Tiilijulkisivu on nyt monivärinen

Tiili on materiaalina moni-ilmeinen. Tiilen värivalikoima on laaja ja lisäksi pintastruktuureita on useita erilaisia. Myös laastisauman värillä ja paksuudella on suuri vaikutus julkisivun ulkoasuun.

Kirjavuutta monin eri keinoin

Yksi tämän hetken tiilitrendeistä on väriltään kirjavat julkisivumuuraukset. Toteutusvaihtoehtoja on useita. Tyypillisintä on käyttää muurauksessa valmiiksi kirjavaa julkisivutiiltä, esimerkiksi Graniitinkirjava Makasiini -tiiltä. Kirjavuutta ja kontrastia saadaan myös aikaiseksi, kun julkisivu saumataan tiilestä suuresti poikkeavalla saumavärillä, esimerkiksi musta tiili vaalealla saumavärillä. Helsingin Alppikylä on hyvä esimerkki tästä muuraustyylistä.

Lue lisää Alppikylästä ja katso alueen tiiliratkaisuista kuvattu video!

Graniitinkirjava Makasiini on harmaankirjava tiili, jolla saadaan julkisivuilmeeseen muurattuna luontaista värivaihtelevuutta. Rouhea pintastruktuuri syventää tiilen sävyjä kauniisti.Graniitinkirjava Makasiini on harmaankirjava tiili, jolla saadaan julkisivuilmeeseen muurattuna luontaista värivaihtelevuutta. Rouhea pintastruktuuri syventää tiilen sävyjä kauniisti.

Asuntomessuilla esillä moniväriset julkisivut

Uusimpana trendinä on käyttää useampaa tiiliväriä samassa kohteessa, joko yhtenäisinä toisiinsa liittyvinä pintoina tai täysin sekoitettuna. Eri väriyhdistelmillä saadaan hyvin mielenkiintoisia tiilijulkisivuja aikaiseksi – vain mielikuvitus on rajana.

Tulevan kesän asuntomessuilla Kouvolassa on nähtävissä eri tiilivärejä yhdisteleviä julkisivutoteutuksia. Korian Pioneeripuistossa järjestettävillä asuntomessuilla on muutoinkin nähtävillä poikkeuksellisen paljon uusia ja vanhoja tiilikohteita, onhan kyse punatiilellä rakennetusta varuskunta-alueesta, joka nyt täydentyy asumisen eri muodoilla ja ratkaisuilla.

Kokeile Wienerbergerin Retro-tiilien eri väriyhdistelmiä tiilitekstuurityökalulla.

Tiilitekstuurityökaluun

Kesän 2019 asuntomessuilla Kouvolassa esitellään kirjavia julkisivuja. Sekä mustan- että ruskeankirjava tiilijulkisivu on yhdistelmä kolmesta eri tiiliväristä.Kesän 2019 asuntomessuilla Kouvolassa esitellään kirjavia julkisivuja. Sekä mustan- että ruskeankirjava tiilijulkisivu on yhdistelmä kolmesta eri tiiliväristä.

Korostettu tai häivytetty sauma

Suomalaisessa tiiliarkkitehtuurissa muuraussauman paksuus on tyypillisesti 12-15 mm. Tavanomaisesta poikkeavaa julkisivuilmettä saa pudottamalla saumavahvuus vain 4-6 mm tai kasvattamalla se yli 20 mm.

Ohutsaumamenetelmällä toteutetussa julkisivussa sauman merkitys vähenee. Sauma jää hieman tiilen pintaa syvemmälle, mikä korostaa pinnan yhtenäisyyttä ja muurimaisuutta. Ohutsaumamuurauksessa suositaan sekalimitystä, jossa täysien tiilien joukossa käytetään pienempiä täytetiiliä.

Julkisivumuurauksessa voidaan myös pysty- ja vaakasaumaus tehdä eri vahvuisina. Esimerkiksi pystysaumaa paksumpi vaakasauma korostaa tiilen vaakalinjaa ja nauhamaisuutta.

Lisää ohutsaumamenetelmästä.

Julkisivumuuraus ohuella, vain 4-6 mm paksulla saumalla muuttaa oleellisesti tiilijulkisivun ilmettä. Ohutsauman kanssa käytetään tyypillisesti sekalimitystä. Kuvan tiili Agora Agaatgrijs.Julkisivumuuraus ohuella, vain 4-6 mm paksulla saumalla muuttaa oleellisesti tiilijulkisivun ilmettä. Ohutsauman kanssa käytetään tyypillisesti sekalimitystä. Kuvan tiili Agora Agaatgrijs.
Kirjavuus voidaan toteuttaa julkisivuun valitsemalla tiilen väristä poikkeava saumaväri. Myös sauman paksuudella on suuri merkitys ulkoasuun.Kirjavuus voidaan toteuttaa julkisivuun valitsemalla tiilen väristä poikkeava saumaväri. Myös sauman paksuudella on suuri merkitys ulkoasuun.

Tiilijulkisivu kestää aikaa

Tiili on kestävä julkisivumateriaali ja yleisimmistä julkisivuvaihtoehdoista vähiten huoltoa vaativa. Oikein suunnitellun ja toteutetun tiilirakenteen käyttöikä on satoja vuosia. Pitkällä aikavälillä vähäisen huoltotarpeen merkitys korostuu pienempinä ylläpitokustannuksina. Materiaalivaihtoehtoja punnitessa tulisikin aina laskea, miten usein julkisivua pitää huoltaa ja mitä huoltokerrat tulevat maksamaan. Tärkeää on myös miettiä, miten julkisivu ikääntyy eli miltä eri vaihtoehdot näyttävät käyttövuosien aikana.

Katso kymmenen hyvää syytä valita tiilijulkisivu!

Kiinnostuitko Wienerbergerin tuotteista? Ota rohkeasti yhteyttä:


 
Päivitetty
24.5.2019