ISOVER askeläänieriste

ISOVER askeläänieriste täyttää vaatimukset. Askelääneneristävyyden vaatimustaso määritellään Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1. Askelääneneristävyyttä kuvataan askeläänitasoluvulla L`n,w. Suurin sallittu askeläänitasoluku asuinhuoneistojen välillä on 53dB. Uloskäytävästä asuinhuoneistoon vaatimus on enintään 63dB.

• kelluvilla lattioilla saavutetaan paras askeläänen eristys (kokonaan irti rakennuksen rungosta), eristeellä tulee olla alhainen dynaaminen jäykkyys
• puulattioilla välitilan villottaminen täyteen sekä alapuolinen rakennuslevyt kiinnitetään akustorangalla
• matalien taajuuksiin eristävyyttä voidaan parantaa pintamassaa lisäämällä
• lattiamateriaalin valinnalla on vaikutusta askeläänitasoon
• muista tiivistys ja sivutiesiirtymien estäminen.ISOVER askeläänieriste ja ääneneristys


Askelääneneristys ja askeläänieriste


Ohjeet, ohjelmat ja laskurit

Rakennekohtaisissa työohjeissa tietoa, kuinka ISOVER askeläänieriste asennetaan.

Materiaalipankki

ISOVER askeläänieriste rakenneleikkauksissa, hinnastossa ja tuotetiedotteissa.

Katso aiheeseen liittyvät uutiset

Seurantakohteet

Katso myös muuta aiheeseen liittyvää


Asiakaspalvelu ja jälleenmyyjät