Vastaava työnjohtaja

Jokaisella työmaalla, jolla vaaditaan rakennuslupa tai muu viranomaisen toimesta vaadittava valvonta, on oltava vastaava työnjohtaja. Rakennustyötä työmaalla ei saa aloittaa eikä jatkaa ilman hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Kunnan rakennusvalvontaviranomaiset hyväksyvät vastaavan työnjohtajan, joka on kokemukseltaan ja koulutukseltaan tehtävään sopiva.

Vastaavan työnjohtajan kanssa tulee tehdä kirjallinen sopimus.Vastaavan työnjohtajan kanssa tulee tehdä kirjallinen sopimus.

Nimitys ei ole nimellinen

Epäselvyyttä ja epätietoisuutta vastaavan työnjohtajan tehtävistä ja vastuista esiintyy erityisesti pienrakennushankkeiden yhteydessä. Vastaavan työnjohtajan nimitys ei ole nimellinen, vaan koko varsinainen vastuu rakentamisesta liittyy tuohon nimikkeeseen. Siksi sen lisäksi, että vastaava työnjohtaja allekirjoittaa suostumuksensa vastaavaksi työnjohtajaksi, on hänen kanssaan tehtävä kirjallinen sopimus siitä mitä hänen työhönsä todellisuudessa kuuluu. Ammattityönjohtajilla on normaalisti itsellään lomakkeet sopimuksen tekemiseksi ja sopimukseen liittyvät tehtäväluettelot.

Missä vaiheessa työnjohtaja palkataan?

Jo rakennusprojektia suunniteltaessa olisi hyvä palkata tulevalle projektille vastaava työnjohtaja. Mikäli työnjohtaja on projektissa mukana aivan alkuhetkiltä asti, pystyy hän paremmin toteuttamaan työtään ja valvomaan työn todellista kulkua. Työnjohtajaa ei siis kannatta etsiskellä siinä vaiheessa kun rakentamisen suunnitelmat on jo lyöty lukkoon. Rakennuttajan on syytä muistaa myös se, että työnjohtajaksi valittu henkilö on hänkin inhimillinen ja asiat sujuvat paremmin kun jokainen osapuoli on kaikessa mukana.

Työnjohtajan tulee huolehtia mm.

1. Rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaisille.
2. Rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia määräyksiä.
3. Rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta.
4. Luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa.
5. Rakennustyömaalla on käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirjat, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.

Vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo ja sopimus

Lomakearkisto
 
Päivitetty
22.11.2006