Iloisia suhdanneuutisia, rakentaminen ennätystasolla – Kustannukset pelottavat yhä

Rakentamisessa on tapahtunut poikkeuksellisen nopea suhdannekäänne, joka yllätti myös asiantuntijan.

Teräksen hinnankehitys on yksi suhdanteisiin vaikuttava tekijä puun ohella.Teräksen hinnankehitys on yksi suhdanteisiin vaikuttava tekijä puun ohella.

Rakentaminen supistui Suomessa viime vuonna neljä prosenttia, mutta kuluvalle ja ensi vuodelle povataan jopa parin prosentin kasvua.

Rakennusteollisuus RT:n ennusteessa kovin kasvun vauhdittaja on asuntorakentaminen, joka on noussut ennätystasolle. Kovin kasvu painottuu suhdanne-ennusteen mukaan vuoden lopulle ja ensi vuoden alkuun. Merkittävin riski kasvulle on kustannusten nousu.

– Jos kustannukset karkaavat käsistä, rakennushanke on nopeasti pakkasella tai sitä ei kannata aloittaa lainkaan. Yksi riskitekijä liittyy puun hintaan, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo kertoo.

Peikkona on myös teräksen hintakehitys. Äskettäin Outokumpu kertoi osavuosikatsauksessaan, että ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat ovat nousseet odotettua enemmän.

– Jos myydään kerrostaloa ja teräksen hinta nousee 25 prosenttia, kustannuslaskelmat sulavat alta. Onneksi maailmanmarkkinahinnat ovat viime aikoina hieman rauhoittuneet teräksen ja puun osalta, Vihmo jatkaa.
Öljyn hinta on Vihmon mukaan edelleen kysymysmerkki, sillä se voi kivuta edelleen ylemmäs.

Korjausrakentaminen palautumassa

Rakentamisen käänne on ollut Vihmon mukaan yllättävän nopea. Aiempi epävarmuus ja heikko kysyntä on muuttunut hänen mukaansa huoleen kovasta kustannuskehityksestä ja materiaalien sekä työvoiman saatavuudesta. Suurinta kasvu on teollisuuden puolella.

– Teollisuus investoi nyt kovaa. Kiinteisiin rakennuksiin tehdyt investoinnit ovat kasvaneet 75 prosentilla tänä vuonna, Vihmo kertoo.

Tilannetta tukevat myös uuden talouden investoinnit metsäteollisuudessa. Tästä esimerkkinä on Kemin biotuotetehdas.

Rakennusteollisuus RT arvioi, että asuntoaloituksia kertyy tänä vuonna 44 000. Se ylittää neljänneksellä pitkän aikavälin keskimääräisen tarpeen.

Kerrostalorakentamisessa vuokra-asuntotuotannon arvellaan vähentyvän, mutta omistusasuntojen osuus kasvaa. Omakotitalorakentaminen on puolestaan saanut koronapandemiasta voimakkaan piristysruiskeen. Aloituksia on 17 prosenttia viimevuotista enemmän.

– Kun taloustilanne paranee, jossain vaiheessa toimitilarakentaminenkin tulee mukaan, Vihmo ennustaa.
Toimitilarakentaminen pääsee Rakennusteollisuuden ennusteen mukaan kasvuun kiinni etenkin teollisuuden investointien, verkkokaupan vedon ja logististen tilojen kysynnän ansiosta.

Hyviä uutisia kantautuu myös korjausrakentamisesta, joka on palautumassa parin heikon vuoden jälkeen kasvu-uralle.

– Korjausrakentamisen pitäisi silti kasvaa selvästi kovempaa vauhtia suhteessa korjausvelkaan. Rakentaminen on riittämättömällä tasolla suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Toiveet sääntelyn vähentämisessä

Suhdannevaihtelun voimakkuus ei ole Rakennusteollisuuden mukaan hyvä asia kansantalouden kannalta. RT toivoo, että rakennusalalle pystytään luomaan paremmin ennakoitava toimintaympäristö esimerkiksi infrahankkeiden avulla ja sujuvalla kaavoituksella. Tärkeässä roolissa on myös sääntelyn johdonmukaisuus.

– Toimiva sääntely tasoittaisi suhdannevaihteluita ja tukisi riittävää asuntotuotantoa pitkällä aikavälillä. Sillä voitaisiin välttää myös tänä vuonna nähdyn kaltaisia kustannuspiikkejä, jotka rasittavat esimerkiksi julkista rakentamista, Vihmo jatkaa.

Hänen mukaansa etenkin asuntorakentamisessa on paljon sääntelyä, joka ei liity mitenkään asukkaiden toiveisiin.

– Nykyisessä lainsäädännössä on asioita, joiden ei pitäisi kuulua viranomaissääntelyn piiriin. Rakennusliikkeillä pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia toteuttaa projekteja enemmän asukkaiden toiveiden mukaan.

Piikkinä lihassa on osittain työn alla oleva uusi maankäyttö- ja rakennuslaki.

– Itse asiassa se on lisäämässä kaavatasoja, eikä laissa käsitellä kumppanuus- ja hankeasioita oikealla tavalla. Tarvitsemme sääntelyä, joka tukee kaavatuotantoa. Uuden lain piti purkaa sääntelyä, mutta niin ei ole käymässä.

 
Päivitetty
15.10.2021