Kumoa kapillaari-ilmiö RUDUS-kapillaarikatkosepelillä

RUDUS-kapillaarikatkosepeleiden toiminnallinen laatu eli kapillaarinen vedennousukorkeus on testattu eurooppalaisen testausstandardin mukaisesti.

Kapillaari-ilmiö merkitsee tuntuvaa riskiä aina, kun rakennuksen pohjaratkaisu on maanvarainen tai ryömintätilaisessa ratkaisussa tuuletus ei ole varmuudella riittävä.

Kosteus siirtyy nopeasti kapillaarisesti ylös, jos täyttömateriaaliksi tai -paksuuksiksi valitaan väärä ratkaisu. Kapillaarisesti noussut vesi voi siirtyä rakenteisiin suoraan maanvaraisen laatan alla olevasta täyttömateriaalista tai ryömintätilassa tiivistymällä talon alapohjaan.

Lisätietoa Ruduksen kiviaineksista...

Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty

Toteutuessaan kalliiksi käyvän riskin voi torjua olemattomiin helpolla ja edullisella keinolla, valitsemalla rakenteiden alle rakeisuudeltaan ja puhtausasteeltaan oikeanlaatuisen kiviainestuotteen. Varmistamalla, että täyttöpaksuus on suurempi kuin tuotteen kapillaarinen vedennousukorkeus, saadaan rakenteet pysymään kuivina.

Vaativiin kohteisiin ja pieniin kerrospaksuuksiin suositellaan käytettäväksi Ruduksen Vesiseulottua kapillaarikatkosepeliä, jolla saadaan kapillaarinen nousu katkaistua jo 200 mm kerrospaksuudella.

Hyvä suunnitelma sisältää oikeat materiaalit, joilla sade- ja sulamisvedet saadaan johdettua pois rakennuksen vierestä sekä kosteuden kapillaarinen nousu maaperästä rakenteisiin ja kosteuden tiivistyminen ryömintätilassa saadaan estettyä.

1. Rakennuspaikan perusmaa, 2. Kantavaa mursketta, 3. Karkeatäytettä, 4. RUDUS-kapillaarikatkosepeliä, 5. Salaojakiviainesta, 6. Hienotäytettä, 7. Kivituhkaa tai seulottua soraa, 
8. Sepeliä, mukulakiviä
tai someroa, 9. Tuuletusputkisto, 10. Salaojaputkisto1. Rakennuspaikan perusmaa, 2. Kantavaa mursketta, 3. Karkeatäytettä, 4. RUDUS-kapillaarikatkosepeliä, 5. Salaojakiviainesta, 6. Hienotäytettä, 7. Kivituhkaa tai seulottua soraa,
8. Sepeliä, mukulakiviä tai someroa, 9. Tuuletusputkisto, 10. Salaojaputkisto
 
Julkaistu
21.1.2009