Savi voi olla ratkaisu homeongelmaan – ekspertti ihmettelee, miksei sitä hyödynnetä

Savi on ihmiskunnan vanhimpia tunnettuja rakennusaineita, mutta Suomessa sitä hyödynnetään ammattirakentamisessa olemattoman vähän.

Asiantuntija arvioi saven vähäisen käytön ammattirakentamisessa johtuvan savesta valmistettujen rakennusmateriaalien huonosta saatavuudesta. Monet tuotteet täytyy tilata ulkomailta.Asiantuntija arvioi saven vähäisen käytön ammattirakentamisessa johtuvan savesta valmistettujen rakennusmateriaalien huonosta saatavuudesta. Monet tuotteet täytyy tilata ulkomailta.

Otaniemen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1995 valmistunut Mikael Westermarck oli tekemisissä savirakentamisen kanssa jo paria vuotta aikaisemmin, kun hän oli perustamassa teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolle luonnonmukaisen rakentamisen tutkimusyksikköä vuonna 1993.

– Oma lähtökohtani on aina ollut ekologisuus. Saven käyttöä puoltaa sen lisäksi terveysnäkökohta. Suomessa talojen rakenteet homehtuvat ja ihmiset kärsivät huonosta sisäilmasta. Nykyään pystytään jo tieteellisesti osoittamaan, että savi voi korjata huoneilman mikrobiongelmia. Savella voidaan vähentää riskiä rakennuksen ulkovaipan rakenteiden, kuten ulkoseinien ja yläpohjan, homehtumiseen. Sisältäpäin tuleva kosteus ei pääse tiivistymään niin että alkaisi homehtumaan, Westermarck perustelee.

Kolmisen vuotta sitten käynnistyneessä, toiseen osaan ehtineessä Ecosafe-tutkimusprojektissa selvitetään, miten puhallettavan höylälastueristeen ominaisuudet mahdollisesti paranevat, kun eristeeseen sekoitetaan savea. Projektissa on mukana myös ympäristöministeriö. Tulokset ovat olleet vakuuttavia.

– Kokonaan uusi havainto oli se, että savi voi auttaa korjaamaan homehtuneita rakenteita. Hyvät mikrobit tykkäävät jostain syystä asua saven huokosissa. Tällöin näihin huokosiin ei pääse huonoja mikrobeja, jotka olisivat epäterveellisiä ihmisille, Westermarck kertoo.

Savella on myös huonoja puolia. Kyseessä on vesiliukoinen materiaali, joka ei saa päästä tekemisiin veden kanssa. Vesihöyry ei sen sijaan ole uhka savipohjaisille materiaaleille. Savituotteet tarvitsevat lisäksi kantavan puurungon.

Nykyään pystytään jo tieteellisesti osoittamaan, että savi voi korjata huoneilman mikrobiongelmia. Nykyään pystytään jo tieteellisesti osoittamaan, että savi voi korjata huoneilman mikrobiongelmia. 

Kiinnostus on viriämässä

Savirakentaminen ei ole ottanut tuulta alleen ammattilaisten keskuudessa. Savea käyttävät nykyisin lähinnä omatoimirakentajat, jotka ovat perustaneet asian edistämiseksi oman yhdistyksen Savi ry:n. Kiinnostus on kuitenkin heräämässä myös ammattipuolella.

– Moni rakentaja on kysellyt, mistä luonnonmukaisia rakennustuotteita saa. Kiinnostuneiden joukossa on sekä rakennusyrityksiä että kuntien ekoprojektien suunnittelijoita. Tuntuma on, että ammattilaisetkin haluavat, että olisi muitakin vaihtoehtoja kuin puuta puulle.

Westermarckin mukaan savea käytetään tällä hetkellä pääasiassa rappaamiseen ja muuraamiseen.

– Näihin tarkoituksiin savi on todella hyvä materiaali. Se muodostaa ilmansulun, jolloin ilmansulkupaperia tai höyrynsulkumuovia ei tarvita. Lisäksi savi on erittäin paloturvallinen materiaali.

Saven ominaisuuksiin lukeutuvat lisäksi huoneilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilavaihteluiden tasapainottaminen.

Omatoimirakentajia on kiinnostanut viime vuosina niin sanottu ”kevytsavirakentaminen”, jossa saven sekaan lisätään reilusti olkea. Lopputuloksena on kevyt massa, joka eristää jonkin verran lämpöä. Hampun päistäre on osoittautunut erinomaiseksi eristeeksi, joten siitä tehdään maailmalla nykyään tuotteita saven tai kalkin sitomana. 

Savi on ikivanha rakennusmateriaali, joka on hyvin käyttökelpoinen tänäkin päivänä. Tässä savea on rapattu vanhoihin hirsiseiniin, joissa se toimii muun muassa erinomaisena eristeenä ja paloturvallisuuden lisääjänä.

