Normeja karsimalla ja riittävällä tonttitarjonnalla asuntorakentamisen kustannukset kuriin

Suomen Vuokranantajat ja Rakennusteollisuus RT peräänkuuluttavat rakentamismääräysten keventämistä ja tonttitarjonnan lisäämistä asuntokustannusten hillitsemiseksi. Pula kohtuuhintaisista asumisratkaisuista on paheneva ongelma etenkin Helsingin seudulla. Tilanteen helpottaminen edellyttää riittävää uudisasuntotuotantoa pitkällä aikavälillä ja rakentamiskustannusten kurissa pitämistä.
Asuntoihin kohdistuvien vaatimusten kasvu ja tonttitarjonnan ongelmat ovat näkyneet viime vuosina sekä vuokrien että omistusasuntojen hintojen nousuna etenkin kasvukeskuksissa. Esimerkiksi Helsingissä uusien vuokrasuhteiden vuokrataso on noussut noin viidenneksen vuodesta 2005.

”Elämä on näköalatonta, jos vuokranmaksun jälkeen ei jää vapaata käyttörahaa. Kaikki järkevät toimenpiteet kustannusten karsimiseksi on tehtävä. Pommisuojat nostavat asuntojen hintaa turhaan, samoin inva-kylpyhuoneet hissittömien talojen ylemmissä kerroksissa. Vain Suomella on EU:ssa varaa näihin kahteen säännökseen toteutetussa laajuudessa”, Suomen Vuokranantajat ry:n puheenjohtaja Antti Arjanne sanoo.

Viranomaisohjaus nostaa hintoja

Rakentamismääräysten muutokset ovat kasvattaneet asuntotuotannon kustannuksia etenkin pääkaupunkiseudulla kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Lisäpainetta luo lähivuosina energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen entisestään. Rakennusteollisuuden ja Vuokranantajien mielestä nyt olisikin korkea aika tarkastella määräyksiä kriittisesti ja lieventää sääntelyä tietyiltä osin.

Esimerkiksi väestönsuoja- ja esteettömyysvaatimukset nousivat esiin turhia kustannuksia aiheuttavina tekijöinä jo ympäristöministeriön niin sanotuissa Normitalkoissa vuonna 2009. Myös Kilpailuviraston tämän vuoden tammikuussa julkaisemassa selvityksessä ”Viisas sääntely – toimivat markkinat” kiinnitetään huomiota rakennusalan liialliseen ja epätarkoituksenmukaiseen sääntelyyn.

”Normitalkoissa selvitettiin normeihin liittyviä ongelmia, mutta ne jätettiin korjaamatta. Määräyksiä pitää jatkossa yksinkertaistaa ja karsia. Myös Helsingin alueen 75 neliön keskipinta-alavaatimuksesta tulee viimein luopua”, Arjanne esittää.

Tonttitarjonnan ongelmiin pitää puuttua

Suomen suurimmissa kaupungeissa tonttien saatavuus ja hintakehitys vaikuttavat asuntojen hintoihin enemmän kuin rakentamiskustannusten kehitys.

”Kasvukeskusten tulee kaavoittaa rakentamiskelpoista ja sijainniltaan edullista tonttimaata huomattavasti nykyistä enemmän. Puute sopivista tonteista on ollut koko 2000-luvun suurin yksittäinen omistusasuntotuotantoa jarruttava tekijä”, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti painottaa.

Pipatin mukaan Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tuore rakennusmaavarantoja koskeva laskelma osoittaa myös perättömäksi epäilyn, että rakennusliikkeet itse panttaisivat rakentamattomia tontteja arvonnousun toivossa. Rakennusliikkeiden osuus alueella olevasta rakennusoikeudesta on suhteellisen pieni, ja valtaosa rakennusoikeudesta on yksityisten ihmisten ja kuntien omistuksessa.
 
Julkaistu
17.3.2011