Ilmalämpöpumpusta voi nousta meteli taloyhtiössä – Asennus ei ole kaikkien etuoikeus

Suositun ilmalämpöpumpun asentaminen ole mahdollista kaikissa taloyhtiössä. Kiinteistöliiton asiantuntijat haluavat korjata vääriä luuloja.

Korkein oikeus julkaisi keväällä ennakkopäätöksen tapauksesta, jossa osakkaalle oli annettu oikeus sijoittaa ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö huoneistoonsa kuuluvalle parvekkeelle.

Huoneiston ulkopuolisiin muutostöihin vaaditaan lain mukaan taloyhtiön lupa. Kyseisessä ennakkopäätöksessä läpivienti huoneistoparvekkeelle tulkittiin kuitenkin huoneiston sisäpuoliseksi muutostyöksi. Näin ollen kerrostaloyhtiöllä ei ollut oikeutta kieltää ilmalämpöpumpun asentamista.

Kiinteistöliitto Uusimaan lakimies, varatuomari Niklas Lindberg huomauttaa, että ilmalämpöpumppuasennus on aina käsiteltävä taloyhtiössä tapauskohtaisesti niin, että sen mahdolliset haitat yhtiölle tai muille osakkaille selvitetään.
 

"Puhelinneuvonnassamme kuulee virhetulkintoja, että oikeus asentaa ilmalämpöpumppu huoneistoparvekkeelle olisi itsestäänselvyys. Näin ei ole."

Niklas Lindberg, lakimies, Kiinteistöliitto Uusimaa

Osakkeenomistajalla on muutostyöoikeus hallinnassaan olevissa tiloissa. Huoneistoon kuuluva parveke on lähtökohtaisesti tällainen tila. Parvekkeella osakkeenomistajan muutostyöoikeus on kuitenkin suppeampi kuin muualla huoneistossa.

”Äänihaitta huolestuttaa”

Ilmalämpöpumppuasennuksista kerrostaloasunnoissa ei ole Kiinteistöliiton asiantuntijoiden mukaan annettu väärää tietoa osakkaille, mutta virheellisiä käsityksiä on voinut syntyä julkisuudessa olleen uutisoinnin perusteella.

– Saatetaan ajatella, että osakkaalla olisi aina oikeus asentaa ilmalämpöpumppu tai että yhtiö ei voisi missään tilanteessa kieltää sen asentamista huoneistoparvekkeelle, Lindberg sanoo.

Osakkaan on tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus ilmalämpöpumpun asentamisesta isännöitsijälle tai hallitukselle. Yhtiöllä on mahdollisuus kieltää asennus, mutta kokonaan kieltäminen on viimeinen vaihtoehto.

Lindbergin mukaan asennuksiin suhtaudutaan pääsääntöisesti myönteisesti rivi- ja pientaloyhtiöiden hallituksissa. Toisin voi olla kerrostaloissa.

– Kerrostalojen hallitukset suhtautuvat nähdäkseni pääosin kriittisesti ulkoseinälle asennettavaan ilmalämpöpumppuun. Huoneiston parvekkeelle asennettavan pumpun osalta sanoisin, että hallitukset ovat jo ennen korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä suhtautuneet varovaisen myönteisesti asiaan. Toki jotkut suhtautuvat kriittisesti ja usein tällöin on kyse siitä, että pumpusta lähtevä ääni ja siitä naapureille aiheutuva haitta huolestuttaa. Ennakkopäätöksen myötä kriittinen suhtautuminen on nähdäkseni vähentynyt.

Ilmalämpöpumpun asentamiset julkisivuilla aiheuttavat taloyhtiöissä kriittisyyttä ulkoyksikköjen ulkonäön ja mahdollisten meluhaittojen takia.Ilmalämpöpumpun asentamiset julkisivuilla aiheuttavat taloyhtiöissä kriittisyyttä ulkoyksikköjen ulkonäön ja mahdollisten meluhaittojen takia.

