4. Paineellinen vesi ja vesi-wc, wc-vesien ja pesuvesien käsittely eri järjestelmissä

Kun käyttövesi otetaan sähköpumpulla kaivosta, järvestä tai suoraan vesijohtoverkosta, vettä kulutetaan tällöin selvästi enemmän, ja jätevedet on myös käsiteltävä tehokkaammin. Kiinteistöllä on myös vesivessa.

Yllä mainitussa tapauksessa jätevedet tulisi hoitaa seuraavasti

Vesivessasta syntyvät jätevedet on hyvä johtaa vähintään 5 kuution umpisäiliöön, jossa on täyttymisestä ilmoittava hälytin.
Muut pesuvedet voidaan johtaa kaksiosastoisen saostussäiliön tai 2 sakokaivon kautta maaperäkäsittelyyn, joko imeytys- tai suodatuskenttään maaperän laadusta riippuen. Pesuvedet voidaan johtaa myös niille tarkoitetun laitepuhdistamon kautta maaperään tai ojaan.

TEE JÄTEVESISELVITYS TÄSTÄ - MAKSUTTA

Jätä yhteydenottopyyntö jätevesijärjestelmän remontoinnista

Voit jättää yhteydenottopyynnön Uponorille täyttämällä alla olevat tiedot. Yhteydenottopyynnön jättäminen ei velvoita mihinkään.
 
Julkaistu
5.5.2011