14. Pilariperustus

Yleistä

Soklex -pilarimuoteilla valetut peruspilarit soveltuvat käytettäväksi kellarittomissa rakennuksissa kuten loma-asunnoissa. Myös omakotitalon kuistin ja terassin pilarit on helpointa valaa pilarianturamuoteilla. Sokkelipilastereita ja sokkelianturapilastereita tarvitaan perustuksissa, kun halutaan kantaville pilareille lisäpinta-alaa kantavuutta ja asennusta varten. Etenkin hyvin kantavalle maapohjalle tai kalliolle perustettaessa voidaan käyttää pilariperustusta ja esimerkiksi silloin, kun perustus on vietävä syvälle maahan. Pilariperustuksessa koko rakennuksen aiheuttama rasitus siirtyy pilareitten kautta anturoille ja niistä maapohjalle. Se sopii erityisesti paikkoihin, joissa sokkeliperustuksen teko on maaston ja maaperän johdosta vaikeaa. Pilariperustuksessa ei tarvitse yleensä tehdä maankaivuuta koko rakennuspohjan alueella. Pilareitten koko ja pilariväli määräytyvät rakenteiden aiheuttamista kuormista.

Periaatekuvia Soklex -pilariperustuksista

(Klikkaamalla kuvaa, avautuu vastaava PDF-piirustus)

Rossipohja, hirsiseinä ja pilarianturaperustus.Rossipohja, hirsiseinä ja pilarianturaperustus.
Terassin pilarianturaperustus.Terassin pilarianturaperustus.

Pilarimuottien leikkauskuvat

PilarianturamuottiPilarianturamuotti
SokkelipilasteriSokkelipilasteriSokkelianturapilasteriSokkelianturapilasteri
Sokkelipilasterit ja sokkelianturapilasterit
toimitetaan valmiiksi koottuina ja raudoitettuina,
kuten muutkin Soklex -muottijärjestelmän
tuotteet. Työmaalla tarvitsee vain liittää ja tukea
rakenne sokkeliin.Sokkelipilasterit ja sokkelianturapilasterit toimitetaan valmiiksi koottuina ja raudoitettuina, kuten muutkin Soklex -muottijärjestelmän tuotteet. Työmaalla tarvitsee vain liittää ja tukea rakenne sokkeliin.


Soklex-pilarimuottien ominaisuudet

Soklex -pilarimuoteilla peruspilarit ja sokkelipilasterit valetaan nopeasti ja vaivattomasti. Muotit on valmistettu lujasta, hyvin lämpöä eristävästä materiaalista EPS:stä eli polystyreenimuovista. Soklex -pilarimuoteissa on valmiina vakioteräkset, teräslaatu B 500 K. Raudoitemuutokset ovat myös mahdollisia. Muotin koko on melko vapaasti valittavissa rakennesuunnitelmien mukaisesti.


Soklex-pilarimuotin asentaminenPilarianturamuotti asennetaan tiivistetyn, tasaisen maakerroksen päälle. Muotin yläpinta vaaitaan tarkasti oikeaan korkeuteen. Tässä vaiheessa asennetaan tarvittava routasuojaus.

Muotti tuetaan ennen valua ulkopuolisella soratäytöllä, joka tehdään 0-50 cm muotin yläreunasta, jotta muotti kestäisi valupaineen. Mikäli soratäyttöä ei voi tehdä esim. pilarin korkeudesta johtuen, niin valun aikainen tuenta tehdään muotin ympäröivillä lautasoljilla noin 20-30 cm:n välein.

Betonointi on helpointa tehdä valmisbetonista pumppaamalla tai betoni voidaan itse sekoittaa ja valaa paikalla Soklex -pilarimuottiin. Suositeltavan massan maksimiraekoko on # 16 mm ja notkeusluokka S3 (1-2 sVB°). Lujuusluokan määrittelee rakennesuunnittelija, yleensä betoni on säänkestävää rakennebetonia C25/30 (K30).

Tiivistäminen on suoritettava huolellisesti, jolloin varmistetaan myös anturaosan täyttyminen. Betonin sitouduttua muotin tuenta puretaan ja eriste poistetaan lopullisen maanpinnan yläpuolelta. Pilari on valmis ja näkyviin jää mattamainen betonipinta, joka voidaan haluttaessa pintakäsitellä.
Sokkelipilasterin ja sokkelianturapilasterin liittämissä on seuraavia työvaiheita:

  • Paikalleen mittaus
  • Sokkelimuotin leikkaaminen pilasterimuotin ulkoreunojen mukaan
  • Pilasterin liittäminen sokkelimuottiin
  • Muotin tukeminen
  • Valutyö

 
Julkaistu
28.5.2012