Parhaan pientalotontin valinta arkkitehdin ohjeilla

Onko seuraava unelma sinulle tuttu? ”Haluaisin asua elämäni tärkeimpien ihmisten kanssa itse rakennuttamassa ja yksilöllisessä pientalossa. On niin kiehtovaa kiinnittää ajatukset siihen ikiomaan kotitaloon, missä elämän piiri sujuu mukavasti miellyttävässä asuinympäristössä.” Moni meistä ajattelee juuri näin. Ennen rakentamisen matkaa on kuitenkin aina ensin löydettävä se sopiva rakennuspaikka eli tontti.

Uusi pientalorakennus sovitetaan aina maastoon ja tontin olosuhteisiin arkkitehdin tietotaidolla.Uusi pientalorakennus sovitetaan aina maastoon ja tontin olosuhteisiin arkkitehdin tietotaidolla.

Rakennuspaikkaan ihastutaan

Tontin etsintään lähdettäessä rakennuttaja / rakentajaperhe on usein jo hahmottanut tarvittavien asuintilojen ja aputilojen pinta-alat ja niiden oleelliset ominaisuudet. On aloitettu niin sanottu hankesuunnitteluvaihe, mutta aina ei ole pohjapiirustuksen ja talon muodonannon osalta vielä hahmoteltu kaikkia tuikitärkeitä asioita.

Tässä alkuvaiheessa, jo ennen tontin ostopäätöstä, on suositeltavaa ottaa hankkeeseen mukaan asiantuntijaksi kokenut ja erityisesti pientaloja suunnitellut arkkitehti. Tontille mennään yhdessä käymään. Oma arkkitehti käy läpi rakennuttajan kanssa tärkeimmät tavoitteet muun muassa tilaratkaisuista ja tilojen yhteyksistä, jotta ostettavan rakennuspaikan valintaan saadaan oikeat ja kestävät kriteerit.

– Kaikkien rakennuttajien ehkä tärkein päätös on saada hallintaan rakennuspaikka, mihin on helppo ihastua. Elämän piiri muotoutuu lähiasuinnymäristön ja oman pihapiirin ympärille. Rakennuspaikkaa ja sen olosuhteita ei kukaan voi muuttaa – rakennuspaikka on ainutlaatuinen ja alkuperäinen. Tonttikäynnin yhdessä on koettavissa ”paikan henki”, sen suhde ympäröivään luontoon ja ihmisten rakentamaan naapuruston rakennuskantaan, sanoo arkkitehti SAFA Tero Seppänen Doventus Oy:stä.
 

"Kaikki hyvä lähtee liikkeelle oikeasta tontin valinnasta ja rakennuspaikan valintaa voi mielestäni pitää tulevan rakenushankkeen kulmakivenä."

– Voin kertoa, että asiakkaan toiveisiin eläytyvä arkkitehti osaa varmasti suunnitella rakennuttajalle haluamansa yksilöllisen kotitalon. Kaiken A ja O on kuitenkin rakennuspaikan parhaiden puolien analysointi, josta alkaa yhteinen suunnittelun matka. Tontin hankintaan kannattaa siis panostaa ja etsiä ajatuksella ja aikaa säästämättä se mielekkäin vaihtoehto. Kaikki hyvä lähtee liikkeelle oikeasta tontin valinnasta ja rakennuspaikan valintaa voi mielestäni pitää tulevan rakenushankkeen kulmakivenä, Seppänen lisää.

Hyvän tontin ominaisuudet ovat kuitenkin monien muuttujien summa ja valinta on luonnollisesti uuden omistajan arvojärjestyksiin perustuva kokonaisuus. Luonnollisesti asuinympäristön miellyttävä perusilme ja sen sijainti suhteessa palveluihin ja esimerkiksi kouluihin määrittelee etsittävän rakennuspaikan sijainnin.

Tontin sijainti naapuruston muodostamaan katukuvaan nähden sekä mahdollisen asemakaavan mahdollistavaan uudisrakentamiseen tontin läheisyydessä tulee myös huomioiduksi hankintaa valmistellessa. Joskus myynnistä löytyy puistoon rajoittuva tontti, ja jos se arvotetaan korkealle omassa toivelistauksessa, niin on syytä varautua korkeampaan hankintahintaan. Kaiken kaikkiaan tontin ostohinta muodostaa oleellisen osan koko rakennushankkeen budjetista, joten ostopäätöksessä tulee olla mukana terve harkinta ja mielellään ammattilaisen antama tonttianalyysi.

