Vuokran suuruus/maksu

Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä osapuolet ovat asiasta sopineet. Osapuolet voivat myös sopia siitä, että vuokraa nostetaan vuokrasuhteen aikana.

Viime kädessä tuomioistuin tarkistaa vuokran kohtuullisuuden. Vaadetta vuokran kohtuullistamisesta ei voi enää esittää vuokrasuhteen päätyttyä.

KKO:1999:34
Asunhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 29 §:n 1 momentin säännöksen, jonka mukaan vaatimusta vuokran kohtuullisuuden tutkimiseksi ei voida pannan vireille enää vuokrasuhteen päätyttyä, ei katsottu koskevan vaatimusta vuokran alentamisesta saman lain 23 1§ 2 momentin nojalla huoneiston vuokrasopimuksen vastaisen kunnon perusteella.

Vuokra on suoritettava viimeistään toisena päivänä vuokranmaksunkauden alusta lukien, jollei toisin ole sovittu. Vuokranmaksukausi on yleensä kuukausi, mutta osapuolet voivat sopia asiasta toisinkin. Vuokralainen on velvollinen suorittamaan vuokran koko siltä ajalta, kun hän on hallinnut ja käyttänyt huoneistoa. Vuokran saa aina suorittaa pankki- tai postisiirrolla. Maksupäivä on se päivä, mikä on merkitty maksajan kuittiin maksupäiväksi tai päivä, jolloin vuokra jätettiin postin kuljetettavaksi. Muulla tavoin suoritetusta vuokrasta vuokranantajan on annettava kuitti.

Osapuolet voivat sopia vuokranmaksun ennakosta, mutta on muistettava, että ehto, jossa vuokraa on suoritettava ennakolta kolme kuukautta pidemmältä ajalta, on mitätön.
 
Julkaistu
28.1.2014