Asuntomessuilla energiatehokkuus avainasemassa

Kokkolan asuntomessuilla on panostettu energiatehokkaaseen rakentamiseen. Messukohteista lähes kaikki kuuluvat A-energiatehokkuusluokkaan. Energiatehokkuusluvun (ET) ollessa alle 150 (kWh/brm²/a) , on rakennus luokiteltavissa A-luokkaan.

Messukohteiden energiatehokkuus on huippuluokkaa.Messukohteiden energiatehokkuus on huippuluokkaa.
Tiukentuneet energiamääräykset ovat osaltaan vaikuttaneet rakennuskulttuurin painopisteen siirtymisen energiataloudellisempaan rakentamiseen. Tämä näkyy rakennusten ulkovaipan rakenteiden tiiviydessä, erityisesti lämmöneristekerroksissa. Myös julkisivun ikkunoiden ja ovien U-arvot ovat parantuneet aiempiin vuosiin verrattuna.

Miten energiatehokkuutta parannetaan?

Rakennusten energiatehokkuudessa pyritään pienempään energian kulutukseen. Tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä, jotka kuormittavat ympäristöä.

Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan rakenteiden tiiviyttä ja lämmöneristyskykyä parantamalla sekä lämmitysenergian käytön tehostamisella. Tässä LVIS-järjestelmien säädöillä ja tietenkin käyttäjien kulutustottumuksilla on olennainen merkitys.

Kokkolan asuntomessuilla energiatehokkuus näkyy ulkoseinärakenteissa ja lämmitysratkaisuissa. Energiatehokkaisiin seinärakenteisiin on mahdollista tutustua tuotetalossa, jossa rakenteet on jätetty auki lähempää tarkastelua varten. Alueen asuntojen lämmitysmuotona on pääosin kaukolämpö, johon kuuluu n. 90 prosenttia alueen 131 asunnosta. Muita käytettyjä lämmitysmuotoja ovat kalliolämpö, vesi-ilmalämpöpumppu, aurinkokeräin sekä vesikiertotakkalämmitys.

Ulkoseinärakenne esillä tuotetalossa.Ulkoseinärakenne esillä tuotetalossa.
Lämmitysjärjestelmä avattu katsojille.Lämmitysjärjestelmä avattu katsojille.

Messukohteissa on huomioitu 1.7.2012 voimaan tulevat energiamääräykset

Energiamääräyksiin on jälleen tulossa uudistuksia, jotka astuvat voimaan ensivuoden puolessavälissä. Uudet määräykset koskevat uudisrakentamista, jossa siirrytään rakennusten kokonaisenergiatarkasteluun. Siinä rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja, joka ilmaistaan E-luvun avulla. E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto, vuotuinen energiankulutus sekä lämmitetty nettoala.

Määräysten tiukennus tarkoittaa keskimäärin 20 prosentin parannusta nykyisten määräysten vaatimaan energiatehokkuustasoon verrattuna. Valtaosa Kokkolan messukohteista täyttää nämä rakentamisen uudet ja entistä tiukemmat energiamääräykset.

Messualueella energiatehokkuus näkyy monella tavalla.Messualueella energiatehokkuus näkyy monella tavalla.

Asuntomessualueen energiatehokkuus näkyy myös katukuvassa

Energiansäästö teemaan liittyen asuntomessualueen yleiset alueet on valaistu käyttäen Led-tekniikkaa. Perinteiset katulamput on korvattu nykyaikaisilla Led-valaisimilla, joilla energian kulutusta on saatu alhaisemmaksi. Käyttöiän pidentyessä noin kolminkertaiseksi myös huoltoväli pitenee neljästä vuodesta yli kymmeneen vuoteen. Energian säästöä on lisäksi tehostettu yöaikaan pitämällä vain joka toinen valaisin päällä 23-05 välisenä aikana.
 
Julkaistu
2.8.2011