Pientalon pihapiiri suunnitellaan huolellisesti asemapiirroksessa, myöhemmin laaditaan pihasuunnitelmat. Rinnetontin korkeusasemat huomioidaan pohjapiirustuksessa ja pihan ratkaisuissa.Pientalon pihapiiri suunnitellaan huolellisesti asemapiirroksessa, myöhemmin laaditaan pihasuunnitelmat. Rinnetontin korkeusasemat huomioidaan pohjapiirustuksessa ja pihan ratkaisuissa.

Asumisen toimintojen ja tontin liikenteen huomioiminen asemapiirroksessa

Uuden talon asuintilojen sijoittaminen ilmansuuntien mukaan optimaalisella tavalla tulee ratkaistavaksi arkkitehtisuunnittelun alussa eli luonnosvaiheessa, kun rakennus sijoitetaan tontille. Tasamaatontilla on tyypillisesti helpompi ratkaista toiminnalliset asiat verrattuna esimerkiksi jyrkän rinnetontin olosuhteisiin.

Alussa hahmotellaan katuliittymän optimaalinen paikka autoille ja määritellään autopaikkojen sijainti. Usein kaava-alueilla on kahden auton minimivaatimus pientalotontilla. Suurin osa rakentajista toivoo kahden auton autokatosta, mutta joillekin riittää yksi katospaikka ja toisen auton sijoitus pihalle. Autojen on useimmiten pystyttävä kääntymään omalla piha-alueella ja kääntösäde on vähintään seitsemän metriä. Rinnetonteilla ei saa olla autoille liian jyrkkiä luiskia, ja 1/7-kulmassa ajettaessa kaivataan jo autolta nelivetoa, vaikka tämä on sallittu maksimikaltevuus.

Vaikka rakennuttajan huomion keskipiste on pääsääntöisesti unelmatalon sisätilojen toimivuudessa, niin kuitenkin piha-alueen ja autojen liikenteen sekä mahdollisen sivurakennuksen sijainti otetaan huomioon heti alussa. Nämä asiat ratkaistaan arkkitehdin laatimassa asemapiirroksessa, jossa esitetään asuinrakennukset ja mahdollisen autotalli-varastorakennuksen sijainti sekä myös korkeusasemat.

Niin sanotussa talopakettikohteissa ei usein valitettavasti suunnitella asiaan kuuluvalla tarkkuudella tätä asemapiirrosta, vaan mennään suoraan talomyynnin ja myyjän ehdoilla pientalon tehokkaaseen suunnittelu- ja myyntiprosessiin. Tontin omistajan käyttäessä omaa ja riippumatonta arkkitehtia haetaan parhaat ratkaisut ja annetaan talotehtaille mahdollisuus tarjota omia ratkaisujaan tämän tärkeän rakennuspaikkakohtaisen luovan suunnitteluvaiheen jälkeen. Arkkitehdin laatiman asemapiirroksen avulla minimoidaan myös maanrakennuskustannuksia.

Erityisesti rinnetonteilla on suunniteltava tarkkaan autojen sijoitukset ja mahdolliset luiskat. Pakollisten tukimuurien ja suoja-aitojen rakentamiskustannukset on huomioitava budjetissa.Erityisesti rinnetonteilla on suunniteltava tarkkaan autojen sijoitukset ja mahdolliset luiskat. Pakollisten tukimuurien ja suoja-aitojen rakentamiskustannukset on huomioitava budjetissa.

Ideaalipohjapiirustuksessa hyvä suhde tontin antamiin mahdollisuuksiin

Asuinrakennus sijoitetaan tontin parhaimpaan paikkaan. Pääoven helposti orientoitava sijainti mietitään ja kulku taloon tapahtuu halutulla tavalla oikeasta suunnasta. Arkisempi kodinhoitohuoneen sisäänkäynti sijoitetaan myös katoksen alle mutta ei hallitsevaan paikkaan. Taloon tullaan sisään tyylikkäästi, ja sen kokevat sitten talon valmistuessa myös vieraat!

Usein tavoitteena on vapaa ja avara näkymä eteistiloista oleskelutilavyöhykkeen läpi pihalle, oikeaan ilmansuuntaan. Arkkitehdin ammattitaitoisen pohjapiirustusvaiheen yhteydessä huomioidaan myös terassit ja halutut katokset. Monet rakennuttajat täällä viileässä Suomessa toivovat maksimikokoisia lasitettuja katoksia.

