Rakentamisilmoitus – kotitalouksien ilmoitusvelvollisuus

Kotitalouksien on 1.7.2014 lähtien ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä.
Kotitaloudet ovat rakennuttajina ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Rakennuttaja on aina tiedonantovelvollinen tilaaja, myös siinä tapauksessa, jos rakennuttaja on kotitalous. Verottajalle on annettava tiedot rakennustyön suorittaneista yrityksistä ja näille maksetuista suorituksista, kuten myös työntekijöille mahdollisesti maksetuista palkoista ja muista vastikkeista. Kuukausittainen tiedonantovelvollisuus ei koske kotitalouksia, vaan ilmoitus tehdään pääsääntöisesti loppukatselmuksen yhteydessä.

Työ, joka on tehty ennen 1.7.2014

Kun rakennustyö on tehty ennen heinäkuun 2014 alkua, mutta loppukatselmus pidetään myöhemmin, ilmoita tiedot rakennuskohteesta. Sinun ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa tietoja yrityksistä, työntekijöistä tai talkootyöstä.

Työ, joka tehdään 1.7.2014 jälkeen

Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta todistuksen tietojen toimittamisesta. Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksessa. Rakennustarkastaja ilmoittaa Verohallintoon, jos todistusta ei ole esitetty.

Myös talkootyöstä on tehtävä ilmoitus

Talkootyönä tai hartiapankkirakentamisena tehdystä rakentamistyöstäkin tulee tehdä ilmoitus Tällöin täytyy ilmoittaa rakennuskohteen tiedot ja tieto siitä, ettei maksettuja suorituksia ole. Talkootyöntekijöiden nimiä ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.


Tarkempaa tietoa siitä, mitä tietoja täytyy ilmoittaa, löytyy vero.fi-sivustolta.

20140703_124455_250

Lyhyesti

Laita kaikki kuitit talteen 1.7.2014 alkaen

Vanhoja kuitteja ei tarvitse etsiä, jos työ on tehty ennen 1.7.2014. Rakennuskohteen tiedot on kuitenkin ilmoitettava, jos loppukatselmus tehdään 1.7.2014 jälkeen.

Kaikki rakennusluvan vaativat työt kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Ilmoitus tehdään pääsääntöisesti ennen loppukatselmusta.

Jos rakennus otetaan käyttöön ennen loppukatselmusta, ilmoitus on annettava ennen käyttöönottotarkastusta sekä ennen loppukatselmusta.

Muista esittää Verohallinnolta saatu todistus rakennustarkastajalle.
 
Julkaistu
7.7.2014