Voiko ilmanvaihdolla säästää energiaa?

Moni omakotiasuja pohtii, voisiko ilmanvaihtoa pienentää energian säästämiseksi ja kuinka paljon ilmanvaihto kuluttaa energiaa? Missä kohtaa sen käytössä voi tinkiä? Ja voiko koneellisella ilmanvaihdolla jopa säästää energiaa? Koneellisen ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla voi säästää energiaa, kun huomioi sen käytössä pari seikkaa. Ennen tätä kuitenkin on hyvä tietää, mistä ilmanvaihdon energiankulutus muodostuu.

Vallox_110_Open_1920x1080

Ilmanvaihdon energiankulutus koostuu kahdesta tekijästä:

  1. Puhaltimien sähkönkulutuksesta
    Nykyaikaisten EC-puhaltimien sähkönkulutus on varsin pientä. Esimerkiksi 120 m²:n kokoisessa talossa ilmanvaihdon ollessa 45l/s, tasavirtapuhaltimet (EC) kuluttavat n. 400 kWh vuodessa. Puhaltimien sähkönkulutus on siis pientä verrattuna korvausilman lämmittämiseen.
  2. Poistettavan ilman tilalle tuotavan korvausilman lämmittämisestä (lämmöntalteenotto, jälkilämmityspatteri ja asunnon lämmitysjärjestelmä) Sen sijaan lämmön talteenotto eli (talviaikainen) tuloilman lämmittäminen poistoilman lämmöllä ei kuluta energiaa. Jos tuloilman pyynti talviaikaan on kovin korkealla, kone hoitaa sen jälkilämmityspatterilla sen jälkeen, kun poistoilmasta saatava lämpö ei riitä ja tämä kuluttaa energiaa. Tähän kulutukseen voi vaikuttaa omia käyttötottumuksia hiomalla ja valitsemalla energiatehokas kone.

Paljonko energiaa nykyaikainen Vallox-ilmanvaihto kuluttaa?

Nykyaikaisessa ilmanvaihtokoneessa (esim. Vallox 110 MV), lämmön talteenoton vuosihyötysuhde on lähes 80 prosenttia. Keski-Suomessa 120 m²: talossa, kun ilmanvaihto on 45 l/s, kone ottaa poistoilmasta lämpöä talteen n. 6000 kWh vuodessa. Korvausilman lämmittämiseen lämmön talteenottokennon jälkeen tarvitaan siis enää n. 1800 kWh vuodessa. Tasavirtapuhaltimet (EC) kuluttavat n. 400 kWh vuodessa.
 

  • Jos tuloilma lämmitetään jälkilämmityspatterilla 16 asteeseen, sen energiankulutus on n. 150 kWh vuodessa mutta lämmitysjärjestelmästä tarvitaan n. 1550 kWh.
  • Jos tuloilman lämpötilaksi säädetään 20 astetta, jälkilämmityspatteri kuluttaa lähes 1000 kWh vuodessa ja lämmitysjärjestelmästä tarvitaan enää n. 800 kWh vuodessa.

Valloxin verkkosivuilta ladattavan laskurin avulla voit laskea arvion nykyisen ilmanvaihtokoneesi energiankulutuksesta Suomen ilmastossa sekä kuinka paljon säästöä syntyy, kun vanha ilmanvaihtokone vaihdetaan uuteen energiatehokkaaseen Vallox-ilmanvaihtokoneeseen.

Katso lisää energiatehokkaasta ilmanvaihdosta.
 

Mistä näkee lämmöntalteenoton energiatehokkuuden?

Käytännössä lämmön talteenoton tehokkuuden näkee siitä, kuinka paljon viileämpää koneesta ulos poistuva ilma (jäteilma) on verrattuna asunnosta koneelle menevään ilmaan (sisäilma). Siinä välissä kone ottaa poistoilman lämmön talteen ja siirtää sen huoneisiin tuotavaan ilmaan (tuloilma).

Mitä alhaisempana tuloilman lämpötila-asetus pidetään, sitä suuremman osan vuodesta lämmöntalteenotto riittää tuloilman lämmittämiseen ja sitä vähemmän jälkilämmityspatteri kuluttaa sähköä.

