Huomioi nämä tiilipintojen puhdistuksessa

Myös tiiliseinän ympäristössä oleva kasvillisuus voi aiheuttaa sammalta sekä värjäytymiä tiilen pintaan.Myös tiiliseinän ympäristössä oleva kasvillisuus voi aiheuttaa sammalta sekä värjäytymiä tiilen pintaan.

Tiilijulkisivu saattaa likaantua monestakin syystä. Mistä sitten lika voi olla peräisin? Yksinkertainen vastaus löytyy lähiympäristöstä sekä rakenteesta itsestään. Laastista peräisin olevat vesiliukoiset suolat saattavat kulkeutua rakenteen pintaan tehden pinnasta kirjavan. Ympäristön aiheuttamia voivat vastaavasti olla:

  • Teollisuuden, lämmityslaitoksien sekä liikenteen aiheuttamat ilman epäpuhtaudet
  • Rakennus- tai korjaustöiden aiheuttamat likatahrat kuten betoni-, piki-, maali- ja ruostetahrat
  • Vesivalumat
  • Ilkivalta, kuten spray-maaleilla ja muilla vastaavilla aineilla tehdyt graffitit ja töherrykset

 

Mitä tahroja tiilipintaan voi tulla? Lue lisää täältä

Yleisimmät puhdistusmenetelmät

Mekaaninen puhdistus

Mekaanisella puhdistusmenetelmällä tarkoitetaan harjausta ja kaavintaa. Mekaanista puhdistusta kannattaa yrittää aina ensimmäiseksi, poikkeuksena kuitenkin herkästi leviävät tahrat kuten öljy, tuore maali, rasvainen noki jne.
Mekaaninen puhdistus tehdään aina kuivaan rakenteeseen. Työvälineinä toimivat parhaiten jäykkä kuituharja eli niin kutsuttu juuriharja, kaavinnassa vastaavasti parhaiten toimii puulasta tai rakenteen värin mukainen tiilen kappale. Älä käytä metallista harjaa tai -kaavinta, sillä niistä jää herkästi tummia jälkiä tiileen.

Pesu pelkällä vedellä

Vesipesu tulee suorittaa palstoittain alhaalta ylöspäin, näin ylhäältä valuva likavesi ei imeydy takaisin seinään. Paras aika puhdistukseen on kesä, sillä kylminä kausina on uhkana jäätymisvaara. Pienehköillä alueilla pesutehoa voidaan parantaa kuumalla vedellä sekä miedolla pesuaineella (esimerkiksi astianpesuaine).

Tässä vielä muuta huomioitavaa:

  • Kun pesussa mukana kemikaaleja
    Suorita pesu ylhäältä alaspäin vedellä kyllästettyyn rakenteeseen. Testaa ennen käsittelyä pienellä syrjäisellä alueella miten tiili reagoi kemikaaliin. Selvitä värillisten saumojen kemikaalikestävyys.Käsittelyn jälkeen suoritetaan huuhtelu heti käyttäen runsaasti vettä. Huolehdi myös kemikaalien oikeanlaisesta hävittämisestä sekä suojauksesta.
  • Mikäli puhdistuksessa käytetään apuna painepesua, varo käyttämästä liian suuria paineita, jottei tiilimateriaalin pinta vahingoitu. Suuntaa vesisuihku vinosti kohti tiilipintaa.
  • Ennen varsinaisen puhdistustyön aloittamista tee aina koepuhdistus pieneltä alueelta.

 

Voit lukea lisää tiilipintojen puhdistamisesta täältä

Tavallisimmat liat

Tavallisimmin niin uusilla kuin vanhoillakin tiilipinnoilla on havaittavissa kiteytyviä vesiliukoisia suoloja, jotka ovat suurelta osin peräisin laastista tai tiililaattaelementissä käytetystä betonista. Useimmiten nämä vesiliukoiset suolat häviävät itsestään ilman suhteellisen kosteuden kasvaessa loppujen suolojen huuhtoutuessa pois sadeveden mukana. Tarvittaessa näiden suolojen poistumista voidaan nopeuttaa erityisen puhdistusliuoksen avulla (kts. taulukko).

Mikäli seinäpinta pysyy pitkään kosteana, saattaa varjoisiin tiilipintoihin syntyä väriltään vihertävää tai tummaa sammalta tai jäkälää. Nämä eivät tyypillisesti aiheuta muuta kuin esteettistä haittaa. Kasvusto voidaan poistaa harjaamalla ja vesipesulla, myös kuumahöyrypuhdistus on ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Maalit ja graffitit poistetaan tiilipinnoilta tavallisimmin käyttäen maalinpoistoaineita. Maalin pehmettyä se kaavitaan mekaanisesti pois ja pinta pestään tarkoitukseen sopivalla pesuaineella sekä puhtaalla vedellä. Graffitipuhdistukseen on kuitenkin suositeltavaa käyttää graffitien poistoon erikoistuneita ammattilaisia.

Noki saadaan poistettua tiilestä käyttäen tavallisia talouspesuaineita tai laimennettua alkali-pesuliuosta. Tiilipintaa vedellä kyllästettäessä tulee varoa, ettei jo tässä vaiheessa irtoava noki tahraa puhtaita pintoja. Huuhtele huolellisesti useaan otteeseen vedellä kostutetulla sienellä.

Tiiliseinässä on selkeästi nähtävillä sammalta.Tiiliseinässä on selkeästi nähtävillä sammalta.
Miten tiilipintaa voi puhdistaa.Miten tiilipintaa voi puhdistaa.
 
Julkaistu
12.9.2016