Näinkin voi rakentaa: Näyttävästi sisäänkutsuva kulmaikkuna

Rakennetaan Yhdessä -yhteisö haastoi some-seuraajiaan esittelemään taidokkaita toteutuksiaan. Jenna Järvinen osallistui Instagramissa Onnistuneet ratkaisut -teemakuukauteen jakamalla kotinsa kulmaikkunaratkaisun. Tässä jutussa pääsemme kurkistamaan miten sitä lähdettiin suunnittelemaan sekä mitä toteutuksessa tuli ottaa huomioon.

Kuva: Jenna Järvinen, Instagram: @talo_jjKuva: Jenna Järvinen, Instagram: @talo_jj

Kaartaessa Maskussa sijaitsevan omakotitalon pihaan, vastassa seisoo jylhä kivitalo. Sisäänkäynnillä on kaksi kerrosta yhdistävä kulmaikkuna, joka toivottaa vieraat avoimesti tervetulleiksi. Näyttävän kulmaikkunaratkaisun suunnittelu ja toteuttaminen vaati normaalista poikkeavia ratkaisuja, sillä talon ulkonurkkaan ei haluttu perinteistä, raskaan näköistä nurkkapilariratkaisua, vaan tuenta toteutettiin ikkuna-aukkoja ympäröivien betoniharkkojen raudoituksen ja betonoinnin avulla. 

Ideoinnista onnistuneisiin luonnoksiin

Vuonna 2016 valmistuneessa talossa asuu insinööripariskunta tyttärensä kanssa. Ennen taloprojektin alkua pari kokosi ulkomaalaisten alan kirjojen ja lehtien sekä sosiaalisen median avulla ideakansion Schauman Arkkitehtien Juha Randelinille. Kansiosta löytyi viitteitä persoonalliseen, arkkitehtoniseen sekä minimalistiseen kivitaloon, josta löytyisi paljon ikkunapinta-alaa ja mahdollisesti erikoisikkuna. Yhteistyö arkkitehdin kanssa lähti heti onnistuneesti liikkeelle, sillä jo ensimmäiset luonnokset saivat vihreää valoa.

Arkkitehti toi pöydälle idean kulmaikkunasta heti luonnossuunnittelun alussa. Ratkaisun suunnittelu lähti liikkeelle varhaisessa vaiheessa projektia, jotta pystyttiin huomioimaan haasteita tuovat rakennustekniset seikat, kuten ikkuna-aukkojen koko sekä niiden päällekkäiset sijainnit. Tavoitteena oli mahdollisimman pelkistetty ja siro lopputulos, jossa ikkunoiden valoaukkojen pinta-ala olisi mahdollisimman suuri. Insinööritoimisto Milan Oy:n Minna Milan toteutti kivitalon rakennesuunnittelun. Asukkaat suunnittelivat kulmaikkunan asennukseen liittyvät yksityiskohdat itse.

Kulmaikkunan ylä- ja alakerran ikkuna-aukkojen tuennat laadittiin heti suunnitteluprosessin alkumetreillä ja siihen liittyvät työt tehtiin muun runkotyön yhteydessä.

Jotta ikkunoiden valoaukkojen koko pystyttiin maksimoimaan, ikkunakarmeihin luovittiin oma ratkaisu. Perinteisesti ikkunakarmi on ikkuna-aukon sisäpuolella, jolloin se vähentää valoaukon pinta-alaa. Tässä tapauksessa yläkerran ikkunan sisäsmyygit rapattiin ikkunakarmeja vasten, jotta ne saatiin samaan linjaan karmien sisäpinnan kanssa. Karmin sisäpintaan asennettiin ennen tasoitustyön aloittamista ohut peltilista, saumakohdat tiivistettiin akryylimassalla ja maalattiin lopuksi.

Ikkunatermejä

Smyygi = Täytelista ikkunan ja seinän välissä, mikäli nämä pinnat ovat eri tasossa toisiinsa nähden.

