FF-SIGNALin asennus, mitä tulee ottaa huomioon?

Elementin sijoittamisesta:

Sijoituspaikka

Miten FF-SIGNAL-signaalinvahvistimia tulisi sijoittaa kiinteistöön? Helpoin ja ensisijainen muistisääntö asennusseinän valinnassa on valita asennuspaikaksi sellainen seinä, jossa on mahdollisimman laaja horisontti näkyvissä. Mikäli mahdollista tulisi vältellä korkean esteen varjostamia puolia, sillä näillä kohdin ulkoinen matkapuhelinsignaali on oletusarvoisesti heikko tai ainakin heikompi. Jos antennielementtejä on mahdollista sijoittaa vähintään kahdelle eri ilmansuunnassa sijaitsevalle seinälle, kannattaa näin tehdä, sillä silloin saadaan mahdollisimman kattava ja useaa eri operaattoria tukeva kattavuus.

Mikäli tiedät, missä avoimissa tiloissa mobiililaitteita käytetään eniten, kannattaa signaalinvahvistinelementit asentaa juuri näihin tiloihin, silloin signaalit pääsevät leviämään rakennukseen vapaasti.

Valitse sellainen seinä, jossa on mahdollisimman laaja horisontti näkyvissä.Valitse sellainen seinä, jossa on mahdollisimman laaja horisontti näkyvissä.

Mihin elementtejä ei sitten kannata asentaa?

FF-SIGNALia ei kannata sijoittaa aivan huoneen nurkkiin. Mikäli asunnossa on runsaasti betoniväliseiniä, tulee se huomioida elementtien sijoittelussa, sillä signaali pääsee heikosti betonista valmistettujen väliseinien läpi. Mitoituksellisesti lähtökohtana voidaan pitää, että yhdellä FF-SIGNAL signaalivahvistimella saadaan luotua hyvä kuuluvuus noin 30-40 m² alueelle.

Rakennustyömaalla FF-SIGNAL voidaan asentaa:

  • betoniseinään pielilevyn/smyygin/ohutrappauksen alle
  • umpiolasiseinässä runkotolppien väliin
  • runkotolppien väliin alumiinipintaisilla eristelevyillä eristetyssä puutalossa
  • ikkunan karmien väleihin
  • ikkunan karmin ja parvekkeen oven väliin ilman apukarmia tai apukarmin kanssa

Mikä on FF-SIGNAL?

Määrä riippuu tavoitellusta vaikutuksesta sekä kohteen koosta
Esimerkit minimimääristä erityyppisissä kohteissa:

  • Pieni yksiö tai kaksio: Muodostuu tyypillisesti avoimesta olohuoneesta ja keittiöstä. Tämän kokoinen kohde voidaan kattaa yhdellä parvekkeen oven tai ikkunan viereen asennetulla FF-SIGNAL signaalivahvistimella.
  • Läpitalon kerrostaloasunto: FF-SIGNAL-elementti suositellaan asennettavaksi kummallekin puolen asuntoa.
  • Moderni iso kivitalo: Kerros voidaan kattaa esimerkiksi yhteensä 3-4 elementillä, jotka on sijoitettu 2-3 sivulle.
  • Toimistotalon julkisivu: Soveltuva asennusväli elementeille on 3-5 metriä.

Oikeaoppinen asennustapa:

Jotta signaalinvahvistinelementin toiminta on virheetöntä, tulee se asentaa huolellisesti ja ohjeita noudattaen. FF-SIGNAL vaatii toimiakseen metallivapaat alueet seinän sisä- ja ulkopinnoilla. Elementti asennetaan aina pystysuoraan asentoon rakennuksen ulkovaippaan – elementtiä ei saa peittää metallilla niin kohteen sisä- kuin ulkopuoleltakaan!

Signaalinvahvistimen reunat saumataan käyttäen uretaanivaahtoa. Asennusseinän sisäpinta sekä saumat voidaan tiivistää muovisella höyrynsulkuteipillä tai kangaspintaisella teipillä. Signaalinvahvistimessa käytettävän eristemateriaalin vesihöyrynvastus on kuitenkin jo itsessään suuri.

