Mittarinluenta

Mitä etäluenta tarkoittaa?

Suomessa ollaan parhaillaan vaihtamassa kaikkia sähkömittareita uusiin etäluettaviin sähkömittareihin. Etäluennalla tarkoitetaan mittarinlukemien siirtämistä automaattisesti sähköisessä muodossa sähköyhtiölle. Etäluennan avulla sähkömittari voidaan lukea esimerkiksi kerran päivässä.

Etäluettava sähkömittari rekisteröi sähkönkulutuksen tunnin tarkkuudella, joten tulevaisuudessa sähkönkäyttäjät saavat energiayhtiöiltä entistä tarkempaa tietoa sähkönkulutuksestaan.

Suomessa sähkömittarit vaihdetaan etäluettaviksi vuoden 2014 loppuun mennessä.

Miten usein mittarit luetaan?

Vanhanaikaiset sähkömittarit luetaan niin sanotun kausiluennan yhteydessä vuosittain.

Uudenaikaiset etäluettavat sähkömittarit rekisteröivät sähkönkulutuksen tunneittain. Niiden keräämät mittaustiedot siirretään sähkönmyyjälle automaattisesti päivittäin tai kuukausittain. Myyjä voi myös tarkastaa yksittäisen mittarin lukeman haluamanaan ajankohtana.
 
Julkaistu
2.12.2011