Ulkoyksikön mahdollinen äänihaitta on yleisin väärä luulo. Todellisuudessa pumpun tuulettimen ”propellin” aiheuttama ilmaääni on verrattavissa lähinnä navakkaan tuuleen. Ääni vaimenee selvästi jo muutaman metrin matkalla.

– Ainoat todelliset ääniongelmat ulkoyksiköissä aiheutuvat kompressorin käynnin tärinästä ja sen välittymisestä kevytrakenteiseen kuten puuvuorattuun ulkoseinään. Tällöin laite kannattaisi asentaa mieluummin maatelineelle kun seinätelineeseen, Kiinteistöliitto Uusimaan neuvontainsinööri Jari Hännikäinen kertoo.

Isännöitsijöiden suhtautuminen on neutraalimpaa. Kiinteistöliittoon isännöitsijöiltä tulevat kysymykset koskevat pääosin ilmalämpöpumppujen asennuksesta tehtävää päätöksentekoa ja sen oikeita menettelytapoja, teknisiä yksityiskohtia sekä osakkaiden vastuukysymyksiä.

Asennustyön huolimattomuus voi koitua vahingoksi

Osakkaiden yhdenvertainen kohtelu on Niklas Lindbergin mukaan tärkeä huomioida, mutta se voi aiheuttaa haasteita käytännössä.

– Ellei ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö ole mahdollista asentaa parvekkeelle siten, ettei se näy ulospäin, voi ilmanlämpöpumpun asentamisesta koitua esteettistä haittaa.

Osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen kuuluu, että jos yksi osakas saa luvan teettää ilmalämpöpumppuasennuksen niin, että se vaikuttaa julkisivuun, on vastaavassa asemassa oleville osakkaille annettava myöhemmin samanlainen lupa.

Yhdenvertaisen kohtelun on Lindbergin mukaan välillä pelätty johtavan Etelä-Euroopasta tuttuun tilanteeseen, jossa julkisivu on täynnä eri näköisiä ja kuntoisia ilmalämpöpumppuja.

Jari Hännikäisen mukaan kuntien ja kaupunkien julkisivulautakunnat eivät lähtökohtaisesti anna lupaa ”paraatijulkisivun” puolen seinäasennuksiin.

– Parvekkeille kylläkin, hän tarkentaa.

Käytännön ongelmilta vältytään, jos ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö pystytään asentamaan kokonaan piiloon huoneistoparvekkeelle. Näissä tilanteissa asennuksesta voi kuitenkin koitua haittaa yhtiölle, jos asennusta ei anneta ammattilaisen vastuulle. Asennuksessa tulisi käyttää kylmäaine- ja sähköasennusluvan omaavaa alan ammattilaista.

– Pumpusta lähtevä ääni, kondenssivedet ja ulkoseinään tehtävä läpivienti ovat asioita, joista yhtiölle tai muille asukkaille voi aiheutua haittaa, ellei asennusta tehdä huolellisesti. Siksi pidämme tärkeänä, että asennuksesta tehdään aina muutostyöilmoitus etukäteen hallitukselle tai isännöitsijälle.

Jari Hännikäinen löytää useimmiten toivomisen varaa asennusten siisteydessä ja esteettisyydessä.

"Seinäläpiviennin oikea paikka ja viimeistely on tärkeää, samoin säänkestävyyden varmistaminen ulkotilassa ja ilmantiiveys sisäpuolella. Isoimmat ongelmat tulevat siitä, jos lauhde- ja kondenssivesiä ei pystytä johtamaan hallitusti pois ulkoyksikön alta tai jos tyydytään huonoimpaan vaihtoehtoon eli keruuastiaan. Silloin osakas jätetään 'herran haltuun' eli on osakkaan viitsimisen ja muistamisen varassa tyhjentää astia. Keruuastian täyttyessä vesi valuu hallitsemattomasti parvekelaatalle ja siitä ties minne. Tämä voi aiheuttaa vahinkoja yhtiön rakenteille sekä haittaa muille osakkaille, hän huomauttaa."

Jari Hännikäinen, neuvontainsinööri, Kiinteistöliitto Uusimaa
 
Päivitetty
3.9.2021