Poraukset Tom Allenilta

Porakaivo

Lämpö, joka on varastoitunut kallioperään, otetaan talteen porakaivosta. Porakaivon etuna on, ettei se käytä niin suurta maa-pinta-alaa kuin maahan sijoitetut putket. Lämmönkeruuneste kiertää porakaivoon lasketuissa keruuputkistossa lämpöpumpun voimalla.

Porattavan kohteen ympäristö on tärkeää ja poraus pyritään aina suorittamaan ympäristöä säästäen. Porauspölynkeräyksessä käytetään erityistä keräyspussia, johon kaikki poratessa syntynyt pöly kerätään. Myös porauskalusto kuljetetaan porauspaikalle siten, että kohteen ympäristö siitä mahdollisimman vähän kärsii.

Talousvesikaivot

Ammattitaitoisesti porattu ja oikein asennettu porakaivo on ikuinen. Porakaivosta saat korkealaatuista vettä niin omakotitaloihin, kesämökkeihin kuin maatiloille tai teollisuuteenkin.

Lisätietoa kaivoista...

Porakaivo avaimet käteen -pakettina

Porakaivo porataan ja asennetaan avaimet käteen -pakettina. Hallitsemme kaivonporausprojektin alusta loppuun ja voimme vastata asennusprojektin jokaisen vaiheen laadusta suoraan asiakkaalle. Porausprojektit toteutetaan omalla kalustollamme.

Porausprojekti lähtee aina liikkeelle kohteen geologisten olosuhteiden selvittämisestä. Tämän jälkeen valitsemme kaivolle sijainnin. Porakaivo mitoitetaan aina vastaamaan käyttäjänsä yksilöllisiä tarpeita.

Porakaivon asennussopimus

Ennen jokaista kaivonporausprojektiamme, asiakas saa meiltä kirjallisen tarjouksen pitävine ja yksityiskohtaisine hinta-arvioineen sekä takuuehtoineen. Porakaivon valmistuttua saatte kirjallisen porausraportin, josta ilmenee porakaivonne yksityiskohdat.

Lisätietoa kaivoista...
 
Päivitetty
9.4.2010