Paloturvallisuusmääräykset ja –ohjeet vaikuttavat myös rakentamisessa

Rakentajan on otettava huomioon joukko rakennusten paloturvallisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita. Nämä sisältävät mm. tietoa paloluokituksista sekä yleisiä määräyksiä ja vaatimuksia koskien mm. palokuormia, palon rajoittamista palo-osastoon, rakenteiden kantavuutta, palon leviämisen estämistä yms.

Määräykset rakennusten paloturvallisuudesta löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelman osista E1-E9. Lisäksi autosuojien paloturvallisuudesta löytyvät erilliset ohjeet rakentamismääräyskokoelmasta E4.

Tässä muutamia tärkeimpiä pientaloja ja pientalojen autosuojia koskevia käsitteitä, määräyksiä ja periaatteita.

Mitä tarkoittavat paloluokat?

Kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa. Kun käytetään merkintöjä R, REI, RE, EI tai E, puhutaan kantavuudesta, tiiviydestä tai tiiviydestä ja eristävyydestä. Näiden merkintöjen jälkeen ilmoitetaan palonkestävyysaika minuutteina yhdellä seuraavista luvuista: 15, 30, 45, 60, 90, 120 , 180 tai 240. Näin muodostuva merkintä on rakennuksen paloluokka.

Esimerkiksi seinän paloluokka voi olla REI 60 ja siinä olevan oven luokka EI 30 tai E 30. Rakennusosa, joka täyttää vain tiiviysvaatimuksen E, voi aiheuttaa vaaraa lämpösäteilyn vuoksi. Tämä on otettava huomioon määrittämällä suojaetäisyys uloskäytävän kulkureittiin sekä syttyviin materiaaleihin.

Merkintää voidaan täydentää tunnuksella M, mikä tarkoittaa iskunkestävyyttä palotilanteessa. Lisäksi suojaverhouksilla on omat luokkansa ja merkintänsä. Myös rakennustarvikkeet jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne vaikuttavat palon syttymiseen ja sen leviämiseen sekä savun tuottoon ja palavaan pisarointiin.

R eli kantavuus. Rakenne kestää sortumatta tietyn ajan. R eli kantavuus. Rakenne kestää sortumatta tietyn ajan.

E eli tiiveys. Rakenteeseen ei synny halkeamia tai aukkoja.E eli tiiveys. Rakenteeseen ei synny halkeamia tai aukkoja.

I eli eristävyys. Rakenne rajoittaa lämpötilan nousua vastakkaisella puolella.I eli eristävyys. Rakenne rajoittaa lämpötilan nousua vastakkaisella puolella.

Rakennuksen paloluokka

Rakennuksen paloluokat ovat P1, P2 ja P3. Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan kestävän palossa sortumatta. Tällaisen rakennuksen kokoa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu.

Paloluokkaan P2 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden vaatimukset voivat olla paloteknisesti P1-luokitetun rakennuksen tasoa matalampia. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti pintaosien ominaisuuksille ja paloturvallisuutta parantaville laitteille. Lisäksi rakennuksen kokoa ja henkilömääriä on rajoitettu rakennuksen käyttötavasta riippuen.

Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkestävyyden suhteen. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan rajoittamalla rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rakennuksen käyttötavasta riippuen.

Saman rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin edellyttäen, että palon leviäminen on estetty palomuurilla. Palomuurin erottamien rakennuksen osien uloskäytävät on kuitenkin rakennettava erillisiksi siten, että palomuurissa mahdollisesti olevaa ovea ei tarvitse käyttää palotilanteessa.

Keskeisimmät paloturvallisuusvaatimukset

Keskeisimmät paloturvallisuusvaatimukset käsittelevät rakenteiden kestoa, palon leviämisen rajoittamista niin rakennuksen sisällä kuin myös sen lähiympäristössä sekä henkilöiden pelastamista. Myös pelastushenkilöstön turvallisuus on otettava huomioon jo rakennusvaiheessa.

Kaiken kaikkiaan rakennus on suunniteltava, rakennettava ja varustettava niin, että palon syttymisen vaara on mahdollisimman pieni. Määräykset ja ohjeet pienistä savupiipuista ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E3, ohjeet muuratuista tulisijoista osassa E8 sekä ohjeet kattilahuoneista ja polttoainevarastoista osassa E9. Sähkö- ja lämmityslaitteistoista on annettu lisäksi erikseen määräyksiä.
Palo-osastojen rakentaminen
Rakennus on jaettava palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, rakennuksesta poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoi...

Vain Rakentaja.fi -palvelun jäsenet voivat lukea tämän artikkelin kokonaan. Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi. Rakentaja.fi-palvelun jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista eikä se sisällä henkilöjäsenille kuukausi- tai vuosimaksuja.

Osa artikkelista on tarkoitettu vain jäsenillemme

Kirjaudu palveluun tai liity jäseneksi nähdäksesi artikkelin kokonaan

 
Julkaistu
15.11.2011