Asiaa kipsilevyn palonkestävyydestä sekä ääneneristyksestä

Kun käyttöön aiottu ratkaisu herättää kysymyksiä, on myös suotavaa, että niihin löytäisi oikean vastauksen helposti. Keräsimme yhteen yleisimmin esitettyjä kysymyksiä ääneneristämisestä sekä palonkestävyydestä ja pyysimme Gyprocin tekniseltä tuelta sekä myynniltä vastaukset mieltä askarruttaneisiin seikkoihin.

Voiko kipsilevyä käyttää saunassa, entä soveltuuko se vaimentamaan ääntä?Voiko kipsilevyä käyttää saunassa, entä soveltuuko se vaimentamaan ääntä?

Kun ääneneristys pohdituttaa

Miten voin parantaa huoneistojen välisen seinän tai katon ääneneristystä?

– Uusien talojen huoneistojen välinen ilmaääneneristysarvo tulee olla enemmän kuin 55 dB ja askeläänien pienempi kuin 53 dB. Nämä ovat jo hyviä arvoja ja niiden parantamiseen ei yleensä tarvitse ryhtyä. Vanhempien talojen rakenneratkaisut saattavat joskus olla toteutettu huonosti ja väärillä materiaaleilla. Ensimmäinen asia mihin kannattaa kiinnittää huomiota on rakenteiden tiiveys. Tarkasta onko seinässä rakoja tai reikiä, joista ääni pääsee kulkeutumaan. Seuraavaksi on syytä tarkastaa seinän rakennusmateriaalit ja niiden paksuus.

– Seinän ja katon ääneneristystä voidaan parantaa tiivistämällä raot ja lisäämällä rakenteeseen lisäkoolaus (puu- tai peltiranka sekä AP 25 akustinen jousiranka), pehmeää mineraalivilla asennetaan koolausväliin sekä pintaan Gyproc levytys, joko yhtenä tai kahteen kerrokseen. Levytys kannattaa toteuttaa mahdollisimman painavalla levyllä (esimerkiksi Gyproc erikoiskova GEK13). Myös lisärakenteen tiiveys kannattaa toteuttaa huolellisesti esim. kittaamalla kaikki liittymät (seinä-, katto-, lattiaraja) elastisella kitillä.

Miten rakennetaan kipsilevyseinä, jonka ääneneristys on esimerkiksi 48 dB?

– Gyproc seinien valintaan on monta mahdollisuutta. Gyproc käsikirjasta löytyy äänikuuset jokaiselle väliseinätyypille. Gyprocin sivuilta löytyy väliseinävalitsin, jolla voidaan hakea itselle sopivin vaihtoehto. XR-rangalla tehdyllä väliseinällä on paras äänitekninen toimivuus ja sillä saavutetaan yleensä yhden ääniluokan (n. 4 dB) parempi ääneneristävyys kuin tavallisella GS- tai kertopuurangalla.

Voit ladata itsellesi Gyproc Käsikirjan täältä!

Lapsiperheissä syntyy helposti ääntä.Lapsiperheissä syntyy helposti ääntä.

Kipsilevyn palonkestävyys: kauanko ja mitä kipsilevy kestää?

Mikä on kipsilevyn palonkesto?

– Kipsilevyä voidaan käyttää osastoivissa seinissä ja katoissa rakennusmateriaalina. Gyproc palosertifikaatissa ja käsikirjassa on esitetty eri vaihtoehtoja, miten rakenteiden palonkestoa saadaan lisättyä käyttämällä eri tyyppisiä ja paksuisia kipsilevyjä.

Mihin kipsilevyn palonkesto-ominaisuudet perustuvat?

– Kipsilevyjen hyvä palonkesto perustuu kipsikiveen sitoutuneeseen kideveteen. Paremmin paloa kestäviin rakenteisiin on kehitetty erikoistuotteita, joiden palonkestoaika on parempi kuin peruskipsilevyllä. Palolevyjen hyvät ominaisuudet saadaan aikaan lisäämällä kipsiytimeen paloa hidastavia aineita kuten vermikuliittia ja savea.

Voiko kipsilevyä käyttää esimerkiksi...

Voiko kipsilevyjä käyttää saunassa kiukaan takana, takan läheisyydessä tai lämpöpatterien takana?

– Kipsilevyjä ei saa käyttää paikoissa, jossa lämpötila on yli 50 astetta. Jos kipsilevy on jatkuvasti kuumassa, alkaa levyssä oleva kidevesi hiljalleen poistumaan, jolloin kipsiydin alkaa murenemaan.

Gyprocin valikoimaan kuuluvat myös erilaiset palonsuojalevyt, joiden etuna on, että palonkestoluokka EI 30 tai suojaverhousluokka K2 30 voidaan saavuttaa jo yhdellä levykerroksella.
Muistettavaa on, että myöskään nämä levyt eivät sovellu kiukaiden tai tulisijan taakse, vaan osastoivien seinien tekoon muualla rakennuksessa.

422 633 house-3950679_1920

Paloluokitellut seinärakenteet

Suunnitelmissa lukee, että seinän palovaatimus on EI30, mitä tämä tarkoittaa ja miten se toteutetaan?

– Suunnitelmien merkinnät, E= tiiveys I = eristävyys tarkoittaa, että rakenne on kestettävä palotilanteessa tiiviinä savukaasuilta, eikä lämpötila saa nousta yli sallitun rajan ennen 30 minuutin aikarajaa. Gyprocin käsikirjasta sekä Palosertifikaatista löytyy yleisimmät varmennetut yläpohja-, välipohja-, väliseinä- ja ulkoseinärakenteet. Käsikirja sekä Sertifikaatti on ladattavissa Gyprocin nettisivuilta.

Miten paloluokiteltujen kipsilevyseinien liitoksien ja saumojen tiivistys ja pintakäsittely toteutetaan?

– Kipsilevyjen väliset reunaohennetut saumat kitataan normaalisti Gyproc-valmistasoitteella ja kartonkisaumanauhalla. Tuplalevyseinien alempaa kerrosta ei tarvitse kitata. Liittymärakenteiden tiivistys Gyproc-saumanauhalla ja Gyproc-tasoitteella tai kivipohjaisella elastisella saumamassalla. Löydät tarkemmat tiedot Gyproc käsikirjan kappaleesta 3.11. tai palosertifikaatin liite 2.

Voit ladata itsellesi Gyproc Käsikirjan täältä!
Gyproc palonkestävyys, sertifikaatti

750 Gyproc_50th_Juhlalogo
 
Päivitetty
30.11.2022