Nuohouslaki uudistuu - piirinuohouksesta siirrytään sopimusperusteiseen malliin

Pelastuslaki 1078/2018 hyväksyttiin 5.12.2018. Muutos tulee voimaan vuoden 2019 alusta. Joissain tapauksissa on ollut mahdollista käyttää puolen vuoden siirtymäaikaa, joka on nyt päättymässä 1.7.2019.
Tähän asti käytössä ollut piirinuohousjärjestelmä päättyy nyt koko maassa ja nuohousala siirtyy sopimusperusteiseen malliin. Sopimusperusteisessa mallissa asiakas voi jatkossa valita itse haluamansa nuohouspalvelun tuottajan kotiinsa.

2Z9A1916_inkku

Piirinuohoussopimukset lakkaavat ja alueella voidaan järjestää nuohousta sopimusperusteisesti viimeistään 1.7.2019. Jotkut alueet (mm. Uusimaa, Oulun seutu ja osa Etelä-Karjalaa) ovat siirtyneet sopimusperusteiseen nuohoukseen jo aikaisemmin.

Mitä uudistus tarkoittaa käytännössä?

Kiinteistön omistajalla säilyy vastuu huolehtia nuohouksesta. Pelastusviranomaisella on valvontavastuu alueellaan, mutta ei nuohouksen järjestämisvastuuta. Nuohoojat markkinoivat palvelujaan jatkossa itsenäisesti toiminta-alueellaan tai halutessaan yli maakuntarajojen.

Nuohous tulee hoitaa

  • vakituisesti asutuissa kiinteistöissä kerran vuodessa
  • vapaa-ajan asunnoissa kolmen vuoden välein

Miten varmistaa jatkossa kodin luotettava nuohous?

Nuohouspalveluja saa tarjota vain nuohousalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Uusia nuohoojia kouluttaa muun muassa Nuohousalan Keskusliitto ry. Nuohoojan pätevyydestä, laatutakuusta ja ammattimaisesta nuohoustyöstä on tunnuksena Nuohousalan Keskusliiton OMAnuohooja.

Luotettavasta nuohoojasta ei tarvitse luopua

Keskusliiton OMAnuohooja-toimintamalli on käynnistynyt vuoden 2019 alusta. Sen on tarkoitus olla asukkaalle apuna tunnistaa luotettava, ammattipätevä ja Nuohousalan Keskusliiton työohjeita noudattava nuohooja. Käytännössä esimerkiksi tutuksi tullut nuohooja saattaa ajaa jatkossa pihaan OMAnuohooja-tunnukset autossaan. OMAnuohooja-toimintamalliin kuuluu tiettyjä kriteereitä, joiden on tarkoitus varmistaa paloturvallinen asuminen ja ympäristövastuullinen palveluntarjonta. Pelastuslaissa nuohoukselta edellytetään hyvää nuohoustapaa ja käytännössä tämä tarkoittaa nuohoustyöohjeen noudattamista. Nuohoustyöohje löytyy Nuohousalan Keskusliiton nettisivuilta www.nuohoojat.fi.
 

”Käyttäessään OMAnuohoojan palveluja, asiakas voi varmistua siitä, että palveluntuottaja vähintään nuohousalan ammattitutkinnon suorittanut, noudattaa Nuohousalan Keskusliiton nuohoustyöohjeita ja kouluttautuu kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuden edistämiseksi”, kertoo Nuohousalan Keskusliiton toimitusjohtaja Hannu Murtokare. ”Työ tehdään turvallisesti ja laadukkaasti.”

Lisätietoja nuohousalan uudistuksesta löytyy sisäministeriön hankesivuilta, Nuohousalan Keskusliitosta (09) 684 4160 sekä oman alueen pelastusviranomaiselta.

 
Päivitetty
21.12.2018