Kastelli-talo Lempäälään, 2.osa:
Suunnitelmista kohti rakennuslupaa

Kesällä 2012 alkaneessa seurantakohteessamme seuraamme asiakkaan omien suunnitelmien pohjalta toteutetun Kastelli-talon rakentamista Lempäälään. Lähtökohtana oli lehti-ilmoituksen perusteella yksityiseltä ostettu yli 2000 neliön tontti, jolle haluttiin yksikerroksinen omakotitalo.

Lue myös edellinen osa: Tontista talosuunnitelmiin

IMG_8016

Tarjousta oli tähän mennessä käsitelty kolmessa eri tapaamisessa Kastellin ja rakentajaperheen kesken, naapureita kuultu suullisesti ja lisäksi paikan päällä tontilla oli käyty varmistamassa, että talo sopisi tontille. Nyt olisi aika tehdä hankintasopimus.

Hankkeen yksityiskohdat hahmottuvat

Hankintasopimus Kastellilla merkitsee, että kaikki projektiin liittyvät paperit käydään vielä kerran läpi ja niiden sisältöön pureudutaan yksityiskohtaisesti; mitä myyjä on tarjonnut ja mitä rakentajaperhe valinnut? Myös rakentamisen aikataulu määritellään hankintasopimusvaiheessa.

Myyntipäällikkö Marja Jantunen Kastellilta kertoo, että tällöin käydään läpi mm. ikkuna- ja oviluettelot sekä energia-asiat. Tässä talossa ikkunapinta-alaa olikin reilusti, sillä ruokailu- ja olohuone oli suunniteltu korkeiksi tiloiksi.

- Kun huoneistoalaa on yli 170 m2, mietitään ilman muuta mm. uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. On selvää, ettei päälämmitysmuodoksi tämän kokoiseen uudisrakennukseen valita enää nykyisin suoraa sähköä. Energiapäätöksiin vaikuttaa myös se, miten vapaasti talo voidaan sijoittaa tontille. Tässä tapauksessahan kaava antoi vapauden energiankulutuksen kannalta ihanteellisiin ilmansuuntiin, Jantunen toteaa.

Lämmitysmuodoksi perhe valitsi maalämmön sekä tulevan talonsa kohtalaisen reilun koon että porakaivolla tehtävään maalämpöön hyvin soveltuvan tontin vuoksi. Lisäksi uusiutuvat energiamuodot olivat perheelle tärkeä arvovalinta.

IMG_8032

Edunvalvojat ja suunnittelijat selville

Kun hankintasopimus on tehty, rakennuttajaperheen on aika palkata vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija, ym. edunvalvojat ja suunnittelijat. Vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja vastaa siitä, että rakennustyöt suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti. Pääsuunnittelija huolehtii puolestaan suunnittelun kokonaisuudesta. Sama henkilö voi toimia sekä pääsuunnittelijana että vastaavana työnjohtajana.
Lisäksi on palkattava KVV-työnjohtaja, joka valvoo, että kaikki työt tehdään määräysten ja ohjeiden mukaan. Perustussuunnittelija tarvitaan suunnittelemaan perustukset Kastellin perustuksen mittaohjeen, perustamistapalausunnon tai pohjatutkimuksen perusteella. Tarvittaessa perustussuunnittelija on myös yhteydessä pohjatutkijaan. Tässä tapauksessa perustamistapalausunto syntyi kuitenkin nopeasti pidemmittä tutkimuksitta, sillä tontti oli hyvin ongelmaton.

Joissain kunnissa vaaditaan myös vastaava rakennesuunnittelija. Myös turvallisuuskoordinaattori pitää joko palkata erikseen tai tehtävää voi hoitaa vastaava työnjohtaja.

Lopulliset pääpiirustukset valmistuvat

Hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen arkkitehdille annetaan lupa piirtää talon lopulliset pääpiirustukset. Pääpiirustusten (tarkistuskuvat) kanssa rakennuttajaperhe käy vielä kerran kaikki naapurit läpi. Kun naapureita on kuultu, he antavat nimikirjoituksensa ja hanke saa kirjallisen suostumuksen.