Signaalinvahvistinta ei saa peittää alumiiniteipillä tai muilla metalleilla.

750 ff-signal seinärakenteen poikkileikkaus

Signaalivahvistimen peittäminen

sisällä:
FF-SIGNAL voidaan sisäseinällä päällystää käyttäen mitä tahansa metallitonta levyä. Soveltuvia levyjä ovat mm. kipsi- ja lastulevy, OSB-levy, MDF- ja HDF-levyt. Höyrynsulkumuovia on sallittua käyttää. Seinän sisäpinta voidaan myös maalata, mikäli käytetään maalia, joka ei sisällä rauta-, hiili tai grafiittipartikkeleita. FF-SIGNALia ei saa peittää alumiinipintaisella lämmöneristeellä.

ulkona:
Elementin ulko-osa voidaan peittää millä tahansa ulkokäyttöön soveltuvalla metallittomalla rakennusmateriaalilla. Tällaisia ovat esimerkiksi: puuverhous, metallittomat julkisivulevyt, korkeapainelaminaatit, muovipohjaiset pinnat ja kivipohjaiset julkisivumateriaalit (tulee olla suhteellisen ohuita, 6-15 mm). Myös tuulensuojalevyä voidaan käyttää FF-SIGNAL-levyn päällä.

Ulkopinta voidaan rapata käyttäen ohutrappausta, silloin rappausverkoksi soveltuu nailon- tai lasikuituverkko, teräsverkkoa ei saa asentaa FF-SIGNALin päälle, ulkopintaa ei saa myöskään peittää alumiini-muovikomposiitilla. Kuten sisätiloissa, voidaan ulkopinta maalata maalilla, joka ei sisällä rauta-, hiili- tai grafiittipartikkeleita.
Ulkopinnan peitelevy kiinnitetään sitä ympäröivään seinärakenteeseen, tarvittaessa peitelevy voidaan myös liimata suoraan kiinni signaalivahvistimeen käyttäen esimerkiksi uretaanivaahtoa, uretaaniliimavaahtoa, KiiltoFlex XPU liimamassaa, tai muuta vastaavaa tuotetta.

Leikkaaminen ja kiinnitys

Optimaalisin tapa kiinnittää FF-SIGNAL-signaalinvahvistin on liimata se osaksi seinää käyttäen uretaanivaahtoa tai -liimavaahtoa. Näin signaalinvahvistinta ei tarvitse lävistää ylimääräisillä ruuveilla. Jotta kiinnittäminen olisi kuitenkin helppoa, on kuitenkin sallittua käyttää pieni määrä FF-SIGNALin läpäiseviä ruuveja.

Signaalinvahvistimen ydinosa sisältää varsinaisen antennikalvon, jota voi hallitusti lävistää ruuveilla sekä nauloilla. Antennikalvon läpäisevät ruuvit ja naulat tulisi kuitenkin sijoittaa maksimissaan 100 mm:n etäisyydelle antennieristeen päädyistä. Mikäli signaalivahvistinta ei ole lyhennetty, on sallittua läpäistä antennikalvo käyttäen kolmatta ruuvia, jos esimerkiksi ikkunan kiinnitys sitä vaatii. Ensisijaisesti ruuvien läpäisykohtina tulisi käyttää signaalivahvistimen päätyosia. Jos signaalivahvistin on leikattu lyhyemmäksi kuin 900 mm, antennikalvon saa läpäistä enintään kahdella ruuvilla, jotka molemmat on sijoitettu eristeen päätyihin. Lyhennettyä antennieristettä ei saa läpäistä kolmella ruuvilla!

FF-SIGNAL-signaalivahvistimen ydinosan antennikalvon lävistävien ruuvien sallittu enimmäismäärä on 1 ruuvia/ 500 mm jakoväli.

Jotta elementin asemointi kohdalleen, esimerkiksi ennen uretaanivaahdotusta, helpottuisi, voidaan antennikalvon molemmin puolin sijaitsevia FF-PIR eristelevyjä lävistää useammasta kohdasta käyttäen esimerkiksi erilaisia nastoja. On kuitenkin huolehdittava että nämä nastat eivät lävistä antennikalvoa.

750 ff-signal
 
Päivitetty
17.10.2018