Hissin rooli on keskeinen

Uudet asuinrakennukset

Hissin rooli asuinrakennuksen arvon luomisessa ja ylläpidossa on keskeinen. Hissin käyttäjät korostavat nopeutta, miellyttävyyttä ja turvallisuutta. Asukkaat vaativat hissiltä hiljaista käyntiä, erityisesti yöaikaan. Arkkitehdin lähtökohtina suunnittelussa ovat tehokas tilankäyttö sekä rakennuksen laatutaso ja arkkitehtuuri. Rakennuksen omistaja arvostaa alhaisia kustannuksia elinkaaren aikana, asiantuntevaa kunnossapitoa sekä alhaista energiankulutusta. KONE MonoSpace® R-sarja on suunniteltu vastaamaan näihin uusien asuinrakennusten vaatimuksiin.

Lisätietoa hisseistä...

Hissittömät kerrostalot

Hissittömyys on koko yhteiskuntaa koskettava asia ja väestön ikääntyessä hissittömyyden ongelma korostuu lähivuosien aikana. Nykytekniikalla hissi voidaan asentaa jälkikäteen lähes kaikkiin kerrostaloihin. Porrashuoneen tyyppi ratkaisee, sijoitetaanko hissi porrashuoneeseen vai rakennuksen ulkopuolelle rakennettavaan hissikuiluun. Porrashuoneeseen sopivat hissiratkaisut ovat KONE MaxiSpace™, KONE Motala™, KONE MicroSpace™ sekä ulkokuiluun KONE MonoSpace® R-sarjan ratkaisut.

Kunnossapitosopimukset

KONE tarjoaa hissi-, liukuporras- ja oviasiakkaillensa turvallista ja luotettavaa palvelua. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa löydetään parhaat kuljetus- ja palveluratkaisut rakennusten sisäistä henkilöliikennettä ja tavarankuljetusta varten.

KONE Turva™ - kunnossapitosopimuksista löytyvät yksilölliset palvelut erilaisiin tarpeisiin. Sopivimman palvelu laajuuden voi valita ja liittää sopimukseen ne lisäpalvelut, joita kiinteistö ja siellä liikkuvat ihmiset tarvitsevat.

Käyttöön perustuvat KONE Perusturva™, KONE Plusturva™ ja KONE Täysturva™ kunnossapitosopimukset tarjoavat hissien ja liukuportaiden huolto- ja korjaussuunnittelun toimintakehykset, joiden puitteissa laitteiden turvallisuus, toimivuus ja pitkä käyttöikä taataan järkevällä tavalla.

 
Julkaistu
6.2.2009