Savi on ikivanha rakennusmateriaali, joka on hyvin käyttökelpoinen tänäkin päivänä. Tässä savea on rapattu vanhoihin hirsiseiniin, joissa se toimii muun muassa erinomaisena eristeenä ja paloturvallisuuden lisääjänä.

Yllättävä havainto hiilikädenjäljestä

Saven vähäistä käyttöä ammattirakentamisessa Westermarck pitää savesta valmistettujen rakennusmateriaalien huonon saatavuuden seurauksena.

– Vihdin betoni valmistaa ja asentaa massiivisavilattioita sekä polttamattomia tiiliä ja laattoja voi tilata Tiileriltä. Siinäpä ne melkein ovatkin. Muut rakennusmateriaalit, kuten savimaali, savilevy ja laastit, pitää tilata ulkomailta, Westermarck kertoo.

Hän on valinnut omaan kotiinsa muun muassa polttamattomat lattialaatat.

– Eivät ammattilaiset lähde rakentamaan polttamattomilla savilaatoilla ja tiilillä, koska koko asia on Suomessa vielä idea-asteella. Ei tarvitse mennä kuin Saksaan, jossa on isoja tuotantolaitoksia. En ymmärrä, miksei savipohjaisia rakennusmateriaaleja voisi valmistaa Suomessa.

Westermarck on tehnyt omia laskelmia saven ympäristövaikutuksista. Youtubesta löytyy hänen tekemänsä video, jossa hiilisisältöjen laskentaohjelmaa esitellään tarkemmin. Videolla kerrotaan seitsemän erilaisen savituotteen hiilijalan- ja hiilikädenjäljet.

– Laskin rakenteiden yhden neliömetrin hiilijalanjäljen ja kädenjäljen ja vertasin niitä tavanomaisiin puurakenteisiin, joita pidetään pelastajana ympäristökatastrofissa. Laskelmien pohjalta selvisi, että tavanomaisten puurakenteiden hiilijalanjälki on 70 prosenttia isompi ja hiilikädenjälki 30 prosenttia pienempi savipohjaisiin tuotteisiin verrattuna.

Siinä missä hiilijalanjäljellä kuvataan ihmisen kulutuksen aiheuttamia haitallisia ilmastonmuutosta kiihdyttäviä vaikutuksia, hiilikädenjäljellä viitataan ilmastohyötyyn eli päästöjä vähentävään vaikutukseen. Hiilikädenjälki kertoo, kuinka paljon rakennukseen tai rakennusmateriaaliin on sitoutunut hiilidioksidia.

Savipohjaisissa materiaaleissa on paljon puuta

Westermarckin mukaan yllättävää on myös se, että luonnonmukaiset savipohjaiset rakenteet sisältävät enemmän puuta tavanomaisiin puurakenteisiin verrattuna.

– Useimmiten savimateriaalissa on puukuitua tai olkea. Nämä ovat niitä orgaanisia aineita, jotka kasvattavat hiilivarastoa eli parantavat hiilikädenjälkeä. Tavanomainen puurakenne ei ole aina välttämättä pelkkää puuta. Jos savirakentamisen suosio kasvaisi, se lisäisi puun käyttöä rakentamisessa.

Westermarck haluaisi lisätä suosiota esimerkiksi ehdottamallaan luonnonmukaisen rakentamisen innovaatiokeskuksella, joka keskittyisi vähähiilisten tuotteiden kehittämiseen ja niiden valmistustekniikan sekä rakennustapojen tutkimiseen. Parhaillaan etsitään tuotteiden valmistuksesta kiinnostuneita yrityksiä.

Mynämäellä on koulutettu viime vuosina savirakentamisen ammattilaisia. Seuraavan, maaliskuussa alkavan koulutuksen hakuaika päättyy 15. joulukuuta. Westermarck on yksi opettajista.

Savi ja rakentaminen

  • Ecosafe-tutkimusprojektissa on selvinnyt, että savi voi auttaa korjaamaan homehtuneita rakenteita.
  • Savi muodostaa ilmansulun, jolloin ilmansulkupaperia tai höyrynsulkumuovia ei tarvita. Lisäksi savi on erittäin paloturvallinen materiaali.
  • Asiantuntija arvioi saven vähäisen käytön ammattirakentamisessa johtuvan savesta valmistettujen rakennusmateriaalien huonosta saatavuudesta. Savipohjaiset rakennusmateriaalit, kuten savimaali, savilevy ja laastit, pitää tilata ulkomailta.
  • Mikael Westermarckin tekemien laskelmien perusteella tavanomaisten puurakenteiden hiilijalanjälki on 70 prosenttia isompi ja hiilikädenjälki 30 prosenttia pienempi savipohjaisiin tuotteisiin verrattuna.
  • Luonnonmukaiset, savipohjaiset rakenteet sisältävät enemmän puuta tavanomaisiin puurakenteisiin verrattuna.

 
Päivitetty
24.11.2021