Perustusten kiviainekset

Omakotitalon rakentamisessa tarvittavan kiviaineksen määrä ja laatu määräytyy paljolti tontin maaperän mukaan. Parhaimmassa tapauksessa eli hiekkamaalle rakennettaessa rakentamiseen ei tarvita kuin muutama kuorma kiviaineksia, sanoo Ruduksen asiantuntija Hannu Timonen-Nissi.

Rakenna varmanpäälle

Rakennuspohjan kantavuus varmistetaan tarkoituksenmukaisilla kiviaineksilla, jotka tiivistetään rakenteiden kuormituksia vastaavaksi. Ruduksen salaojasepelillä ja kapillaarikatkosepelillä varmistat rakenteiden pysymisen kuivina ja ehkäiset ennakolta erilaisten kosteusvaurioiden synnyn.

Jätä yhteydenottopyyntö Rudus kiviaineista
Perustusten kosteusrasitukset poistetaan oikeanlaisella kiviaineksella.Perustusten kosteusrasitukset poistetaan oikeanlaisella kiviaineksella.

Huonosti kantavan maan vaihto

Tavallisimmassa pientalon perustamistapauksessa tulevan rakennuksen alalta poistetaan pintamaa ja perustukset valetaan perusmaan varaan, mikäli perusmaa on tarpeeksi kantavaa. Jos perusmaa on huonosti kantavaa, joudutaan tekemään massanvaihto kantavuuden varmistamiseksi. Vaikeissa tapauksissa talo joudutaan perustamaan paaluille.

Maaperän perustamisolosuhteet selvitetään rakennuspaikalla suoritettavalla pohjatutkimuksella. Sen mukaan määräytyy perustamissyvyys ja -tapa sekä tarvittavat massanvaihdot.

Kerroksittain pienenevä raekoko

Massanvaihto tehdään routimattomasta, hyvin tiivistyvästä ja kantavasta kiviaineksesta, esimerkiksi sora- tai kalliomurskeesta. Murskeen raekoko määräytyy kerrospaksuuden mukaan: mitä paksumpi kerros, sitä suurempi kiviaineksen maksimiraekoko.

Minimikerrospaksuuden on oltava vähintään 3 x kiviaineksen maksimiraekoko. Esimerkiksi yhden metrin kerroksen materiaalit voisivat olla seuraavat: pohjalle jakavan kerroksen murske 0/90 mm – noin 80 cm, sen päälle kantavan kerroksen alaosan murske 0/32 mm – noin 20 cm tai pohjalle jakavan kerroksen murske 0/90 mm – noin 90 cm, sen päälle kantavan kerroksen yläosan murske 0/16 mm – noin 10 cm.

Karkeaa kiviainesta pohjakerrokseen.Karkeaa kiviainesta pohjakerrokseen.

Salaojat

Perustusten valmistuttua anturan ulkopuolelle tehdään suunnitelman mukaiset salaojat, joiden ympärille tarvitaan salaojasoraa tai sepeliä. Salaojiin käytettävän kiviaineksen tulee olla rakeisuudeltaan sellaista, että se läpäisee veden vaivatta, mutta kuitenkin suodattaa vedestä putkea tukkivat epäpuhtaudet itseensä.

Salaojasora on hyvä valinta helpoille, hyvin vettäläpäiseville rakennuspaikoille. Sepeliä kannattaa käyttää, jos rakennuspaikka on alavalla maalla eikä maaperä suodata hyvin vettä. Sepeliä käytettäessä pitää erottaa salaojarakenne suodatinkankaalla muista maa-aineksista. Myös kapillaarikatkosepeliä (kts. sokkelin sisäpuolinen täyttö) voidaan käyttää salaojasepelinä, jolloin vähennetään rakennuspaikalle tarvittavien erilaisten kiviainestuotteiden lukumäärää.

