Rakennusosien U-arvot

Rakennuksen vertailulämpöhäviön laskennassa käytettävät rakennusosakohtaiset lämmönläpäisykertoimet
Lämpimän, erityisen lämpimän tai jäähdytettävän kylmän tilan rakennusosien U-arvot:
seinä 0,17 W/(m²K)
hirsiseinä
(hirsirakenteen keskimääräinen paksuus
vähintään 180 mm) 0,40 W/(m²K)
yläpohja ja
ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,09 W/(m²K)
ryömintätilaan rajoittuva alapohja
(tuuletusaukkojen
määrä enintään 8 promillea
alapohjan pinta-alasta) 0,17 W/(m²K)
maata vasten oleva rakennusosa 0,16 W/(m²K)
ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu,
savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 1,0 W/(m²K)
Puolilämpimän tilan rakennusosien U-arvot:
seinä 0,26 W/(m²K)
hirsiseinä
(hirsirakenteen keskimääräinen paksuus
vähintään 180 mm) 0,60 W/(m²K)
yläpohja ja
ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,14 W/(m²K)
ryömintätilaan rajoittuva alapohja
(tuuletusaukkojen
määrä enintään 8 promillea
alapohjan pinta-alasta) 0,26 W/(m²K)
maata vasten oleva rakennusosa 0,24 W/(m²K)
ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu,
savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 1,4 W/(m²K)
Loma-asuntoa, johon on suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettu lämmitysjärjestelmä, koskevat vain vaipan lämpöhäviön vaatimukset. Vaipan lämpöhäviö saa olla enintään yhtä suuri kuin seuraavilla vertailuarvoilla laskettu lämpöhäviö:

ulkoilmaan rajoittuva alapohja
seinä 0,24 W/(m²K)
hirsiseinä
(hirsirakenteen keskimääräinen paksuus
vähintään 130 mm) 0,80 W/(m²K)
yläpohja ja 0,15 W/(m²K)
ryömintätilaan rajoittuva alapohja
(tuuletusaukkojen
määrä enintään 8 promillea
alapohjan pinta-alasta) 0,19 W/(m²K)
maata vasten oleva rakennusosa 0,24 W/(m²K)
ikkuna, kattoikkuna, ovi 1,4 W/(m²K)
Sellaista loma-asuntoa, johon on suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettu lämmitysjärjestelmä ja joka on tarkoitettu majoituselinkeinon harjoittamiseen, edellä mainittu poikkeus ei koske.

Lähde: RakMK
 
Julkaistu
8.5.2012