7. Omistaja-asukkaat ovat syntyneet viimeistään 8.3.1943

Uuden jätevesiasetuksen mukaan omistaja-asukkaan/ -asukkaiden täyttäessä 68 vuotta ennen 9.3.2011 kiinteistö vapautuu asetuksen mukaisista puhdistusvaatimuksista. On huomioitavaa että ikäsääntö tarkoittaa sitä että KAIKKIEN kiinteistöllä asuvien omistajien on oltava ko. päivämäärällä 68 vuotta. Jos toinen asukasomistajista on esimerkiksi 67 vuotia ja toinen 68 vuotias vapautusedellytykset eivät täyty.

Vapautusedellytysten täyttyessä jää asiakkaan omaan päätäntävaltaan, haluaako hän tarvittaessa tehostaa jätevesiensä puhdistamista. Olemassa oleva järjestelmä on kuitenkin pidettävä toimintakunnossa, mm. sakokaivot tyhjennettävä asianmukaisesti. Lisäksi jätevesiselvitys tulisi joka tapauksessa tehdä ja säilyttää kiinteistöllä.

TEE JÄTEVESISELVITYS TÄSTÄ - MAKSUTTA
 
Julkaistu
5.5.2011