Askeläänieristys

Askeläänieristys ja sen vaatimustaso määritellään Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1. Askeläänieristys kuvataan askeläänitasoluvulla L`n,w. Suurin sallittu askeläänitasoluku asuinhuoneistojen välillä on 53 dB. Uloskäytävästä asuinhuoneistoon vaatimus on enintään 63 dB.

R’w kuvaa ilmaääneneristystä in-situ (= arvo, joka saadaan todellisissa olosuhteissa). Rw puolestaan on laboratorioarvo.

Askeläänieristys ja muut peruskäsitteeet - Tutustu täällä

Kuinka askeläänieristys paranee?

Ilmaääneneristyksessä tarkastellaan rakenteen toimintaa, kun ilmassa etenevät äänet eli ilman paineen vaihtelut saavat rakenteen värähdysliikkeeseen.

Askelääneneristyksessä värähdysliike synnytetään rakenteeseen kohdistettuina iskuina. Varsinaisena erona on värähtelyn synnyttämistapa, mutta itse rakenteen toiminta on likimain samanlainen.

Kelluvilla lattioilla saavutetaan paras askeläänieristysKelluvilla lattioilla saavutetaan paras askeläänieristys
Rakenteen toiminnasta voidaan tehdä seuraavia päätelmiä:
 • Samanvoimaisesta iskusta raskas rakenne heilahtelee vähemmän, askeläänieristys paranee rakenteen painon kasvaessa noin 9 dB massan kaksinkertaistuessa
 • Rakenteen jäykkyydellä on vaikutusta, hyvin suuri jäykkyys on edullista, ohuet kiviaineiset rakenteet ovat epäedullisia ja eristystä voidaan parantaa äänen säteilyä vaimentavalla levyrakenteella
 • Eristystä voidaan parantaa kaksinkertaisella rakenteella eli kelluvalla lattialla, kaksinkertaisella erillispalkistolla tai joustavasti ripustetulla katolla
Käytännössa askeläänitasoluku saadaan pienemmäksi mm. seuraavilla keinoilla:
 • Massiivi- tai ontelolaattavälipohja, jonka päällä on erittäin joustava muovimatto
 • Kelluvilla lattiarakenteilla, jonka tulee olla täysin irti kaikista muista rakenteista ja talotekniikan asennuksista
 • Asennuslattioilla (joissa joustavat väliosat)
 • Alas lasketuilla katoilla

ISOVER suosittelee kelluviin lattiarakenteisiin joustavaksi kerrokseksi tuotetta ISOVER FLO, joka on molemmilta puolilta lasihuovalla pinnoitettu eristevillalevy. Näin tehtynä lattian pintamateriaali on vapaasti valittavissa.

Esimerkkejä kuinka askeläänieristys toteutetaan:

Esimerkki: Askeläänieristys puuvälipohjassaEsimerkki: Askeläänieristys puuvälipohjassa
Puuvälipohjaan:

 • muovimatto
 • Kipsilevyt
 • askelääneneriste ISOVER FLO 30 mm
 • pontattu rakennuslevy >18 mm
 • 50x225 mm runko (k400) ja mineraalivilla esim. ISOVER KL-37, 225 mm
 • poikittaiskoolaus, 22x100 mm k400
 • Akustinen jousiranka k 400 mm
 • 2 x 15 mm palokipsilevy
Esimerkki: Askeläänieristys korjausrakentamissaEsimerkki: Askeläänieristys korjausrakentamissa

Betonivälipohja korjausrakentamisessa:

 • laatta tai parketti
 • 160 mm betoni
 • 50 mm ilmaväli
 • mineraalivilla ISOVER KL-37 70 mm ja runko
 • kipsilevyt
 
Julkaistu
11.3.2013