Perustukset ja runko laajennukselle

Lähtökohtana oli tieto siitä, että talo on alun perin kalliolle rakennettu ja pihalla kallio on paikoin pinnassa näkyvillä. Tällä olettamuksella päädyttiin aloittamaan maarakennustyöt perinteiseen tyyliin, lapiolla kaivamalla. Varsin pian vastaan tulikin kallio.

Kaivuutyöt tehtiin lapiolla ja oli kohtia, joissa lapiokin alkoi olla liian järeä työkalu.

Yhden pilarin kohdalla piti kaivaa metrin verran soraa pois ja vastaavasti parin anturan päälle saatiin mahtumaan vain yksi harkko. Pilariperustus toteutettiin harkoilla ja pilarikengillä.

1

Peruspilarien varaan asetettiin liimapuupilarit, jotka kannattelevat liimapuupalkkia. Liimapuupalkki tilattiin valmistajalta, koska varastokokoiset palkit olivat liian suuria. Mitoituksellisesti mitallistetusta massiivipuustakin olisi rakenne voitu tehdä, mutta yhtenäisyyden kannalta mittatilauspalkki oli parempi ratkaisu.

2
Harkkomuuraus alkanut.Harkkomuuraus alkanut.
Perustukset myös routaeristettiin.Perustukset myös routaeristettiin.

Vanhat kattokannattajat jatkettiin palkin varaan ja niiden päälle tehtiin harvalaudoitus sekä aluskate peltikattoa varten.

Katoksen runko valmiina, peltikate asennettu ja terassin rungon valmistelut alkaneet.Katoksen runko valmiina, peltikate asennettu ja terassin rungon valmistelut alkaneet.
 
Päivitetty
7.12.2020