Miten siirtyä käyttämään uusiutuvaa lämmitysöljyä?

Monet ovat varmasti pohtineet, soveltuuko markkinoille tullut uusiutuva polttoöljy jo vuosia käytössä olleeseen öljylämmitysjärjestelmään. Vaihto ympäristömyönteisemmän polttonesteen käyttöön onnistuu hyvinkin helposti, kunhan huomioi muutaman seikan.

uusiutuva_lammitysoljy_1920x1080

Vanhan lämmitysjärjestelmän päivitys

Nykyistä lämmityslaitteistoa ei ole tarpeen purkaa siirtyäkseen uusiutuvan lämmitysöljyn käyttäjäksi. Tällä hetkellä lämmityslaitteistoissa käytettäväksi on saatavissa HVO-pohjaista (Hydrotreated Vegetable Oil, vetykäsitelty kasviöljy) täysin uusiutuvaa lämmitysöljyä, jota valmistaa Neste Oyj. Tämän HVO-pohjaisen uusiutuvan lämmitysöljyn käyttäminen edellyttää kuitenkin poltinlaitteiston päivittämistä uusiutuville lämmitysöljyille.

Jos öljypoltin on yleinen merkki, eikä vielä kovin iäkäs, ei polttimen uusiminen todennäköisesti ole tarpeen. Koska seostamattoman HVO-pohjaisen uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön kuitenkin liittyy teknisiä päivitystarpeita, soveltuvuuden ratkaisee polttimen valmistaja, jolta asia kannattaa varmistaa.
 

Uusiutuvalle lämmitysöljylle tarkoitettu poltin

Tehtäessä polttimen päivitys, siinä tarvittavat toimenpiteet tulee teettää Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto Tukesin hyväksymällä öljylämmitysalan liikkeellä.

Päivityksessä vaihdetaan turvallisuustoimintoja ohjaava poltinohjain digitaaliseen tyyppiin ja palamistapahtumaa tarkkaileva liekinilmaisin uusiutuvalle lämmitysöljylle soveltuvaksi IRD-tyyppiseksi. HVO-pohjainen uusiutuva lämmitysöljy palaa moitteettomasti, mutta liekin aallonpituus on erilainen kuin tavallisella lämmitysöljyllä.

Jos kyseessä on uudisasennus, polttimessa mahdollisesti on jo uusiutuvalle lämmitysöljylle tarkoitetut poltinohjain ja liekinilmaisin.

Mikäli siirtymävaiheessa öljysäiliössä on vielä jäljellä tavallista lämmitysöljyä, voi HVO-pohjaista uusiutuvaa lämmitysöljyä huoletta sekoittaa siihen.
 

Miten paljon uusi liekinilmaisin ja poltinohjain maksavat?

Valmistaja tai maahantuoja sekä polttimen komponentteja jälleenmyyvä ja asentava urakointiliike määrittelevät päivitykselle sopivan markkinahinnan. Tarjouksia on siis hyvä kysyä useammaltakin palveluntarjoajalta. Öljypoltinhuollon yhteydessä tehty asennustyö tarvittavien komponenttien kanssa on arviolta muutamia satasia.
 

Asennukset tulee olla tehty TS-suositusten mukaisesti

TS-suositukset ovat lämmitystoimialan julkaisema sarja teknillisiä suosituksia ja ohjeita, joita asentajat käyttävät apunaan päivittäisessä työssä. Suosituksia on tähän mennessä julkaistu kaikkiaan 14 erilaista. Viimeisin käsittelee uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön liittyviä asioita.

TS-sarjan tavoitteina on toimialan toimintatapojen ja asennusten toteutusten yhdenmukaistaminen. Saadakseen tarvittavat asennuspätevyydet, tulee lämmityslaitealan asentajan myös hallita suositukset hyvin.

Suunnitellessasi öljynpolttimen vaihtoa HVO-pohjaiselle uusiutuvalle lämmitysöljylle, käytä aina öljylämmitysalan ammattilaista. Täältä löydät osaavat poltinurakoitsijat.
 

Öljylämmittäjä, muista myös nämä:

  • Olipa lämmitysöljy uusiutuvaa tai ei, aina tulisi muistaa laitteiden ja komponenttien hyvän kunnon merkitys. Kattila- ja poltinhuollot tuovat hintansa takaisin energiansäästönä ja laitteiden pidentyneenä käyttöikänä.
  • Yleistyvä hybridilämmitys tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen vuodenaikalämmitykseen: öljy lämmittää kylmimpinä kuukausina, uusiutuvaa lämpöpumppu- (ilma-vesi) tai aurinkoenergiaa voi hyödyntää muulloin. Hybridijärjestelmissä uusinta on öljyn ja lämpöpumpputekniikan yhdistäminen.
  • Kaikissa huolto-, kunnostus- ja asennustöissä on tärkeää, että näitä töitä tekee vain Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto TUKESin hyväksymä urakoitsija. Ammattilainen varmistaa myös, että laitteisto toimii parhaalla tavalla.

 
Päivitetty
10.11.2022