- Hankintasopimusvaiheessa asiakas saa Kastellilta mukaansa laatupalaverin tarkastusasialistan, josta hän näkee, mitä kaikkea pitää selvittää ja tehdä ennen seuraavaa tapaamista. Laatupalaverin tarkistusasialista on yksityiskohtainen rasti ruutuun –luettelo, jossa käydään läpi seikkaperäisesti kakki projektin eri osa-alueet tarkistuskuvista huonetiloihin ja kaupan sisältöön. Tekemistä on paljon, joten lista on keskeinen projektinhallinnan työkalu, Jantunen kertoo.
Laatupalaverissa päätökset hankkeen yksityiskohdista lukitaan kiinni. Rakennuttajaperhe ja Kastellin edustaja käyvät läpi tarkistuskuvat ja toimistussisällön tarkistusasialistan mukaisesti. Tässä vaiheessa rakennuttajan on tiedettävä mm. palkattavien edunvalvojien ja suunnittelijoiden nimet sekä tuotava palaveriin rakennuslupakuvien laatimista varten tarvittavat tonttikartat liitteineen. Lisäksi tarvitaan vesi- ja viemäriliittymien tiedot paikalliselta vesilaitokselta. Rakennuttajan on myös selvitettävä, onko kaavassa erityisvaatimuksia esim. palomääräysten tai lentomelun suhteen. Myös päätökset mm. vesipisteistä on tehtävä nyt.

Jos kyseessä on Kastellin Muuttovalmis talo, laatupalaverissa lukitaan myös sellaiset yksityiskohdat kuin sisustusmateriaalit, sähköpisteet, laatat ym. Laatupalaveri on toisin sanoen todellinen deadline, jossa päätetään lopullinen toimitussisältö. Projekti käydään kohta kohdalta läpi asiakkaalle aikaisemmin annetun tarkistuslistan kanssa. Näin varmistutaan siitä, että toimituksesta tulee virheetön ja että rakennuttajaperhe on tyytyväinen Kastellin toimitukseen.

IMG_8080

Kohti rakennuslupaa!

Asiakas hyväksyy ja hyväksyttää tarkistuskuvat rakennuslupaviranomaisilla sekä ilmoittaa hyväksymisestä Kastelli-kauppiaalle. Tämän jälkeen Kastellin suunnitteluosasto laatii lopulliset rakennuslupakuvat noin viikon kuluttua luonnosten hyväksynnästä. Kastellin toimitukseen kuuluu myös suunnitteluvaiheen energiatodistus, joka liitetään mukaan rakennuslupa-asiakirjoihin. Todistus päivitetään tarvittaessa rakennuksen käyttöönottovaiheessa.

Rakennuslupakuvat toimitetaan rakennusvalvontaan rakennuslupakäsittelyyn, minkä jälkeen jäädään odottamaan rakennuslupaa. Rakennusluvan käsittely vie keskimäärin pari kuukautta, jona aikana Kastelli ei vielä lähde tuotantosuunnitteluun.
- On aina mahdollista, että rakennuslupaa ei syystä tai toisesta tulekaan, minkä vuoksi tuotantosuunnittelu ennen lupaa olisi menemistä merta edemmäs kalaan. Joskus, kun rakennetaan hyvin tiiviisti, voi esimerkiksi palomääräyksiä tulla vielä lupavaiheessa esille. Lupaa odottaessaan rakennuttajaperhe ehtii kuitenkin tehdä paljon tärkeää suunnittelu- ja selvitystyötä. Kädet ristissä lupaa ei kannata odottaa, Jantunen toteaa.

Seuraavassa jaksossa kerromme, miten perhe hyödynsi rakennusluvan odotteluajan!
 
Päivitetty
3.9.2012