F7-luokan suodatin suodattaa myös liikenteen hiukkaset

Ikkunaluukkuun asennettu Filtrete Aero pysäyttää siitepölyn ja ulkoilman epäpuhtaudet.Ikkunaluukkuun asennettu Filtrete Aero pysäyttää siitepölyn ja ulkoilman epäpuhtaudet.

- Auton huollosta pidetään usein parempaa huolta kuin asunnon, vaikka kodin kunnolla on merkittävä vaikutus siellä asuvien terveyteen. Kotia pitää huoltaa säännöllisesti, ihan niin kuin autoakin. Ei riitä, että rakennukseen on asennettu ilmanvaihtojärjestelmä. Jos sen suodattimia ei vaihdeta ja venttiileitä puhdisteta, sisäilman laatu heikkenee. Liian likaantuneet suodattimet menettävät tehonsa, jolloin raittiin ilman on vaikeampi läpäistä suodatinta. Tämä aiheuttaa tunkkaisuutta, kun ilma ei vaihdu kunnolla, muistuttaa Terveysilman toimitusjohtaja Peter Schlauf.

Huono sisäilma aiheuttaa ihmisillä erilaisia terveyshaittoja. Tavallisimpia ovat hengitysteiden ärsytysoireet, kuten nenän tukkoisuus ja vuoto, silmien kutina, kurkun kuivuus ja käheys sekä kuiva yskä. Myös väsymys ja päänsärky voivat johtua siitä. Usein oireet tulevat voimakkaampina lapsille. Huono sisäilma rasittaa erityisesti keuhkosairaita ja allergioista kärsiviä, joiden hapenottokyky on jo valmiiksi alentunut.

Ilmanvaihdon suodattimet kannattaa tarkistaa ja vaihtaa vähintään 2–3 kertaa vuodessa. Otollisia ajankohtia ovat alkusyksy siitepölykauden jälkeen sekä alkukevät ennen siitepölykauden alkua. Riittävä vaihtoväli riippuu osin talon sijainnista. Suodattimien teho heikkenee nopeammin vilkkaasti liikennöidyn tien tai paljon siitepölyä levittävien puiden lähellä.

– Taloyhtiöissä ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja uusiminen kuuluvat taloyhtiölle, mutta venttiilien puhdistus ja suodattimien vaihto yleensä asukkaille. Sovitut vastuujaot selviävät yhtiöjärjestyksestä. On asukkaiden etu, että suodattimet tulevat vaihdetuksi, sillä huono sisäilma heikentää asumisviihtyvyyttä. Siksi asiasta kannattaa tarvittaessa muistuttaa huoltoyhtiötä ja isännöitsijää. Omakotitaloissa ilmanvaihdon huolto ja suodattimien vaihto on aina omistajan vastuulla, Schlauf kertoo.


Osta suodattimet Rakentaja.fi-verkkokaupasta

Osta venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta


Hyvällä ilmansuodattimella voi estää terveydelle vaarallisten liikenteen hiukkaspäästöjen tunkeutumisen rakennuksen sisäilmaan.

Suurimmassa osassa suomalaisista kodeista on painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen poistoilmanvaihto. Näissä asunnoissa raitisilmaventtiilien sisällä on usein vaihdettava suodatin, jonka ulkonäkö riippuu venttiilin mallista. Koska venttiilejä on monenlaisia, myös suodatinvalikoimista löytyy lukuisia eri malleja.

Suodattimen valinnassa kannattaa panostaa hyvälaatuisiin, tiheisiin suodattimiin. Hintaero erilaatuisten suodattimien välillä on olematon, mutta vaikutus sisäilman laatuun on todella suuri. Niin kuin imurien pölypusseissa, olennaisinta on tarkistaa, minkä kokoinen ja tyyppinen suodatin venttiiliin sopii. Valitettavan usein se suodatin, joka venttiilin sisältä ennestään löytyy, ei ole se paras tai ainoa malli.

- Mistä laadukkaan suodattimen erottaa? VTT:n logo suodatinpaketissa on merkki testatusta ja hyväksytystä laadusta. Suodatinluokat kertovat, minkä kokoisia hiukkasia suodattimet nappaavat: esimerkiksi F7-luokan hienosuodatin pysäyttää lähes kaikki yli 0,4 mikrometrin kokoiset hiukkaset. Viime aikoina myös karmiventtiileihin on tullut tarjolle tiheämpiä suodattimia aiempien verkkomaisten suodattimien rinnalle, Schlauf neuvoo.

Jos raitisilmaventtiilit puuttuvat kokonaan, tuuletusikkunan ikkuna-aukkoon voi kiinnittää suojaksi ikkunasuodattimen. Sen kuitumainen rakenne päästää ilman hyvin läpi, mutta estää ulkoilman epäpuhtauksia kulkeutumasta sisään tuuletettaessa. Ikkunasuodattimissa laatuerot ovat erityisen suuria. Siksi erityisesti allergikkojen on syytä kiinnittää niihin huomiota.

VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston TTY:n tutkimus selvitti hiljattain ilmansuodattimien kykyä poistaa liikenteen nanohiukkasia sisäilmasta.

Tutkimuksessa oli mukana yleisesti käytössä oleva F7-luokan kuitusuodatin, HEPA-luokan suodattimia sekä sähköön perustuvat elektreettisuodatin ja sähkösuodatin. Tutkituilla ilmansuodattimilla saadaan suodatettua 50 - 100 % liikenteen nanohiukkasista. Eroja suodattimien välillä havaittiin nanohiukkasten suodatuskyvyssä ja energiatehokkuudessa.

”Yleisesti Suomessakin käytössä oleva F7-luokan suodatin poisti yli 75 % liikenteen nokihiukkasista, mikä on vielä kelvollinen tulos. Sähkösuodatin poisti 94 % nokihiukkasista ja kalliimmat HEPA-luokan suodattimet 100 %. Toisaalta kuitusuodatin poisti sähkösuodatinta tehokkaammin aivan pienimpiä nanohiukkasia. Suodattimen tyyppi vaikuttaa myös kuormituskestävyyteen ja huoltoväleihin,” tutkijatohtori Panu Karjalainen TTY:ltä kertoo.
Tutkimuksessa oli ensimmäistä kertaa mukana myös erittäin pienten nanoklusterihiukkasten suodatus aina 1.3 nanometrin hiukkaskokoon asti. Ne ovat lähellä kaasumolekyylejä, mutta suodatusominaisuudet ovat kuitenkin erilaiset. Kaikki tutkitut ilmansuodattimet poistivat tehokkaasti alle 3 nanometrin nanoklusterihiukkasia, mikä tarkoittaa, että tämän kokoiset hiukkaset tuskin pääsevät sisätiloihin kulkeutumaan.

Julkaisu
Tutkimus julkaistiin kansainvälisessä Aerosol Science and Technology -julkaisusarjassa.


Osta suodattimet Rakentaja.fi-verkkokaupasta

Osta venttiilit Rakentaja.fi-verkkokaupasta

Likainen suodatin on hyvä vaihtaa, sillä likaantuneen suodattimen ilmanläpäisykyky heikkenee.Likainen suodatin on hyvä vaihtaa, sillä likaantuneen suodattimen ilmanläpäisykyky heikkenee.


Hyvällä ilmansuodattimella voi estää terveydelle vaarallisten liikenteen hiukkaspäästöjen tunkeutumisen rakennuksen sisäilmaan.
 
 
Julkaistu
13.11.2017