Betonitiilikaton asennusohje:
Kattotiilien nosto ja asentaminen


Kattotiilien nosto lavoittain tapahtuu helpoimmin autonosturilla. Täysiä tiililavoja ei kuitenkaan saa nostaa ruoteiden päälle, vaan lavoilta tiilet siirretään nippuina piirroskuvan mukaisiin paikkoihin katolle (kuva 7).

Jos halutaan, että kuljetusauto nostaa tiilet katolle, siitä on sovittava erikseen tilauksen yhteydessä. Tiilet voi nostaa katolle myös rakennuskonevuokraamoista saatavilla tikas- tai muilla nostureilla.
Kuva 7.Kuva 7.

Tiilinippujen jako katolle

Jotta tiiliä ei työn kuluessa tarvitsisi siirrellä, tiiliniput jaetaan seuraavasti: merkitään pystylinjat 900 mm välein oikeanpuoleisesta päätyräystäslistasta lähtien (ensimmäinen linja 930 mm etäisyydelle). Tiiliniput jaetaan ruodevälien päälle yllä mainittujen mittojen mukaan alkaen alaräystäältä ja toisesta ruodevälistä. Niput asetellaan joka toisen ruodevälin päälle kuvan mukaisesti.

Asennuksessa huomioitavaa: Natur ja Ormax -antiikkitiilien valmistusmenetelmästä johtuen pinnassa saattaa esiintyä vähäisiä sävyeroja. Mahdollisten sävyerojen tasaamiseksi tiilet suositellaan asennettavan vuorotellen eri tiililavoilta.

Kattotiilien asentaminen

Ruoteisiin merkitään tiilen reunakohdat esim. 894 mm (ensimmäinen 924 mm) välein. Näin saadaan suorat pystyrivit tiilille. Räystäälle ladotaan alimmainen tiilirivi ja tarkistetaan päätyräystäiden pituudet. Alinta tiiliriviä siirtämällä päätyräystäät saadaan samanpituisiksi. Tämän jälkeen alimman tiilirivin tiilet kiinnitetään Ormax-kattonauloilla, pituus 75 mm (ks. kohta naulaaminen). Loput tiilet ladotaan (maasta katsoen) oikeanpuoleisesta kulmasta alkaen vasemmalle edeten vinottain harjan suuntaan. Vasta kun tiilet on ladottu paikoilleen, ruoteiden päät katkaistaan.

Tärkeää!

1. Katosta tulee ottaa ristimitta, jotta voi varmistua, että katto on suorakulmainen.
2. Tarkistetaan, että ilma pääsee räystäältä aluskatteen alle ja edelleen esteettä harjalta, päätykolmiosta tai tuuletusputkista aluskatteen alta pois.
3. Tarkistetaan, että kattorakenteen tuuletus on riittävä (ks. tuuletus ja tuulettuva harja).
4. Tarkistetaan vielä, että aluskatteen ja lämmöneristeen välissä on vähintään 100 mm tuuletustila.
5. Varmistetaan, että taitteet ja läpiviennit on tehty ohjeiden mukaisesti (ks. sisätaite ja läpiviennit).
6. Ruoteiden etäisyys mitataan aina yläreunasta yläreunaan.
7. Tiilipaketit kannattaa jakaa jo nostovaiheessa tasaisin välein ruoteiden päälle (kuva 7).

Naulaaminen

Mikäli tiilessä oleva naulausreikä ei ole täysin auki, se avataan poraamalla 5 mm kovametalliterällä. Nauloina käytetään Ormax-kattotiilinauloja (pituus 75 mm) tai Ormax-harjatiilen kohdalla myös harjatiilen kiinnikkeitä. Kattotiilet naulataan latomisen yhteydessä aloittaen räystäiltä ja naulaamalla ala- ja päätyräystäiden reunimmainen tiilirivi. Sen jälkeen naulataan taitteiden ja läpimenojen ympärillä olevat tiilet, ja harjalla harjatiilet naulataan tai kiinnitetään harjatiilikiinnikkeillä. Jos katon kaltevuus on yli 45 astetta, joka kuudes tiilirivi naulataan, niin että naularivit kulkevat viistosuuntaan. Kattokaltevuuden ollessa yli 60 astetta kaikki tiilet naulataan. Samoin kaikki leikatut tiilet kiinnitetään. Kaltevuuden lisäksi tiilikaton naulaamisessa on huomioitava esim. rakennuksen paikasta johtuvat poikkeukselliset tuuliolosuhteet.


Muut asennusohjeet...

Avaimet käteen tiilikattoremontti

Jätä yhteydenottopyyntö, niin Ormaxin valtuuttama asentaja ottaa yhteyttä sopiakseen ilmaisen arviokäynnin.

 

  • Jätä yhteydenottopyyntö, niin Ormaxin valtuuttama asentaja ottaa yhteyttä sopiakseen ilmaisen arviokäynnin.
  • Ilmaisella arviokäynnillä saat tarjouksen kattoremontista, joka ei sido sinua mihinkään. 
Päivitetty
23.6.2009