Tukkipuun hinnan odotetaan nousevan edelleen – kysyntään ei kyetä vastaamaan: ”Asiakkaille voi tulla merkittäviä ongelmia”

Kallistuneet kustannukset siirtyvät eteenpäin jalostusketjussa. Asiantuntijat uskovat, että kansainvälinen kysyntä pysyy korkealla tasolla.

Tukkipuun hinnan noususta on uutisoitu viime aikoina laajasti. Ilmiön taustalla on kodin remontointi-innostus, jonka ennustetaan jatkuvan. Kevät lisää esimerkiksi terassirakentamista. Toinen syy on koronapandemia. Suomalaiset viettävät edelleen aikaa kotimaassa, mikä lisää innostusta pihan ja kodin kunnostamiseen. Samoin toimitaan muualla maailmassa.

Puun hinnannousu on osittain seurausta Yhdysvaltain valtion kuluttajille jakamista koronatuista, jotka ovat suuntautuneet toivotulla tavalla kulutukseen.

Puutuoteteollisuuden toimitusjohtajan Matti Mikkolan mukaan markkinoiden ylikuumeneminen on lähtöisin kysynnän kasvusta ennen kaikkea Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Kehitykseen ovat vaikuttaneet myös tuottajamaiden huvenneet sahatavaravarastot. Samaan aikaan logistiset ongelmat ovat lisääntyneet.

– Kyseessä on globaali ilmiö. Hinnannousut koskevat puun lisäksi useita muita materiaaleja kuten terästä, kuparia ja alumiinia, hän huomauttaa.

Puutavaran hintojen kallistuminen vaikuttaa Mikkolan mukaan suoraan perusteollisuuteen. Kustannusten nousu siirtyy jalostusketjussa eteenpäin.

– En lähde ennustamaan hintakehitystä, mutta tällä hetkellä kysyntä-tarjontatilanne on epätasapainossa. Tuotantomäärien merkittävä nostaminen tärkeimmissä tuottajamaissa ei ole mahdollista, joten kasvaneeseen kysyntään ei pystytä vastaamaan.

”Sahateollisuuden asiakkaat haastavassa tilanteessa”

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori muistuttaa, että viime vuosi oli pitkään aikaan ensimmäinen, jolloin sahatavarakauppa veti ja varastot olivat tyhjinä.

"Sahatavaran globaali tarjonta on kuluvana vuonna nousussa viime vuoden notkahduksen jälkeen. Näyttää siltä, että myös kysyntä kasvaa edelleen. Markkina saavuttaa tasapainon jossakin vaiheessa, jolloin hintojen nousu taittuu."

Kai Merivuori, toimitusjohtaja, Sahateollisuus ry

Merivuori näkee, että hiljalleen kasvava inflaatio ei tällä kertaa välttämättä nosta korkoja eikä näin ollen heikentäisi sahatavaran kysyntää.

– Korkojen nousu on EU:n taloustilanteen perusteella epätodennäköistä lähitulevaisuudessa. Niinpä odotan kysynnän jatkuvan vilkkaana.

Merivuoren mukaan sahatavaran hintojen nousu asettaa useita sahateollisuuden asiakkaita haastavaan tilanteeseen.

– Sahatavaran hinta on pysytellyt vuosia verrattain heikkona ja uskon, että asiakkaat pystyvät siirtämään hinnan korotukset markkinaan. Toisaalta sellaiset asiakkaat, jotka ovat hinnoitellet omat tuotteensa esimerkiksi puoleksi vuodeksi tai vuodeksi eteenpäin eivätkä ole turvanneet raaka-aineostoja etukäteen, saattavat joutua merkittäviin ongelmiin.

Hallituksen tavoitteena pönkittää puun asemaa

Merivuori muistuttaa, että puurakentaminen elää tällä hetkellä uutta tulemista muun muassa ympäristöhyötyjen takia.

– Tämä näkyy etenkin vientimarkkinoilla. Myös kotimaassa on havahduttu puurakentamisen etuihin.

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi 45 prosentin markkinaosuuden puurakentamiselle julkisissa kohteissa vuoteen 2025 mennessä.

– Tavoite on kova. Julkisen vallan linjauksilla pyritään palauttamaan puun kilpailuasema materiaalina rakennustarvikemarkkinalla. Rakennusmääräykset, normit ja standardit ovat aiemmin syrjineet puurakentamista isoissa rakennuksissa, minkä seurauksena rakennusliiikkeet ovat suosineet muita materiaaleja, Merivuori jatkaa.

Kotimaassa sahatavaran kulutus oli vielä 2000-luvun alussa yli viiden miljoonan kuutiometrin tasolla. Nyt määrä on alle kolme miljoonaa kuutiometriä.

 
Päivitetty
16.4.2021