Sokkelin sisäpuolinen täyttö

Ruduksessa on tutkittu maanvaraisten laattaperustusten ongelmia vuosia ja yhtiössä on kehitetty käyttökohteeseen sopiva tuote, Kapillaarikatkosepeli. Kapillaarikatkosepelin toiminta on varmistettu testeillä ja rakeisuudeltaan se on 5...8/16...32 mm. Vaativimpiin kohteisiin suositellaan käytettäväksi vesiseulottua tuotetta, jossa tuotteen hienoaineksen määrä on rajoitettu ja siten kapillaarinen vedennousu estyy erittäin tehokkaasti. Kapillaarikatkosepelin kerrospaksuuden tulee olla suurempi kuin tuotteen mitattu kapillaarinen nousukorkeus.

Perinteisessä rossipohjassakin voi esiintyä diffuusioon, kosteuden siirtyminen vesihöyrynä, perustuvaa kosteusongelmaa. Näin voi tapahtua, jos täyttömateriaalina käytetty kiviaines kuljettaa kosteutta alhaalta ylöspäin ja siten ilmatilan suhteellinen kosteuspitoisuus kasvaa aiheuttaen kosteuden tiivistymistä rossipohjan alapintaan. Tämän vuoksi, jos rakennuspaikka ei ole hyvin vettä läpäisevää, on suositeltavaa käyttää kapillaarikatkosepeliä myös rossipohjan alapuoliseen täyttöön.

Täältä löydät lisätietoa rakennuspohjan kiviaineista

Perustusten sisäpuolinen täyttö valmiina.Perustusten sisäpuolinen täyttö valmiina.

Talon maarakennusmateriaalit

  • TÄYTEHIEKKA: routimatonta hienoa täytekiviainesta, yleistäyttöihin, joissa on pieni kerrospaksuus, <300 mm.
  • SEULOTTU TÄYTEHIEKKA: routimatonta hienoa täytekiviainesta, maksimiraekoko 16 mm, viemäri- ja vesijohtoputkien suojatäytöt.
  • KANTAVAT MURSKEET: kalliosta tai luonnonsorasta murskattua kiviainesta, jonka raekoko on 0/32...56 mm, lisäämään rakenteen kantavuutta ja tasaamaan alustaa mahdollisesti tuleville rakenteille (anturat, perusmuurit jne.).
  • VÄLPÄTYT SORAT: routimatonta karkeaa täytekiviainesta, maksimiraekoko enintään 100...150 mm, täyttökohteet, joissa kerrospaksuus on >300 mm.
  • SALAOJASORA RIL I, RIL II: seulottua, yleensä vesiseulottua luonnonsoraa 0/8...16 mm, salaojarakenteisiin, kun pohjavesi ei nouse salaojakerrokseen saakka. Suodattaa roskat paremmin kuin salaojasora RIL I.
  • KAPILAARIKATKO: kalliosta tai sorakivistä murskaamalla tehtyä kiviainesta, raekoko 5...8/16 mm tai 5...8/32 mm. saatavana myös vesiseulottuna, maanvastaisen lattian alle ja perusmuurin ympärille sen välittömään kosketukseen.

Kiviainekset helposti verkosta

Soran, hiekan, murskeiden ja sepelien ostaminen on nyt entistä helpompaa. Rudus sorakaupassa on myytävänä 15 eri kiviainestuotetta, muun muassa kalliomurskeita, kivituhkaa, salaojasepeliä, kapillaarikatkosepeliä sekä leikkihiekkaa ja turvahiekkaa.

Ruduksen verkkokauppa palvelee sekä kuluttajia että yritysasiakkaita. Kiviaineksia voi ostaa toimitettuna asiakkaan rakennuskohteeseen. Sorakauppa.fi toimii kaikilla niillä alueilla, joissa Ruduksella on kiviainestoimintaa. Uudenmaan lisäksi verkkokauppa toimii nyt myös Varsinais-Suomen, Satakunnan, Tampere-Pirkanmaan, Lahden, Kymenlaakson, Lappeenranta-Imatran, Kuopion ja Oulun seudulla. Verkkopalvelu tarkistaa sijaitseeko toimitusosoite sorakauppa.fi:n toiminta-alueella. Toimitusvaihtoehtoina on nuppi- tai kasettitoimitus.

Jätä yhteydenottopyyntö Rudukselle kiviaineksista


 
Julkaistu
12.1.2015