Mitä on tulevaisuuden puulämmitys?

Ympäristöystävällinen sekä pidemmän päälle taloudellinen kodin lämmittäjä on kotimainen varaava tulisija. Tehokkuutensa lisäksi tulisija luo ympärilleen lämmintä tunnelmaa. Puilla lämmitettäessä pystyy leikkaamaan muita energiakuluja, lisäksi se toimii yhdessä eri järjestelmien kanssa.

750 wood-650861_1920

Vuodelle 2020 on EU asettanut tavoitteita fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta uusiutuvalla energialla.
Tavoitteena on korvata pientalojen lämmityksessä käytettävistä fossiilisista polttoaineista merkittävä osa uusiutuvalla energialla. Näin ollen myös puun sekä pelletin käytölle on asetettu tavoitteet EU tasolla. Suomessa puu on suurin uusiutuvan energian lähde.

Odotettavissa on, että kuluttajaenergian hinta kääntyy nousuun markkinalähtöisesti tai verotuksen myötä.
Keskeinen peruste tulisijojen hankinnalle niin kotimaassa kuin ulkomaillakin on energian hinta, mikä myös osaltaan on vaikuttanut tulisijamarkkinoiden kehittymiseen. Energiahinnan nousuun vaikuttavat taloustilanteen kehityksen ohella valtioiden veroratkaisut.

Miten omia energiakuluja voisi saada maltilliseksi?

5 vinkkiä takan energiatehokkaaseen käyttöön

Varaava uuni on hyvä sijoitus

Käytännöllisyydestään sekä hyvästä lämmityskyvystään tunnetut varaavat uunit soveltuvat hyvin perinteisiin että nykyaikaisiin taloihin. VTT:n vuonna 2014 tekemän tutkimuksen mukaan perinteisten talojen ohella varaava uuni on paras tulisijatyyppi myös moderneihin matalaenergiataloihin. Molemmissa talotyypeissä jopa yli 50 % vuotuisesta lämpöenergian tarpeesta voidaan tuottaa yhdellä varaavalla uunilla.
Mistä tämä johtuu?
- Varaava uuni luovuttaa lämmön huoneisiin tasaisella ja verrattain alhaisella teholla, eli nimensä mukaisesti varaava tulisija varaa lämpöä itseensä luovuttaakseen sitä hiljalleen. Kamiinat sekä takkainsertit tuottavat matalaenergiatalon tarpeeseen liian korkean hetkellisen tehon, minkä vuoksi lämpötila huoneistossa nousee nopeasti liian korkeaksi ja lämpö joudutaan tuulettamaan ulos.

Tutustu Tulikiven tulisijoihin

Vuodesta 2018 alkaen varaavan takan tai uunin tuottamaksi energiamääräksi voidaan Suomessa lukea 3 000 kw/h aiemman 2 000kw/h sijaan. - Tämä parantaa varaavan tulisijan kilpailukykyä muihin lämmitysmuotoihin nähden tarjoamalla edullisen lämmitysratkaisun myös uusiin taloihin.

Puulämmityksen hyödyistä

750 fire-3792951_1920

Puunpolton sallitut päästötasot on määritelty EU:ssa

Vuonna 2014 EU:ssa määriteltiin tulisijojen sallitut päästötasot, jotka astuvat voimaan vuonna 2022. Tulikiven tulisijamallisto täyttää nämä asetetut vaatimustasot jo nyt. Suomen päästövaatimukset ovat tänä päivänä alhaiset ja tulevat kiristymään olennaisesti uusien säännösten astuessa voimaan.

750 wood-3614933_1920

Puun pienpoltto on ainoa muista energialähteistä riippumaton energiamuoto

Tulisijat ovat tärkeä osa Suomen ja Euroopan huoltovarmuutta. Tulisijojen käyttö vähentää sähköverkon kuormitusta ja kulutushuippuja juuri kylmimpien päivien aikana, jolloin myös sähkönkulutus on yleensä korkeimmillaan. Tulisijat tuottavat ainoana energialähteenä lämpöä muista energialähteistä riippumatta. Ne ovat on tärkeä osa yhteiskunnan kriisivalmiutta energian saatavuuden ja -jakelun poikkeustilanteissa.

Pienennä päästöjä

Kiinnostuitko? Tilaa esite ja/tai jätä yhteydenottopyyntö:


 
Päivitetty
27.1.2020