Ikkunakarmi = Karmi muodostaa ikkunan rungon.


Ikkunakarmien vaatimukset

Kulmaikkunat tilattiin Klas1 Ikkunoilta. Ikkunatoimittajavalinnassa täytyi ottaa huomioon ulko-oven integroiminen alakerran kulmaikkunaan sekä yläkerran kulmaikkunan karmirakenne. Koska lopputuloksesta haluttiin kevyen näköinen, karmirakenteiden kanssa täytyi hieman soveltaa.

Puuseppä toteutti alakerran kulmaikkunan siten, että ulko-oven ja ikkunan väliin asennettiin ainoastaan yksi yhteinen pystykarmi. Normaalisti ovella sekä siihen liittyvällä ikkunalla olisi omat erilliset karmirakenteet. Jos ulkonurkan ikkunat olisi asennettu perinteisesti kahtena erillisenä ikkunana toisiaan vasten, niiden rakenne olisi muodostunut melko raskaaksi.

Siro ulkonurkka saatiin toteutettua 45-asteen kulmassa olevalla ikkunakarmilla. Karmimateriaaleissa päädyttiin puualumiini-ikkunoihin, alumiinin erinomaisen säänkestävyyden ja puun pehmeä ulkonäön perusteella.

Kulmaikkunoiden tavoitteena oli mahdollisimman pelkistetty ja siro lopputulos, jossa valoaukkojen pinta-ala olisi mahdollisimman suuri. / Kuva: Jenna Järvinen, Instagram: @talo_jjKulmaikkunoiden tavoitteena oli mahdollisimman pelkistetty ja siro lopputulos, jossa valoaukkojen pinta-ala olisi mahdollisimman suuri. / Kuva: Jenna Järvinen, Instagram: @talo_jj

Koska talo sijaitsee hyvin aurinkoisella rinnetontilla ja siinä on pystyräystäät, kulmaikkunaan kohdistuu voimakasta säärasitusta. Säärasituksen haittavaikutukset kuten lämpö- ja kosteusliikkeet haluttiin minimoida kyseenomaisella karmirakenteella, vaikka Klas1 Ikkunoilta olisi löytynyt myös karmiton kulmaikkunavaihtoehto.

Asennuksen vaiheita

Kulmaikkunat asensi vaativiin nosto- ja asennustöihin erikoistunut VT-Services Finland Oy. Koska ikkunat ovat suuria ja painavia, tuli hyvissä ajoin selvittää asennuksessa tarvittava nostokalusto ja -paikka sekä muut tarvittavat apuvälineet. Tässä projektissa pitkänmallinen talo ja rinnetontin jyrkkyys kasvattivat nostokaluston kokovaatimusta merkittävästi.

Asukkaat tekivät itse muun muassa ikkuna-aukkojen tuennan, apukarmi- ja liittymärakenteet sekä viimeistelytyöt, mikä mahdollisti pienimpienkin yksityiskohtien pitkällisen ja huolellisen toteuttamisen.

Betoniharkkojen onkaloiden ahtaus raudoitukseen ja betonointiin liittyen toi haasteita työhön. Vaadittiin sorminäppäryyttä, jotta tarvittavat raudoitukset saatiin asennettua ja sidottua suunnitelmien mukaisille paikoille. Betonointityössä tuli huomioida riittävän juoksevan massan valinta sekä huolellinen valutyö, jotta betonia saatiin varmasti kaikkialle seinärakenteisiin.

