Rakennuksen lämmityksestä ja käyttövedestä

Näillä pohjoisilla leveysasteilla rakennuksen lämmittäminen on pakollista ja asumisviihtyisyyden takia sopiva lämpötila pitää meidät hyväntuulisina ja terveinä. Meillä Suomessa on pitkät perinteet tuottaa lämpöä erilaisin menetelmin ja vanhin niistä on uusiutuvan energian puun polttaminen, joka vieläkin on käytössä. Lämmitysmuotoja ja laitteita on kehitetty enenevässä määrin uusiutuvien energialähteiden käyttämiseksi. Aurinko-, tuuli- ja geoterminen energia siirtää syrjään perinteisiä fossiilisia polttoaineita ja määrittää tulevaisuuden kehityssuunnan. Viisaat ovat laskeneet, että maapallolle tulee auringosta energiaa yli satatuhatta kertaa enemmän kuin koko maapallon väestö sitä käyttää ja siksi meidän on otettava tuo päästötön puhdas energia käyttöön. Perinteiset lämmitysmuodot hoitavat ylimenokauden toistaiseksi.
Rakennusten lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja käyttöveden lämmitykseen on saatavissa laaja valikoima erilaisia laitekokonaisuuksia, jotka toimivat keskenään toisiaan tukien, kuten ilmanvaihto / lämmön talteenotto / lämmitys, betonilattiaan varastoiva lämmitys, käyttöveden lämmitys yms. ja uusimpana tulokkaana aurinkovarasto, joka tuottaa aurinkoenergiasta myös sähköä.
Aurinko säteilee myös talvella ja jos saamme tuon oman ” pollamme ” aivonystyröineen säteilemään erilaisten lämmitysratkaisujen kehittämiseksi, niin muutamaan miljardiin vuoteen meillä ei ole energiahuolia.
Käyttövesi on ihmiselle perustarvike, sillä käytännössä me olemme liikkuvia vesisäiliöitä ja tarvitsemme vettä nestetasapainomme säilyttämiseksi joka päivä. Veden kemiallinen koostumus vaihtelee maassamme alueittain paljonkin ja se voi olla hapanta, sisältää rautaa, alunaa, radonkaasua yms., mutta erilaisin käsittelymenetelmin siitä saadaan käyttökelpoista ja varsinkin soraharjujen yhteydessä olevat pohjavesialueet tuottavat erinomaista ja oikeissa suhteissa kivennäisaineita sisältävää vettä.
Juomaveden pitää olla terveellistä ja hyvää.
Lämmitysratkaisut

Käyttövesi
 
Julkaistu
3.9.2015