Tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuuden merkittävin riskitekijä asentamisvaiheessa tehdyt virheet

Omakotitaloihin asennettavien savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus on rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla – useimmiten rakentava perhe, muistuttaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry ja Industria Oy Palosuojelurahaston osarahoittamassa hankkeessa. Hankkeessa kartoitettiin tulisijojen ja savupiippujen riskitekijöitä ja niihin ratkaisuja. Selkein riskitekijä liittyi asennusvaiheeseen.

hayden-scott-lyTgIeUBOUE-unsplash 1920x1080

Palot ovat johtuen savupiipuista ja tulisijoista ovat yleisiä hankkeen mukaan; joka kuudes palo on liittyy savupiippuihin ja tulisijoihin. Pelastustoimen mukaan niitä sattuu pahimpina vuosina jopa 1000. Paloturvallisuuteen liittyvistä nykymääräyksistä keskeisessä roolissa olivat RIL 245-2020 Pienet savupiiput -ohje, jossa on huomioitu ympäristöministeriön savupiippuja koskeva asetus (745/2017), siihen liittyvä opas sekä juuri päivitetyt, savupiippuja koskevat kansalliset soveltamisstandardit (SFS 7009-7015).

Hankkeessa kerättiin viidellä eri paikkakunnalla pidetyistä tilaisuuksista kerättiin osallistujien näkemyksiä merkittävimmistä riskitekijöistä, keinosta estää niitä sekä riskitekijöiden tunnistamiseen liittyvistä haasteista. Hankkeessa esiteltiin myös muun muassa tilastotietoa tulipaloista Pronto-tietokannasta, TTY:n tekemiä savupiippuja koskevia laboratorio- ja kenttätestejä sekä todellisia tulisijoja ja savupiippuja koskevia virhetilanteita FISE:n rakennusvirhepankista.

Maksuttomiin tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin pari sataa rakennusvalvonnan edustajaa, paloviranomaista, suunnittelijaa, vastaavaa työnjohtajaa, nuohoojaa, jakelijaa, asentajaa ja alan yritysten edustaa. Tilaisuudet järjestettiin kattavasti eri puolella Suomea: Espoossa, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. 

Hankkeessa todettiin selvästi suurimmaksi riskitekijäksi asentamiseen ja toteutukseen liittyvät tekijät, kuten riittämättömät suojaetäisyydet, tulisijan tai savupiipun uusiminen sekä yläpohjan läpiviennin toteutus.

Kuva 1. Tilaisuuksiin osallistujien näkemyksiä tulisijojen ja savupiippujen riskitekijöistäKuva 1. Tilaisuuksiin osallistujien näkemyksiä tulisijojen ja savupiippujen riskitekijöistä

Tiedon jakamisessa osallistujat pitivät parhaimpana keinona entistä selkokielisempien ohjeiden ja julkaisujen laatimista sekä niihin liittyvien koulutustilaisuuksien ja webinaarien pitämistä räätälöidysti eri kohderyhmille.
 

Lähde: Rakennusteollisuus RT

 
Päivitetty
10.1.2021