Tutkitusti vähähiilisiä lasivillaeristeitä

ISOVER-eristeet valmistetaan kierrätyslasista

Vähähiilisempi tulevaisuus, siihen kaikkien tulisi pyrkiä. ISOVER lasivillaa valmistava Saint-Gobain Finland haluaakin omalta osaltaan haastaa suomalaiset yritykset toimimaan yhdessä päämäärän saavuttamiseksi.

ISOVERin turvalliset, tehokkaat sekä asumismukavuutta lisäävät eristeet on Suomessa valmistettuja ja Suomen oloihin suunniteltuja eristeitä, joissa on otettu huomioon myös tuotteen kierrätysmahdollisuus sekä tuotteen hiilijalanjälki. Eristeet valmistetaan jopa 70 prosenttisesti kierrätyslasista. ISOVER onkin näin Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä.

750 Artikkeli_ISOVER_Rakennuslehden_liite_Rakennusalan_parhaat_

Tutkitusti vähähiilisempiä muihin verrattuna

Saint-Gobain Finland teetti asiantuntijayritys Bionovalla selvityksen ISOVER-eristeratkaisujen ympäristövaikutuksista rakenne- ja rakennustasolla koko rakennuksen elinkaaren aikana. Samalla saavutettiin myös tietoa ISOVER-eristeratkaisujen hiilipäästöistä verrattuna vaihtoehtoisiin eristeratkaisuihin. Selvityksessä vertailtiin eri eristemateriaalien tuottamaa hiilijalanjälkeä neljässä eri rakennetyypissä. Saadut tulokset perustuvat viralliseen kolmannen osapuolen todentamaan tuotteiden ympäristövaikutusdokumentaatioon eli EPD-ympäristöselosteisiin.

Mihin vähähiilisyys sitten perustuu? Yksinkertaisesti lasivillan pienempään tiheyteen samalla lämmöneristystasolla sekä sekä materiaalin kierrätysalkuperällä. ISOVER-lasivillaeristeissä lämmöneristystaso saavutetaan lasivillan pienemmällä massalla. Valmistuksessa käytetään lisäksi uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä, joka myös osaltaan pienentää hiilidioksidipäästöjä jopa 20 %. Forssan tehtaalla käytetään myös paikallisesti tuotettua biokaasua tehtaan tuotannon pyörittämiseen.

Kaikki selvityksessä käytetyt ISOVER-eristeitä käyttävät yläpohja- ja ulkoseinärakenteet on mallinnettu valmiiksi rakennuttajien, suunnittelijoiden sekä arkkitehtien käyttöön maailman johtavaan rakennusalan elinkaariarviointityökalu One Click LCA:han.

750 294 Artikkeli_ISOVER_Rakennuslehden_liite_Rakennusalan_parh

– Rakennettu ympäristö muodostaa jopa 39 % kaikista CO2-päästöistä. Eristeiden osuus tästä on sitten toki huomattavasti pienempi. Selvityksen tarkoitus ei olekaan rakentaa vastakkainasettelua vaihtoehtoisten materiaalien ja lasivillan välille vaan herättää keskustelua alalla siitä, että rakennetun ympäristön hiilijalanjälki muodostuu koko elinkaaresta aina materiaalivalinnoista alkaen. Tämä onkin ennen kaikkea osoitus siitä, että ilman kaikkien osatekijöiden huomioimista päästöjä ei tulla saamaan alas ja tähän todella tarvitaan kaikkia alan yrityksiä, sanoo Anne Kaiser, Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö.

Tutustu raporttiin!

750_2 Isover_vertailugraafi

Haaste eteenpäin hyvässä hengessä

Koska ISOVERin tuotteiden tulokset olivat selvityksessä erinomaisella tasolla, haluaa Saint-Gobain Finland nyt hyvässä hengessä haastaa suomalaiset rakennusalan toimijan kiinnittämään huomiota hiilijalanjälkeensä sekä keinoihin, joilla sitä saataisiin pienemmäksi.

Kukaan ei ole täydellinen, myös ISOVERilla on tarkoitus kehittää omien tuotteidensa elinkaaren loppupäätä eli lasivillanjätteen kierrätystä. Lasivillajätteen kierrätyksestä onkin käynnissä laajasti tutkimusta sekä käytännön kokeiluvaiheessa olevia projekteja. Testissä on mm. onko mahdollista hyödyntää prosessoitua lasivillaa esimerkiksi betonin kaltaisissa tulevaisuudenmateriaaleissa, geopolymeereissä.

Lisää ISOVER-eristeiden vähähiilisyydestä


 
Päivitetty
22.10.2020