Valo ja tila

Kodin sisustamiseen ja jalostamiseen liittyy elämänmyönteinen ja optimistinen toiminta. Haluamme lisää laatua sekä yksilöllisyyttä asumiseen ja kodin tila- ja sisustusratkaisuihin näinä aikoina, jolloin vapaa-ajan määrä vähenee yhä hektisemmäksi muuttuvassa yhteiskunnassamme. Haluamme investoida elämänlaatuun parantamalla kodin laatutasoa ja viihtyisyyttä. Kodin ja tilan sisustamiseen ja viimeistelyyn liittyy meissä kaikissa asuva kauneuden kaipuu.

Tilakokemus syntyy valon ja materiaalien kohtaamisesta yhdistettynä ihmisen liikkeeseen ja toimintaan tilassa. Eri aistiemme avulla muodostamme kokonaiskäsityksen tilasta, myös emotionaalisesti. Valo tekee tilan ja muodot näkyväksi, mutta myös kuulo- ja hajuaistiemme kautta saamme impulsseja tilakokemukseen. Viihtyisässä tilassa me rentoudumme, myös alitajuntamme vastaanottaa aisteimme kautta saadut miellyttävän tilakokemuksen impulssit.

Lisätietoa Doventuksesta ja onnistuneesta hankkeesta...

Yhteydenottopyyntö sisustussuunnittelusta...

Valo tilakokemuksen perusteemana

Tilakokemuksessa tilan muoto ja valo toimii erottamattomana parina. Luonnon valon määrä ja merkitys kodin tunnelmaan on keskeinen. Vaihteleva ja elävä luonnonvalo antaa suuntaa ajatuksillemme tilassa, valo kohdistaa katseen mielenkiintoisiin kohtiin tilassa. Valon voimasta syntyy virikkeellisen tilakokemus. Aistimme herkistyvät, aivomme työskentelevät, myös vaistomme herätellään henkiin. Koemme olomme energiseksi tilassa, jossa varjot muuttuvat mielenkiintoisesti ja ”leikkivät” pinnoilla. Luonnon valo tulvahtaa ulkoa tilaan ja ajatuksiimme. Valo virkistää, valo houkuttelee toimintaan.

Näkymät ikkunoista liittävät ajatuksemme ympäröivään luontoon. Ihminen on aina merkityksellisessä yhteydessä luontoon, myös urbaani Homo Sapiens! Avarasta ulkomaailmasta tulviva valo, kuten myös äänet ja tuoksut virittävät aistimme ja usein myös vaistomme. Rentoudumme tällaisessa virikkeellisessä tilassa. Kodissa tällainen olemukseltaan miellyttävä huone tai tila tulee helposti mielipaikaksemme. Se ”paras paikka” voi olla vaikka aamiaispöydän puutarhaan suunnattu tietty tuoli, johon aina tiedostamattamme ensimmäiseksi istahdamme. Siitä käsin koemme tilallisen yhteyden luontoon, vahvasti ja vaistonvaraisesti. Siihen paikkaan istahdamme mielellämme joka kerta. Ja tietysti meillä jokaisella on oma mielipaikkansa!

Sisusta ajatuksella, harmonisesti ja hallitusti

Oman kodin ja huoneiston tila- ja sisustussuunnitteluun ryhdyttäessä kannattaa hetkeksi pysähtyä kuuntelemaan omia ajatuksiaan. Mitkä materiaalit puhuttelevat sinua? Mitkä värit ovat vetovoimaisia? Anna ideoiden tulla, rohkeasti. Sulauta ideoiden tulva omiin toiveisiisi ja mieltymyksiisi. Yhdistele eri tekijöitä, kuitenkin harmonisesti. Voit myös korostaa kontrasteilla harkittuja paikkoja sisustuksessa. Jalosta tilaa, nosta ja ohjaa tunnelmaa. Vahvista positiivista tilakokemusta. Tunnelma kiteytyy valon ”koskettaessa” materiaalia.

Toteuta unelmasi, pala kerrallaan, laadukkaasti. Pyri hankkimaan laadukkaita, ympäristöystävällisiä tuotteita ja materiaaleja sekä kalusteita, ajan kanssa. Muista myös tilojen muunneltavuus. Huolellisesti ja ajatuksella suunniteltu tila näyttää vuosien mittaan toimivuutensa. Uudet elämänvaiheet muovaavat kotiasi. Luonnollisuus kuuluu kotiin ja sen eri vaiheisiin, myös sisustusratkaisujen jatkumoa tarkasteltaessa. Koti ja asunto ei ole koskaan valmis, niin sanotaan.

Carpe Diem! Tartu kuitenkin tilaisuuteen, kun kodin muutostarve on käsillä ja asumisen laadun parantaminen on sinulle ja tärkeille elämänkumppaneillesi ajankohtainen. Muista myös, että sisustus-ja valaistussuunnittelun ammattilaiset ovat palveluksesanne hankkeeseen ryhtyessänne. Koti on aina elämän ja aistiemme keskiössä. Ajatuksella sisustetun kodin olemus tukee hyvinvointiamme ja meistä tulee hyväntuulisia, niin helpolta kuin se kuulostaakaan. Luonnollinen on kaunista.
doventus_iso_rgb (002)
tero_seppanen2
Tero Seppänen,
arkkitehti SAFA,
toimitusjohtaja
Doventus Oy
Yhteydenottopyyntö sisustussuunnittelusta...
 
Julkaistu
27.3.2012