Karmiton kulmaikkuna mahdollistettiin tuennan toteuttamisella ikkuna-aukkoja ympäröivien betoniharkkojen raudoituksen ja betonoinnin avulla. / Kuva: Jenna Järvinen, Instagram: @talo_jjKarmiton kulmaikkuna mahdollistettiin tuennan toteuttamisella ikkuna-aukkoja ympäröivien betoniharkkojen raudoituksen ja betonoinnin avulla. / Kuva: Jenna Järvinen, Instagram: @talo_jj
Suuret ja painavat ikkunat vaativat erikoisosaamista nosto- ja asennustöiden suhteen. / Kuva: Jenna Järvinen, Instagram: @talo_jjSuuret ja painavat ikkunat vaativat erikoisosaamista nosto- ja asennustöiden suhteen. / Kuva: Jenna Järvinen, Instagram: @talo_jj

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Seikkoja, joita Jenna painottaa ottamaan huomioon vastaavankaltaisissa projekteissa:
 

 • Laadi tarkka suunnitelma heti projektin alkumetreillä. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun kyseessä on normaalista poikkeavia ratkaisuja. Erikoisratkaisut tulee huomioida jo varhaisessa vaiheessa suunnittelua, sillä ne vaikuttavat muihin rakennusosiin.
 • Budjetissa kannattaa myös ottaa huomioon, että erikoisratkaisujen suunnittelu ja toteutus on yleensä huomattavasti kalliimpaa, mikäli siihen käytetään ulkopuolisia tekijöitä.
 • Ikkunoita ja ovia koskevat säädökset ja määräykset kuten koko, sijainti, turvallisuus ja energiatehokkuus tulee ottaa huomioon.
 • Ikkuna- ja ovirakenteiden sekä niiden liittymien rakennusteknisiä sekä paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja ei saa ohittaa.
 • On myös huomioitava, etteivät kaikki erikoisratkaisut välttämättä sovellu rakennusteknisesti Suomen ilmasto-olosuhteisiin, jonka takia lämpö- ja kosteustekniset asiat tulee selvittää ennen suunnittelun aloittamista.

Kulmaikkuna tuo sisälle runsaasti luonnonvaloa tarjoillen samalla hulppeita maisemia niin ylä- kuin alakertaankin.

Tarkasti laaditut suunnitelmat ja huolellinen toteutus veivät onnistuneeseen lopputulokseen, josta tuli yksi perheen lempikohdista kodissaan. Kuten muukin osa talosta, myös kulmaikkunaratkaisu toteutettiin ensimmäisten arkkitehtiluonnoksien pohjalta.

Kuva: Jenna Järvinen, Instagram: @talo_jjKuva: Jenna Järvinen, Instagram: @talo_jjNäinkin voi rakentaa -vieraskynäsarjaa esittelee oivaltavia ja upeita toteutuksia niin rakentamisen kuin sisustamisenkin saralta. Artikkelit tuottaa Rakennetaan Yhdessä -yhdistys, jonka tavoitteena on yhdistää suunnittelun ja rakentamisen ammattilaiset sekä asumisen asiantuntijat eli tavalliset ihmiset.

Tutustu aiempiin vieraskynäartikkeleihin:


”Kyllä onnistuu” kuuluu liian harvoin rakennusalalla – uusi sarja esittelee onnistuneita ratkaisuja

Näinkin voi rakentaa: Onnistuneen tulisijan suunnittelu ja toteutus

 

Rakennetaan Yhdessä -yhteisö

 • Perustettu maaliskuussa 2021
 • Kokoaa yhteen rakennus- ja sisustusalan kehittämisestä sekä paremmasta asumisesta kiinnostuneet.
 • Edistää ja luo avointa keskustelua suomalaisesta rakentamisesta Instagram-yhteisössä ja muissa kanavissa.
 • Tuottaa monipuolisia mediasisältöjä.
 • Toimii rakennusalan eri toimijoita ja kuluttajia yhdistävänä sekä kuuntelevana osapuolena.
 • Näyttää onnistuneiden rakennusratkaisujen avulla, että näinkin voi rakentaa.

Tervetuloa mukaan! 


@rakennetaanyhdessa #rakennetaanyhdessä
www.rakennetaanyhdessa.fi

Näinkin voi rakentaa -vieraskynäsarjan seuraava osa julkaistaan marraskuussa 2021.

 
Julkaistu
18.10.2021