Vesikatto - sadevesijärjestelmät

Vesikaton on estettävä sadeveden, lumen ja sulamisveden tunkeutuminen kattorakenteisiin, seiniin ja sisätiloihin. Räystäiden tekeminen riittävän ulkoneviksi on suositeltavaa seinärakenteiden suojaamiseksi. Katto on suunniteltava ja rakennettava siten, että vesi poistuu katolta suunnitellulla tavalla rakennusta vahingoittamatta. Veden poistaminen katolta hoidetaan käyttäen tarvittaessa kattokaivoja tai räystäskouruja ja syöksytorvia.

Syöksytorvet

Syöksytorvien kautta valuvat vedet johdetaan pois rakennuksen vierestä sadevesiverkostoon, avo-ojaan tai vähintään 3 m etäisyydelle rakennuksesta maastoon ja imeytetään maaperään niin, ettei rakennuksen rakenteille eikä naapuritonteille aiheudu haittaa. Matalissa ja pitkäräystäisissä rakennuksissa, joissa kouruttomalta räystäältä valuvan veden haittavaikutuksia voidaan pitää vähäisinä, vedet voidaan johtaa maanpinnan kallistuksin pois perustusten vierestä.

Syöksytorvi liitetään räystäskouruun yhdystorvella (lähtökappaleella). Syöksytorven kannattimet sijoitetaan yleensä siten, että syöksytorven etäisyys alustasta on vähintään 30 mm. Syöksytorvi kiinnitetään enintään 2000 mm:n välein. Kannattimet sijoitetaan syöksytorven mutkien lähelle saumojen sijainnin ja tukevan kiinnityksen vaatimalla tavalla. Kannattimen varren tulee kallistua seinästä alaspäin.

Huomaa! Sadevesiä ei saa johtaa salaojiin.
Räystäskouru
Kourun etureunan tulee olla vähintään 25 mm katteen ajatellun jatkeen alapuolella. Kourun takareunan tulee olla vähintää...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Syöksytorvien päätyjen ja taitteiden viereen sijoitetaan kannatinkoukku. Räystäslautaan kiinnitettäessä koukut tulisi ensisijaisesti kiinnittää kattotuolien kohdalle.


Kattokaivot

Jos rakennuksen katolle tuleva vesi poistetaan kattokaivojen avulla, tulee rakennuksessa olla kutakin vedenpoiston kannalta itsenäistä katon osa-aluetta kohden vähintään yksi kattokaivo.Konesaumatun tai muutoin tiiviiksi saumatun peltikaton alapuolella käytetään aluskatetta tai kosteutta sitovaa alusrakennetta. Kattokaivot ja niistä lähtevät sisäpuoliset poistoviemärit eristetään ja suunnitellaan siten, että vettä ei haitallisesti tiivisty eikä jäädy niiden pintoihin. Kaivot ja poistoviemärit tehdään helposti puhdistettaviksi.


Aluskatteet

Jos käytetään limisaumattua katetta ilman tiivistettyjä saumoja (esim. kattotiili, muotolevy), alapuoliset rakenteet suojataan veden pois johtavalla aluskatteella.
Kuvassa syöksytorven mitoitusohjeita.Kuvassa syöksytorven mitoitusohjeita.
Aluskatteen limitykset, liittymät ja lävistyksien tiivistykset tehdään siten, että aluskate johtaa sitä pitkin valuvat vedet riittävän pitkälle ulkoseinälinjan ulkopuolelle. Konesaumatun tai muutoin tiiviiksi saumatun peltikaton alapuolella käytetään aluskatetta tai kosteutta sitovaa alusrakennetta.

Lisää tietoa vesikatoista

Lähteet:
RT-kortisto
RakMK

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Julkaistu
11.11.2011