Useissa kunnissa voidaan rakentaa 20 m²:n lasitettu katos, ja tämä pinta-ala ei kuluta arvokkaita rakennusoikeusneliöitä. Katokset voivat usein ulottua 1,2 meriä sallitun rakennusalan ulkopuolelle, joten sijoitus voi olla jopa 2,8 metriä naapuritontin rajasta silloin kun on kyseessä pieni tontti.

Usein asemakaavassa sallitaan rakennusten sijoittuvan neljän metrin päähän rajasta, koska naapuritonteilla olevien rakennusten minimietäisyys on kahdeksan metriä viitaten palo-osastointimääräyksiin. Arkkitehti / pääsuunnittelija ottaa nämä asiat huomioon laatiessaan pääpiirustuksia eli lupakuvia kunnan rakennusvalvontaan.

Tehokkaan ja rakennuttajan toiveisiin eläytyvän pohjapiirustussuunnitteluvaiheen avulla optimoidaan tilankäyttö ja saadaan rakennusoikeus eli kerrosalaan laskettavat neliöt riittämään. Tonttien myyntihinta korreloi vahvasti sallittuun rakennusoikeuteen. Arkkitehti osaa myös hyödyntää esimerkiksi kellaritiloihin tulevien aputilojen laskentaperiaatteet ja näin saadaan rakennusoikeuden ulkopuolelle esimerkiksi askarteluhuone saunaosastoineen ja teknisine tiloineen. Joskus autotalli rakennetaan kellarikerrokseen rinteen suunnan ollessa sopiva ajoneuvoliittymään. Pohjapiirustukset ja talon poikkileikkausmuoto sovitetaan aina tontin muotoon ja olosuhteisiin.

Rinnetontille suunnitellaan pientaloon usein kellari, minkä tulee olla pääsääntöisesti olevan maastoprofiilin alapuolella. Silloin ei tarvita tontin kalliita rakennusoikeusneliöitä kellarin aputiloihin.Rinnetontille suunnitellaan pientaloon usein kellari, minkä tulee olla pääsääntöisesti olevan maastoprofiilin alapuolella. Silloin ei tarvita tontin kalliita rakennusoikeusneliöitä kellarin aputiloihin.

Unelmatalon tilaohjelman kautta arkkitehti hahmottaa rakennuttajan yksilölliset toiveet ja luonnostelee harkitun tilajärjestyksen mitoituksineen pohjapiirustuksissa. Samalla huomioidaan rakennuksen poikkileikkausmuoto. Monet toivovat korkeampaa olohuonetta, esimerkiksi 3,3 metriä korkea tilaa, ja tämäkin toive saadaan arkkitehdin luonnoksiin mukaan.

Pohjapiirustuksen tilalliset ratkaisut ovat sopusuhtaisessa yhteydessä pihapiirin toimintoihin ja luonnon maisemaan. Taitava suunnittelija työstää kokonaisuutta tuoden luonnonympäristön parhaimmat ominaisuudet interiöörin tunnelmaan. Meille luontoa rakastaville suomalaisille tärkeä saunaosasto ja mahdollinen ulkoallas sijoitetaan miellyttävään paikkaan, monesti ilta-auringon suuntaan. Kaikki nämä toiveet niveltyvät saumattomaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi suunniteltaessa yksilöllistä taloa omalle ihastuttavalle tontille.

Tilasuunnitteluvaiheessa huomioidaan myös mahdollisten rakennejärjestelmien periaatteet ottamalla mukaan suunnitteluun rakennesuunnittelija arkkitehdin oikeaksi kädeksi. Varsinkin rinnetontille rakennettaessa kellariratkaisuissa on rakenteellisen ymmärryksen tuominen tärkeää jo luonnossuunnittelun alkuvaiheessa, erityisesti rakennuskustannusten hallinnan näkökulmasta. Rinnetontille rakennetaan varsin usein kellarillinen talo, missä on harkkorakenne välipohjan ontelolaattoihin saakka, ja sen päälle toteutetaan mahdollisesti puurunkoinen talo. Tai sitten päädytään rakentamaan samoilla harkoilla talo anturasta vesikaton puurakenteisiin eli kattotuoleihin saakka.

Näihin arkkitehtonisiin ja rakenteellisiin periaatepäätöksiin ja valittaviin vaihtoehtoihin vaikuttavat keskeisesti rakennuspaikan olosuhteet. Tontin valintaan liittyvistä teknisistä perusteista pääsuunnittelijan näkökulmasta voit lukea lisää tästä artikkelista.

