Kastelli-talo Lempäälään
1. osa: Tontista talosuunnitelmiin

Uudessa seurantakohteessamme seuraamme asiakkaan omien suunnitelmien pohjalta toteutetun Kastelli-talon rakentamista Lempäälään. Lähtökohtana oli lehti-ilmoituksen perusteella yksityiseltä ostettu yli 2000 neliön tontti, jolle haluttiin yksikerroksinen omakotitalo.

Alussa oli vain rakentajaperhe, tontti ja toiveet, joiden konkretisoimiseksi sovittiin suunnitteluaika Kastellin kanssa. Toivelista tarkentui ja sai uusia toiveita ympärilleen Kastellin myyntipäällikkö Marja Jantusen haastatellessa rakentajaperhettä. Kun taustatiedot oli koottu, istuttiin starttipalaveriin hahmottelemaan mm. budjettia, aikataulua ja talomallia.

Starttipalaverissa rakentajaperhe kävi Kastellin edustajan kanssa läpi prosessin kaikki tulevat vaiheet. Vaikka tarvittavien palaverien määrä vaihtelee tapauskohtaisesti, neuvottelut, sopimukset ja tarkistukset noudattavat periaatteessa aina samaa järjestystä.Starttipalaverissa rakentajaperhe kävi Kastellin edustajan kanssa läpi prosessin kaikki tulevat vaiheet. Vaikka tarvittavien palaverien määrä vaihtelee tapauskohtaisesti, neuvottelut, sopimukset ja tarkistukset noudattavat periaatteessa aina samaa järjestystä.

Räätälöity talo vakiorakenteilla

Rakentajaperhe ja Kastellin edustaja huomasivat jo ensimmäisessä tapaamisessa, että kaikki halutut yksityiskohdat löytyivät hyvinkin Kastellin talomalleista, mutta niin täysin ei onnistanut, että ne olisivat sisältyneet samaan valmiiseen kokonaisuuteen; sen sijaan yhdestä talomallista löytyi jokin haluttu piirre, toisesta mallista toinen ja kolmannesta lisää. Puolikasta unelmaa ei kuitenkaan haluttu rakentaa - kyseessä oli kuitenkin jo toinen perheen oma talo ja pohjana ensimmäisen itse rakennetun kodin tuoma asumiskokemus.

Kastellilla vaihtoehtoja kuitenkin onneksi jokaiselle rakentajalle – myös niille, jotka haluavat suunnitella itse. Eri talomalleista koottiin kaikki toiveita vastaavat yksityiskohdat samaan taloon. Kohteesta tuli siten täysin räätälöity, mutta silti Kastellin vakiorakenteilla toteutettu.

Tontti antoi suunnittelijoille tavallista suuremman vapauden, sillä kaavassa ei ollut rajoituksia esim. sille, miten päin talo tontille sijoitettaisiin. Kastellin myyntipäällikkö Marja Jantunen ehdotti rakentajaperheelle, että talosta tulisi L-mallinen – näin saataisiin juuri kyseessä olevalle tontille niin energiatehokkuuden kuin asumismukavuudenkin kannalta paras ratkaisu. L-malli toisi omaa rauhaa myös siinä tapauksessa, jos viereiselle, vielä rakentamattomalle tontille joskus ryhdyttäisiin rakentamaan.

Siinä se on, tulevan kodin tontti.Siinä se on, tulevan kodin tontti.

Pohjaratkaisu hioutuu

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen Kastellin arkkitehti teki ensimmäiset luonnokset tulevasta talosta. Toisessa suunnittelutapaamisessa nämä luonnokset muuttuivat vielä paljon. Mm. lasten huoneet haluttiin vierekkäin ja vanhempien makuuhuone haluttiin keittiön lähelle selkeästi erilleen lastenhuoneista. Suurimman muutoksen koki kuitenkin sisääntulo, joka siirtyi talon päädystä pitkälle sivulle. Marja Jantunen hahmotteli muutokset luonnosten päälle, ja arkkitehti pääsi uudelleen työn ääreen. Kolmannella tapaamisella uudet luonnokset muuttuivat enää vähän, jolloin päästiin käymään läpi tarjousta.

Koska kyseessä oli vanhan alueen täydennysrakentaminen, edellytti rakentaminen suunnitteluvaiheessa myös naapurien kuulemista. ”Lyhyen kaavan mukaan” toimien rakentajaperhe olisi näyttänyt naapureille vasta lopulliset pääpiirustukset hankintasopimuksen jälkeen, mutta nyt kunta oli suositellut naapurien läpikäymistä jo etukäteen. Niinpä perheen äiti Elina kiersi naapurustossa jo luonnosten kanssa pyytäen jokaiselta suullisen suostumuksen hankkeelle.

Katso ja kuuntele, millainen oli ensimmäinen käynti tontilla.


Talo tontille - mutta miten päin?

Tonttikäynnillä varmistettiin vielä, että talo sopii tontille. Mm. suuret puut, avokallio ja painanne vaikuttivat talon sijoittamiseen tontilla. Isot ikkunat haluttiin suunnata etelään ja länteen, mikä osoittautui mahdolliseksi. Tonttikäynti näytti rakennushankkeelle suotuisia tuulia: talo voitaisiin sijoittaa tontille energiankulutuksen kannalta ihanteellisella tavalla.

 
Päivitetty
3.9.2012