joka on rahapalkinto käytettäväksi työturvallisuutta edistävään hankintaan. Fennia toimii yhteistyökumppanina turvallisuushankkeissa, sillä se on sitoutunut yhteistyössä asiakasyritystensä kanssa edistämään työturvallisuutta. Betoniteollisuus ry:n työturvallisuuskilpailu motivoi kilpailuun osallistuneita yrityksiä panostamaan turvallisuuteen, ja lisäksi se tuotti erinomaista tietoa hyvistä käytännöistä hyödynnettäväksi koko toimialalla.
 
Julkaistu
11.3.2010