Kattoturva kuntoon talven varalle

Hyvien säiden aikana on syytä tarkistaa katon ja erityisesti kattoturvarakenteiden kunto ennen nuohoojan – ja lumen tuloa.

Kattoturvatuotteilla minimoidaan työskentelyn turvallisuusriskit.Kattoturvatuotteilla minimoidaan työskentelyn turvallisuusriskit.
Katolla liikkumisen turvallisuus on rakennuksen omistajan vastuulla. Yleisin vieras katolla on nuohooja, mutta myös antenniasentaja tai ilmanvaihtolaitteen huoltaja voi käydä siellä aina silloin tällöin. Ilman kunnossa olevia kattoturvatuotteita ammattilaiset voivat kieltäytyä menemästä katolle.

Nuohousalan Keskusliitto huolissaan kattoturvan tasosta

–Työturvallisuuden parantaminen on eräs ammattikuntamme suurimpia haasteita. Katolla liikkumisen turvallisuus on nuohoojille luonnollisesti olennaisen tärkeää. Oikein asennetut tikkaat ja kattosillat ehkäisevät monta onnettomuutta, liiton puheenjohtaja Petteri Virranta painottaa.

Yli puoleen nuohoojille työssään sattuneista tapaturmista paljastuu syyksi puutteellisista kulku- ja työtasoista. Yleisin syy oli tikkaiden rikkoutuminen.

Uusissa rakennuksissa kattoturva on yleensä kunnossa, sillä ennen talon lopputarkastusta katolle on oltava asennettuina rakennusmääräysten mukaiset kattoturvatuotteet. Sellaisia ovat mm. lumiesteet, kattosillat ja tikasaskelmat. Vanhemmissa rakennuksissa tilanne ei ole lainkaan yhtä hyvä.
Turvalliset tikkaat eivät heilu tai huoju.Turvalliset tikkaat eivät heilu tai huoju.

Vanhoissa taloissa puutteita

Viimeksi Nuohousalan Keskusliitto kartoitti kattoturvalaitteiden riittävyyttä suomalaisissa pientaloissa kuusi vuotta sitten kyselylomakkeen avulla. Selvityksessä nuohoojia pyydettiin tarkkailemaan oman työnsä ohessa kiinteistöjen kattoturvalaitteita: talotikkaita, lapetikkaita, kattosiltoja ja piipputikkaita.

Kattoturvalaitteiden tila osoittautui huonoksi: keskimäärin 38:ssa prosentissa kiinteistöistä on jotakin huomautettavaa. Arviolta 50 - 60 prosentissa vapaa-ajan asunnoista on puutteita kattoturvavarusteiden osalta.

Kattotiilivalmistaja Monier Oy:n kattoasiantuntija Birgitta Pollari jakaa nuohoojien huolen. – Uudisrakentajat ostavat lähes aina täydellinen kattopaketin, johon kuuluvat luonnollisesti myös kaikki määräysten mukaiset kattoturvatuotteet. Ne on suunniteltu ja testattu toimimaan yhdessä katemateriaalin kanssa. Samaan aikaan asennettaessa kiinnityksetkin tulevat yleensä varmistettua kunnolla, hän sanoo.

–Ongelmana ovat vanhat rakennukset, joissa kattoturva ei ole ehkä koskaan ollutkaan nykyisten vaatimusten tasolla. Vaikka oikeanlaiset talotikkaat ja kulkusillat tulisikin hankittua, niiden asentaminen ei onnistu aivan jokaiselta. Jo siksikin niiden hankkiminen saatetaan jättää hamaan tulevaisuuteen odottamaan suurempaa kattoremonttia, hän pelkää.

Moni havahtui runsaslumisen viime talven jäljiltä kaipailemaan katolleen myös lumiesteitä. Nekin tulisi asentaa hyvissä ajoin ennen uusien lumien tuloa.

Birgitta Pollari neuvoo miettimään lumiesteiden määrää ja sijoittamista ajan kanssa. Lain minimivaatimus ei vielä takaa turvallisinta lopputulosta.

Vaaratilanteet vältetään oikeilla kattoturvatuotteilla.Vaaratilanteet vältetään oikeilla kattoturvatuotteilla.

Määräykset ovat selvät

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F2 rakennuksen käyttöturvallisuudesta määrää, että rakennuksen huoltamisen turvallisuus on varmistettava.

Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä vaativille rakennusosille ja laitteille on järjestettävä tarkoituksenmukainen, katkeamaton kulkutie. Katon kulkutiet myös suojaavat katemateriaalia vahingoittumiselta. Katolla, joka on kaltevampi kuin 1:5 kattokulkutie rakennetaan kattosiltaa ja tikasaskelmia käyttäen.

Nuohouksen helpottamiseksi kattosilta tulisi viedä mahdollisimman lähelle piippua. Lisäksi kulkutiet tulisi myös ulottaa kaikille muillekin huollettaville kohteille, kuten ilmanvaihtolaitteiden poistoputkille.

Kun talotikkaan nousukorkeus ylittää kahdeksan metriä, portaat on varustettava turvakiskolla tai selkäsuojuksella.

Avaimet käteen tiilikattoremontti

Jätä yhteydenottopyyntö, niin Ormaxin valtuuttama asentaja ottaa yhteyttä sopiakseen ilmaisen arviokäynnin.

 

  • Jätä yhteydenottopyyntö, niin Ormaxin valtuuttama asentaja ottaa yhteyttä sopiakseen ilmaisen arviokäynnin.
  • Ilmaisella arviokäynnillä saat tarjouksen kattoremontista, joka ei sido sinua mihinkään. 
Päivitetty
22.11.2011