Mitä pihasuunnitelma maksaa?

Mikä on pihasuunnitelma?

Pihasuunnitelmalla tarkoitetaan yksityiskohtaisia suunnitelma-asiakirjoja (yleissuunnitelma, työselitys ja materiaaliluettelot), joiden perusteella piha rakennetaan. Toisinaan riittää suppeampi ja suurpiirteisempi suunnitelma. Tällöin puhutaan esimerkiksi idea- tai luonnossuunnitelmasta tai pihasuunnittelijan konsultaatiokäynnistä.

Pihakonsultointia ja -suunnittelua

Mitä pihasuunnitelma sisältää?

Pihasuunnitelma lähtee asiakkaan toiveista ja tarpeista sekä tietenkin käytettävissä olevasta budjetista. Omat rajoitteensa, mutta myös mahdollisuutensa suunnitelmaan tuovat ympäristön ja esimerkiksi asemakaavan sisältämät vaatimukset, maasto-olosuhteet ja tekniset seikat. Suunnitelmaan vaikuttaa myös tontin koko ja muoto sekä ilmansuunnat, olemassa oleva kasvillisuus ja muut luonnon elementit.
Asiakkaan toiveet ja tarpeet toimivat pihasuunnittelun pohjanaAsiakkaan toiveet ja tarpeet toimivat pihasuunnittelun pohjana
Pihasuunnitelmaan tulisi sisältyä ainakin
  • toimintojen sijoittelu (esim. oleskelualueet, kulkuväylät, auto- ja pyöräpaikat, tomutus, pyykinkuivatus, lumitilat…)
  • Tiedot pihan pintamateriaaleista ja rakenteista (esim. aidat, muurit, tukimuurit, terassit, portaat, pergolat, katokset, jätesuojat…)
  • Pihaan ja pihan kasvuolosuhteisiin sopivat kasvit.

Ammattitaitoinen pihasuunnittelija huomioi myös pihan helppohoitoisuuden, kevät-, syys- ja talvi-ilmeen, näkösuojan tarpeen, pintavesien ohjauksen ja pihan valaistuksen. Yleissuunnitelmaa voivat täydentää istutussuunnitelma, määrälaskelmat, detaljisuunnitelmat ja –piirrokset sekä leikkauskuvat, hoitosuunnitelma sekä kustannusarvio.

Mitä pihasuunnitelma maksaa?

Pihasuunnitelmien hinnat vaihtelevat suuresti. Hintaan vaikuttaa paitsi pihan koko ja laajuus, myös suunnitelman yksityiskohtaisuus ja suunnitteluun käytettävä aika, suunnittelijan koulutus ja kokemus. Suunnittelutyön keskimääräinen tuntihinta on noin 60–100 €/h. Hinta sisältää suunnittelijan palkan lisäksi yrityksen yleiskuluja sekä lakisääteiset eläke- ja vakuutusmaksut, verot yms. Alla olevat hinnat ovat suuntaa antavia. Suunnittelutoimistojen hinnat voivat vaihdella toimiston sijainnista ja suunnittelijoiden kokemuksesta riippuen.
  • luonnossuunnitelma, jossa on esitetty pihan tilat ja toiminnot sekä istutukset alueittain; hinta tontin koosta riippuen 800 – 1.500 €.
  • Piha- ja istutussuunnitelma, jossa on määritelty tarkasti kasvit ja materiaalit, pinnanmuodot ym. Hinta pihan koosta ja maastosta riippuen 2.000 – 6.000 €.
  • Tarkat rakenne- ja detaljipiirustukset, hinta alkaen 500 €.
  • Työselostus, hinta alkaen 300 €.
  • Konsultointikäynti (kesto esim. 1 h) 100 – 300 €.

Pihasuunnitelma maksaa itsensä takaisin

Hyvän pihasuunnitelman avulla pihasta saadaan kerralla toimiva ja viihtyisä. Pihasuunnitelma säästää aikaa, vaivaa ja rahaa karsimalla esimerkiksi vääriä kasvi- tai materiaalihankintoja ja epäonnistuneita kokeiluja. Suunniteltua pihaa on helppo hoitaa, kun eri toiminnoille, kuten autojen paikoitukselle ja lumen varastoinnille, on varattu riittävästi tilaa ja kasvitkin viihtyvät, kun ne on istutettu oikeille paikoille niille sopiviin olosuhteisiin.

Jos et sitten itse sattumalta ole alan asiantuntija, niin anna ammattilaisen laatia suunnitelma pihallesi. Muistathan, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty!

Mistä pihasuunnittelijan löytää?

Pihasuunnittelua tekevät ammattikorkeakouluista maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta valmistuneet hortonomit (amk), puutarhaopistoista valmistuneet suunnitteluhortonomit sekä teknillisistä korkeakouluista valmistuneet maisema-arkkitehdit.
 
Julkaistu
18.11.2019