Ympäristöön istuva tiilijulkisivu

Espoossa samalla tontilla sijaitsee kaksi erillistä pientaloa täydessä harmoniassa toisiinsa sekä tontin muotoihin ja kasvillisuuteen. Myös talojen julkisivujen väritys ja ilme valittiin tontin ja ympäröivän luonnon ehdoilla.

Espoolaisten erillistalojen julkisivut istuvat kauniisti tontin luontoon. Kuva: Arsi IkäheimonenEspoolaisten erillistalojen julkisivut istuvat kauniisti tontin luontoon. Kuva: Arsi Ikäheimonen

Rakennuttajaperheet antoivat arkkitehdeille lähtökohtaisesti vapaat kädet. Lopputuloksen haluttiin olevan sekä arkkitehtonisesti että rakenteiltaan laadukas. Tältä pohjalta Arkkitehdit Anu Puustinen ja Ville Hara Avanto Arkkitehdit Oy:stä aloittivat erillistalokohteen suunnittelun.

Tavoitteena oli suunnitella kaksi erillistaloa siten, että rakennukset asettuvat luontevasti tontille, tarjoavat molemmille taloille yksityisyyttä ja parhaat mahdolliset näkymät. Samalla tulisi muodostua miellyttäviä ulkotiloja. Loivalla rinnetontilla sijainneet vanha kiviaita, avokalliot ja männyt haluttiin säilyttää.

Rakennusten sijoittelusta tehtiin kaikkiaan seitsemän eri luonnosta. Työn edetessä ratkaisu alkoi hahmottua. Talot sijoittuva toisiinsa nähden siten, että molempien talojen yläkerroksien näkymät ovat kauniit ja toisen rakennuksen läheisyydestä huolimatta yksityiset. Rakennuksen alemmat kerrokset kiertyvät eri suuntaan ylempien kerrosten kanssa, jolloin myös piharatkaisuista saatiin toimivat.

Kivitalo tiiliverhoilulla

Rakennushankkeen alusta alkaen oli selvää, että tontille ei rakenneta tyypillistä valkoiseksi rapattua, kuutiomaista kivitaloa. Tiili oli suunnitelmissa mukana julkisivuratkaisuna luonnosvaiheesta asti ja lopullinen tiilivalinta istuukin täydellisesti tontilla säilytettyjen mäntyjen ja avokallioiden värimaailmaan. Runkomateriaali valittiin rakennuksen muotojen ehdoilla. Paikalla valetulla teräsbetonilla saatiin talon ulokkeille riittävä kantavuus ja jäykkyys sekä pitkä käyttöikä.

Kuva: Arsi IkäheimonenKuva: Arsi Ikäheimonen

Pitkä ja matala tiili

Molempien erillistalojen julkisivut muurattiin ruskeansävyisellä Optima-tiilellä. Tiili eroaa perinteistä tiilestä mitoiltaan huomattavasti pidempänä ja matalampana. Muuraustyö tehtiin sekalimityksellä, jossa tiilien pystysaumat sijoittuvat sattumanvaraisesti muodostaen elävän pinnan. Myös muuraussauma on tavanomaista ohuempi, jolloin tiilen muoto ja ilme julkisivussa korostuvat sauman jäädessä syvemmälle osin piiloon.

Sekä rakennuttaja että arkkitehdit ovat lopputulokseen erittäin tyytyväisiä. Talot ovat arkkitehtonisesti mielenkiintoiset ja kestävät materiaalit takaavat pitkän ja huoltovapaan elinkaaren. Kohteen energiaratkaisuna on maalämpö ja jäähdytykseen käytetään maaviileää.

Julkisivujen limitys on sekalimitystä, sattumanvaraisen elävää. Tiilityyppi on pitkä ja matala, rouhea täystiili, jossa on kirjava poltto ja männyn kaarnaa muistuttavat sävyt. Julkisivut ja ulokkeiden alapinnat on ohutsaumamuurattu mustalla tiivislaastilla ilman jälkisaumausta. Näin muurattaessa tiilipinta korostuu saumojen jäädessä syvemmälle varjoon.

– Olemme olleet lopputulokseen todella tyytyväisiä. Laadukas lopputulos perustelee erikoisratkaisujen kustannukset.

Pitkä ja matala Optima-tiili on muurattu ohutsaumalla ja sekalimityksellä. Kuva: Arsi IkäheimonenPitkä ja matala Optima-tiili on muurattu ohutsaumalla ja sekalimityksellä. Kuva: Arsi Ikäheimonen
Ulkotiloissa on myös käytetty pitsimuuratusta suojaamaan yksityisiä alueita. Kuva: Arsi IkäheimonenUlkotiloissa on myös käytetty pitsimuuratusta suojaamaan yksityisiä alueita. Kuva: Arsi Ikäheimonen

Kiinnostuitko? Tilaa esite ja/tai jätä yhteydenottopyyntö:


 
Päivitetty
8.10.2021