Tarvitaanko remontointiin lupa?

Omakotitalon kokonaisvaltainen remontin toteuttaminen vaatii huolellista alkuselvittelyä. Jo suunnittelun alkuvaiheessa on tärkeää selvittää peruskorjaukselta vaadittava lupamenettely. Remontoinnissakin täytyy välillä hakea rakennuslupa, vaikka suurimman osan remonteista saa tehdä ilman minkäänlaista rakennusvalvontaviraston myöntämää rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. Lupa vaaditaan mm. julkisivumuutoksiin ja huonetilajärjestelyihin.

Rakennusvalvonnan viranomaisilla on oikeus jälkikäteen puuttua luvattomasti, luvan vastaisesti ja muuten asiattomasti toteutettuihin korjauksiin. He voivat myös vaatia tehtyjen muutosten saattamista hyväksyttävään tilaan.

Lue lisää lupa-asioista

Kylpyhuoneen remontointi on usein luvanvaraista toimintaa. Esimerkiksi kylpyhuoneen laajennustyöt vaativat rakennusluvan.Kylpyhuoneen remontointi on usein luvanvaraista toimintaa. Esimerkiksi kylpyhuoneen laajennustyöt vaativat rakennusluvan.

Milloin tarvitaan lupa?

Rakennuslupa tarvitaan uuden rakennuksen rakentamisen lisäksi silloin, kun tehdään oleellisia muutoksia ja korjauksia. Remonttia varten haetaan rakennuslupa, jos kyseessä on esimerkiksi:

- Korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
- Rakennuksen laajentaminen
- Rakennuksen kerrosalan lisääminen
- Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen
- Kantavan rakenteen purkaminen ja rakentaminen
- Kylpyhuoneen laajennus tai uusien kylpyhuone/saunatilojen rakentaminen
Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamista varten silloin kun rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai alueella, jonka yleiskaavassa niin määrätään tai jos alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama rakennuskielto.
Toimenpidelupa riittää pienempään remonttiin. Toimenpidelupa voidaan hakea sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.
Katteen muuttamiseen riittää toimenpidelupa.Katteen muuttamiseen riittää toimenpidelupa.
Remonttia varten haetaan toimenpidelupa, jos kyseessä on esimerkiksi rakennettuun ympäristöön liittyvän, erottavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen tontille, rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen tai ikkunajaon muuttaminen.

Mitä tarvitaan rakennusluvan hakemiseksi?

Tärkein asia rakennusluvan hakemisessa on laatia tarvittavat rakennekuvat muutosalueesta. Julkisivumuutosten osalta tämä tarkoittaa joko arkkitehtipiirroksia julkisivusta jos rakenteisiin ei sinänsä puututa. Jos tehdään esimerkiksi katon korotuksia tai laajennusosia, tarvitaan näistä asiaan kuuluvat rakennekuvat.
Rakennusluvan hakeminen kestää kunnasta riippuen noin 1-2kk. Tätä ennen töitä ei siis saa aloittaa.

Kotikunnan rakennusvalvonnasta ajantasaiset ohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelija vastaa suunnittelukokonaisuudesta ja laadusta. Tarvittavat luvat selviävät, jos ei muuten, niin ko. kunnan rakennustarkastajalta. Yleensä ohjeet ovat pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta yleispäteviä joka kunnassa. Selvitä siis ennen remonttia oman kotikunnan rakennusvalvonnasta asuinalueesi määräykset. Rakennusvalvonnasta saat tarvittavat neuvot, hakulomakkeet sekä ohjeet hakemukseen liitettävistä asiakirjoista.
 
Julkaistu
12.9.2011