Vastaavasti lämmitysjärjestelmästä tarvitaan enemmän energiaa, jotta huonelämpö pysyy mukavana. Eurojen kannalta sillä on merkitystä, jos lämmitysjärjestelmä käyttää sähköä edullisempaa raaka-ainetta. Sähkölämmitteisessä talossakin tuloilman lämpötilapyynti kannattaa pitää järkevissä mitoissa.

Ilmanvaihtokoneen lämmitysvastuksia ei kuitenkaan saa ottaa kokonaan pois päältä, sillä kone tarvitsee niitä sulatusjaksojen aikana kovilla pakkasilla. Jos vastukset ottaa kokonaan pois päältä energiansäästösyistä, voi kone sen seurauksena jäätyä. Lue lisää käytännön vinkkejä Vallox-ilmanvaihtokoneen energiatehokkaaseen käyttöön.
 

LTO_ver2_800x450

Lämmöntalteenottokenno on koneellisen ilmanvaihdon olennainen osa. Se hyödyntää poistoilmasta talteen otetun lämmön ja siirtää sen tuloilmaan. Näin tuloilma on kylminäkin vuodenaikoina aina sopivan lämmintä ja vähentää kodin lämmitystarvetta. Kylminäkin päivinä ilmanvaihtokone pystyy lämmittämään tuloilman +17 asteiseksi ja kodin lämmitysjärjestelmän hoidettavaksi jää muutama aste.
 

Miten ilmanvaihdon säästö syntyy?

  1. Energiatehokkainta on käyttää ilmanvaihtoa tarpeen mukaan. Silloin energiankulutus on ilmanvaihdon osalta optimaalisinta. Kun koti on tyhjänä, ilmanvaihto voi olla hyvinkin pienellä teholla (MyVallox-koneissa tätä varten on Poissa-tila), sillä kun ilmanvaihto pienennetään puoleen, sen kuluttama energia pienenee alle puoleen. Kun ollaan kotona, ilmanvaihtoa tarvitaan, jotta esim. hiilidioksidi poistuu. Silloin ilmanvaihtoa tarvitaan enemmän (MyVallox-koneissa tätä varten Kotona-tila). Tärkeintä on tehostaa ilmanvaihtoa esim. peseytymisen jälkeen, jotta ylimääräinen kosteus poistuu hallitusti (MyVallox-koneissa tätä varten Tehostus-tila). Jos siis itse säädät ilmanvaihdon tehoa, näillä käyttötottumuksilla vaikutat ilmanvaihdon kuluttamaan energiaan.
  2. Hyödynnä ilmanvaihtokoneen automatiikkaa. Jos iv-koneessasi on kosteus- ja/tai hiilidioksidianturit (kuten nykyaikaisissa Vallox MV-koneissa on), ne säätävät ilmanvaihdon tehoa tarpeen mukaan automaattisesti. Anturit kannattaa siis pitää päällä ja antaa niiden hoitaa iv-koneen tehon säätö. Näin ilmaa ei vaihdeta turhaan, vaan energiatehokkaasti tarpeen mukaan.
  3. Pidä ilmanvaihto aina päällä. Tarpeen mukaan käyttäminen ei tarkoita iv-koneen sammuttamista yöksi tai kotoa lähtiessä, eikä jälkilämmitysvastuksen kytkemistä pois. Itse asiassa koneen sammuttaminen tai vastusten poiskytkentä voi olla hyvinkin haitallista koneen toiminnalle, sillä silloin (talvella tuikitärkeä) sulatusautomaatio ei välttämättä toimi. Sammutettu kone ei myöskään poista sisäilmaan kertynyttä kosteutta, vaan kosteus jää talon rakenteisiin. Älä siis koskaan sammuta iv-konetta energiansäästösyistä, sillä se on haitallista sekä koneelle että kodillesi!
  4. Alenna tuloilman lämpötilaa järkevä määrä, mutta jätä jälkilämmitysvastus päälle, jotta kone pystyy käyttämään sitä sulatusjaksojen aikana.
 
Päivitetty
11.1.2023