Rakennuksen alapohjarakenne suunnitellaan yhteistyössä arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan avulla. Kosteusvaurioriskit eliminoidaan ja maaperän olosuhteet huomioidaan. Useissa talopakettikohteissa perustussuunnittelu ei kuulu sopimukseen.Rakennuksen alapohjarakenne suunnitellaan yhteistyössä arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan avulla. Kosteusvaurioriskit eliminoidaan ja maaperän olosuhteet huomioidaan. Useissa talopakettikohteissa perustussuunnittelu ei kuulu sopimukseen.

Rakennuksen ja piha-alueiden toiminta ja ylläpito kestävän kehityksen viitekehyksessä

Rakennuksen lämmitys- ja ylläpitokustannukset muodostavat vuosikymmenien saatossa merkittävän summan, ja kaikkeen tähän liittyy oleellisesti tontille järkevällä tavalla sijoitetut rakennukset niiden suuntauksineen. Rakennusmassan sijoituksessa sekä suuntauksessa tutkitaan myös aurinkopaneelien sijoitusmahdollisuudet.
Vesikaton päälappeen suuntautuessa etelään saadaan parhaat tehot, mutta aina tämä ei ole mahdollista varsinkaan ahtailla tonteilla ja rinnetontin olosuhteissa.

Suurempiin pientaloihin halutuin lämmitystapa on maalämpö ja pienempiin jokin muu lämpöpumpputeknologiaan perustuva energiaa säästävä järjestelmä. Myös piha-alueiden huolto ja toimintojen optimointi lumen kasauspaikkoineen tulee ratkaistua asemapiirrosvaiheessa arkkitehdin avulla.

Kestävän kehityksen viitekehyksessä on huomioitava tontin tarkoituksen mukaiset maaston muokkaukset ja optimoitu toiminnallisuus pitkällä aikavälillä. Hallittu arkkitehtuuri piharatkaisuineen kulkee käsi kädessä ekologisten arvojen kanssa.

Joskus perustetaan yhteinen rasite naapuritontin omistajan kanssa ja tämä seikka voi tulla esille tilanteessa, jossa ollaan ostamassa tonttia tai hallinta-aluetta nykyiseltä myyjältä. Tarjouksen ehtoihin voidaan kirjata asioita, joilla helpotetaan esimerkiksi oman uuden tontin huoltoa. Asioiden sopimista helpottaa sopimusliitteeksi tehtävä arkkitehdin laatima asemapiirros ja rakennusmassan alustava sovitus tontin korkeusasemiin julkisivuhahmotelman muodossa. Huolella naapurustoon ja katukuvaan suunniteltu pientalo miellyttää myös naapureita, tulevia ystäviä. Lisäksi kaunis pihapiiri nostaa tutkimusten mukaan rakennuksen jälleenmyyntiarvoa.

Onnistuneessa ja rakennuspaikalle taitavasti sovitetussa pientalokohteen suunnitteluratkaisussa toteutuu esteettitesti tasapainoinen elinympäristö. Unelmatalo juurtuu paikalleen.Onnistuneessa ja rakennuspaikalle taitavasti sovitetussa pientalokohteen suunnitteluratkaisussa toteutuu esteettitesti tasapainoinen elinympäristö. Unelmatalo juurtuu paikalleen.

– Arkkitehdin laatimissa luonnoksissa arkkitehtoninen kokonaisuus rakentuu luovalla ja rationaalisella tavalla, myös ekologiset arvot huomioiden. Pientalohankkeissa arkkitehti ja pääsuunnittelija saa mahdollisuuden tarjota laaja-alaista osaamistaan rakennuttajalle. Lähdetään yhdessä kiintoisaan suunnitteluvaiheeseen tontin valinnan ollessa se ensimmäinen päätös ja piirretään selkeä ”tiekartta” onnistuneeseen hankkeeseen jo alussa. Suosittelen arkkitehdin ottamista mukaan, kun parhaat tonttivaihtoehdot on kartoitettu. Sitten arvioidaan yhdessä rakennuttajan tavoitteisiin sopivin tonttivaihtoehto. Oman talon rakentamisen ja suunnittelun kiehtova matka voi alkaa, kun se omaksi tuleva ihastuttava rakennuspaikka on löydetty, Tero Seppänen toteaa.

Tero Seppänen, arkkitehti SAFA, ARK 678ToimitusjohtajaDoventus Oy

Tero Seppänen, arkkitehti SAFA, ARK 678

Toimitusjohtaja

Doventus Oy

Haaveiletko oman unelmakodin rakennuttamisesta? Jätä yhtyedenottopyyntö ja aloita suunnittelu yhdessä Doventus Oy:n kanssa.

 
Julkaistu
13.2.2023