Eroon tapaturmaisista kuolemista on nyt rakennusalalla monen yhtiön yhteinen tavoite

Rudus-turvapuisto sai kumppaneiksi mm. Skanskan, Lemminkäisen ja Parman

Rakennusalan työturvallisuuden oleelliseen parantamiseen tähtäävä Rudus-turvapuisto avautui viime viikolla toiseen kauteensa entistä paremmin koko rakennusalaa ja myös pienrakentajia palvelevana.
Euroopan ensimmäisen turvapuiston Espoon Ämmässuolle vuonna 2009 rakentanut Rudus Oy on saanut tälle kaudelle yhteistyökumppaneiksi turvapuistoa kehittämään ja hyödyntämään mm. Skanskan, Lemminkäisen ja Parman sekä runsaasti muita rakentamiseen liittyviä yrityksiä. - Yhteistyössä heidän kanssaan pystymme nyt kehittämään koko rakennusalan työturvallisuutta, toteaa Ruduksen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs.

Ruduksen oma tavoite oli turvapuiston rakentamisen myötä saavuttaa ”nolla tapaturmaa, ei kuolemantapauksia” -turvallisuustavoite ja samalla osaltaan auttaa koko rakennusalaa Suomessa pääsemään eroon työtapaturmista ja tapaturmaisista kuolemista.

Yhteistyössä yritysten kanssa pystymme nyt kehittämään koko rakennusalan työturvallisuutta, toteaa Ruduksen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs. 
Yhteistyössä yritysten kanssa pystymme nyt kehittämään koko rakennusalan työturvallisuutta, toteaa Ruduksen toimitusjohtaja Lauri Kivekäs.

Oppimisympäristö siirrettiin luokkahuoneista ulos harjoitteluradalle

Rudus-turvapuiston rakentamisen lähtökohtana vuonna 2009 oli ”tekemällä oppii”. Siksi oppimisympäristö siirrettiin luokkahuoneista ulos harjoitteluradalle. Koulutukseen kuuluu erottamattomina osina esimiesvalmennus sekä hyviin käytäntöihin perustuvat turvallisuustreenit.

Rudus-turvapuistossa on konkreettisia esimerkkejä todellisista rakennusalan vahinkotapahtumista. Oppilaille kerrotaan, mitä onnettomuuksia missäkin tilanteessa on sattunut ja miten onnettomuudet ovat vältettävissä. Nämä parhaat käytännöt perustuvat Ruduksen emoyhtiön CRH-konsernin kokemuksiin ja niistä johdettuihin 16 työturvallisuusmääräykseen tapaturmaisten kuolemien estämiseksi.

Turvavarusteisiin sonnustautunut työntekijä aidatulla talonrakennustyömaalla. Turvaverkko suojaa korkeuksista putoajaa.
Turvavarusteisiin sonnustautunut työntekijä aidatulla talonrakennustyömaalla. Turvaverkko suojaa korkeuksista putoajaa.

Rudus-turvapuiston aluetta laajennettiin talvella 2010.

Rudus-turvapuiston aluetta laajennettiin talvella 2010. Sen pinta-ala on nyt noin1,7 ha. Laajennuksen myötä ja yhteistyökumppaneiden avulla pystyttiin rakentamaan runsaasti uusia koulutusrasteja vakavia työtapaturmia aiheuttavista työvaiheista.

Esimerkiksi putkilinjan oikeaoppinen tuenta opitaan infrarakentamistyömaan rastilla. Sen toisella puolella karua kieltä puhuu lavastettu esimerkki Suomesta todellisesta kuolemaan johtaneesta tapaturmasta vuonna 2009.

Myös talonrakennustyömaan vaarat opitaan välttämään aidonoloisissa olosuhteissa. Esimerkiksi betonin pumppausta ja betonivalua harjoitellaan toisen kerroksen tasolla. Oikeaoppisen työskentelyn, turvavarusteiden käytön ja suojakaiteiden merkitys konkretisoituu harjoittelun myötä.

Rudus-turvapuistossa on konkreettisia esimerkkejä todellisista rakennusalan vahinkotapahtumista.Rudus-turvapuistossa on konkreettisia esimerkkejä todellisista rakennusalan vahinkotapahtumista.

Tapaturmat Ruduksella vähentyneet

Ruduksella sattui vuonna 2009 viisitoista poissaoloon johtanutta tapaturmaa, edellisenä vuonna noin 30 ja sitä edellisenä vuonna noin 60. Perättäisiä tapaturmattomia päiviä oli syyskaudella sata.
-Tulos osoittaa, että tapaturmaton työskentely on mahdollista, toteaa Kivekäs. Tulos on selkeästi toimialamme paras Suomessa, mutta silti se on emokonsernimme CRH:n tilastoissa Euroopan huonoin, Kivekäs jatkaa. Alihankkijoiden työntekijöiden osuus oli Ruduksen vuoden 2009 tapaturmista noin puolet.

Osana tapaturmattomaan työskentelyyn pyrkimystä Rudus kannustaa jokaista ruduslaista tekemään aina ilmoituksen havaitsemastaan toimintaan liittyvästä vaaratilanteesta. Niitä tutkimalla yhtiössä päästään kiinnittämään huomiota juuri oikeisiin seikkoihin, jotka ennemmin tai myöhemmin mitä todennäköisemmin aiheuttaisivat tapaturmia. Ruduksella tehtiin viime vuonna 420 vaaratilanne-ilmoitusta.
Ruduksen palveluksessa on Suomessa lähes 780 henkilöä. Yhtiön liiketoiminnot ovat valmisbetoni, betonituotteet, kiviainekset, murskausurakointi ja kierrätys. Rudus voitti viime vuonna sekä betoniteollisuuden että kiviainesalan turvallisuuskilpailun.

Elämänlanka.Elämänlanka.
Telineillä.Telineillä.

Ruduksen henkilökunta saa vuosittain kaksitoista tuntia turvallisuuskoulutusta

Rudus on investoinut vuosina 2007-2008 noin 5,2 miljoonaa euroa turvallisuutta edistäviin laitteisiin, kaluston suojauksiin, peruutuskameroihin, turvavaljaisiin ym. Koko henkilökunta saa vuosittain kaksitoista tuntia turvallisuuskoulutusta; tästä neljä tuntia on tänä vuonna tarkoitus toteuttaa Rudus-turvapuistossa.

Jokainen tapaturma parannustoimenpide-ehdotuksineen käsitellään puhelinkokouksessa toimitusjohtajan johdolla. Turvallisuus on olennainen tekijä kaikissa palkkiojärjestelmissä. Idea Rudus-turvapuiston rakentamisesta saatiin ruduslaisten tutustuessa CRH:n USA:n kiviainesalan tytäryhtiön toimintaan.

 
Julkaistu
19.4.2010