Öljylämmittäjän tärkeä muistilista

Öljylämmitys on varmatoiminen ja energiatehokas lämmitysmuoto, etenkin kun huollot ja säädöt ovat säännöllisesti tehty ammattilaisen toimesta. Vanhan öljylämmityksen saneeraus puolestaan takaa luotettavan ja kustannustehokkaan toiminnan vuosiksi eteenpäin. Ottamalla käyttöön uusiutuvaa energiaa voi öljyn kulutusta laskea merkittävästi, asentamalla esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpun olemassa olevan öljylämmitysjärjestelmän rinnalle.

Lv_Muurame_lampomittari

Huolto ja kunnossapito ajallaan säästää

Kattila- ja poltinhuollot tuovat hintansa takaisin energiansäästönä ja laitteiden pidentyneenä käyttöikänä. Huolletussa järjestelmässä öljy palaa tehokkaasti ja sitä kuluu vähemmän kuin huoltamattomassa.

Öljypoltin tulisi huollattaa aina, kun öljyä on kulunut 5 000 litraa, tai vähintään joka toinen vuosi, yli 10 vuotta vanha poltin vuosittain. Jos säiliön ja polttimen välissä on vielä vanha kaksiputkijärjestelmä, se on hyvä muuttaa turvallisemmaksi yksiputkijärjestelmäksi.

Kattila puhdistetaan kerran vuodessa, vanha useammin. Myös savuhormi tulisi nuohota kerran vuodessa. Huollossa lämpö- ja painemittareiden toiminta tarkastetaan, paisunta-astian esipaine ja toiminta tarkastetaan, samoin säätö- ja varolaitteiden kunto. Kun järjestelmässä on toimivat automaattiset säätölaitteet, hyötysuhde paranee ja energiankulutusta on helpompi seurata.

Katso lisää huollosta

Järjestelmän hallittu saneeraus kannattaa

Öljylämmitysjärjestelmä kannattaa saneerata ajoissa, koska hallittu saneeraus on aina edullisempi kuin pakon edessä viime tipassa tehty. Noin 12–15 vuotta vanha poltin kaipaa yleensä uusimista, ja noin 25–30 -vuotiaan kattilan saneerausta kannattaa miettiä. Uuden kattilan hyötysuhde voi olla jopa kymmeniä prosentteja parempi, ja lämmityskustannukset voivat alentua saman verran. Uudella kattilalla on myös pienemmät päästöt.

Usein saneerauksessa vaihdetaan kattila ja poltin sekä lämmityksen säätöautomatiikka. Vanhempien kattiloiden vaihdossa uusitaan monesti myös teknisen tilan varustusta, kuten lämmönsäätölaitteet, paisunta-astiat ja pumput. Myös putkistot saattavat kaivata remonttia. LVI-urakoitsijat neuvovat kullekin kiinteistölle sopivan kunnostussuunnitelman.

Katso lisää saneerauksesta
 

Mittaus_1920x1080

Tie tulevaisuuteen - uusiutavaa energiaa

Saneerauksessa kannattaa ottaa lähtökohdaksi rakennus, sen asukkaat ja heidän arvostuksensa. Jos talous ja sen kulutus on pieni, voi pelkkä öljylämmitys olla edelleen paras vaihtoehto. Hybridilämmitys tuo hyötyjä erityisesti silloin, jos kulutus on runsaampaa.

Öljylämmityksen kaltaiseen vesikiertoiseen järjestelmään hybridilämmitys istuu hyvin ja parantaa energiatehokkuutta. Öljyn rinnalle soveltuvat kiinteistöstä riippuen esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu tai aurinkolämpökeräimet. Puuta voi polttaa varaavassa tulisijassa tai kaksoispesäkattilassa. Jokin ratkaisu sopii toiseen kiinteistöön, toisessa taas joku muu on parempi. Asia riippuu talon sijainnista, koosta ja rakenneratkaisuista sekä asukkaiden määrästä ja elämänrytmistä.

Uusiutuvana energialähteenä markkinoille on tullut myös HVO-pohjainen uusiutuva lämmitysöljy (Hydrotreated Vegetable Oil), joka on valmistettu 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä. Siirtymällä ympäristömyönteisen lämmitysöljyn käyttöön, voi öljylämmittäjä jatkossa osallistua omalla panoksellaan hiilijalanjälkensä pienentämiseen.

Uusiutuva lämmitysöljy soveltuu sellaisenaan jo olemassa olevaan öljylämmitysjärjestelmään. Ainoa investointi on öljypolttimen liekinilmaisin vaihto uuteen.

Lue lisää: Miten siirtyä käyttämään uusiutuvaa lämmitysöljyä?

Katso lisää hybridijärjestelmästä

Muista tehdä öljyn tilaus ajoissa

Lämmitysöljy kannattaa tilata hyvissä ajoin, silloin kun sitä on vielä säiliössä jäljellä. Säiliötä ei kannata päästää ihan tyhjäksi, sillä sesonkiaikana toimitusajat voivat olla muutamia päiviä, ja jos lämmitysöljy pääsee loppumaan, voi tupaan tulla kylmä.

Huollettu laitteisto, pienempi kulutus

  • Kattila ja öljypoltin tulisi puhdistaa 1–2 vuoden välein, jottei nokea ja muita palamisjätteitä kerry tulipesän ja suuttimien pinnoille.
  • Puhdistetut laitteet takaavat puhtaan palamistuloksen, jolloin saman lämmön tuottamiseen menee vähemmän energiaa.
  • Saneerausta kannattaa ruveta suunnittelemaan, kun kattila on 25–30 vuotta vanha. Polttimen uusimisikä on noin 10–15 vuotta.
  • Merkkejä saneeraustarpeesta ovat suurelta tuntuva öljyn kulutus, verkostopaineen laskeminen, jatkuva tarve lisätä järjestelmään vettä sekä lämpimän käyttöveden riittämättömyys.
  • Hybridilämmityksessä eli kahden tai useamman energian rinnakkaiskäytössä voidaan öljyn käyttöä oleellisesti vähentää. Öljyllä varmistetaan talon lämpiäminen pakkaskautena. Muulloin lämmitys ja lämpimän käyttöveden tuottaminen hoidetaan uusiutuvilla energiamuodoilla aurinkolämmitystä tai lämpöpumppua käyttämällä.

Olisiko aika huollattaa öljylämmitys?

Katso lähin ammattilainen

 
Julkaistu
7.12.2022